ПДФО

Медичне страхування працівників підприємства

Чи оподатковуються ПДФО страхові внески за договором добровільного медичного страхування працівників підприємства?


Відповідно до ст. 6 Закону України від 07.03.96 р. № 85/96-ВР «Про страхування» (далі — Закон № 85/96) медичне страхування (безперервне страхування здоров’я) є одним із видів добровільного страхування.

Добровільне страхування — це страхування, яке здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком.

Статтею 16 Закону № 85/96 визначено, що договір страхування — це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування страхувальником, на користь якої укладено договір страхування (надати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору.

Згідно зі ст. 3 цього Закону страхувальниками визнаються юридичні особи та дієздатні фізичні особи, які уклали із страховиками договори страхування або є страхувальниками відповідно до законодавства України.

Страхувальники можуть укладати із страховиками договори про страхування третіх осіб (застрахованих осіб) лише за їх згодою, крім випадків, передбачених чинним законодавством. Застраховані особи можуть набувати прав і обов’язків страхувальника згідно з договором страхування.

Відповідно до пп. 164.2.16 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс) до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), пенсійних вкладів, внесків до фонду банківського управління, сплачена будь-якою особою — резидентом за платника податку чи на його користь, крім сум, що сплачуються:

  • особою-резидентом, що визначається вигодонабувачем (бенефіціаром) за такими договорами;
  • одним з членів сім’ї першого ступеня споріднення платника податку;
  • роботодавцем-резидентом за свій рахунок за договорами довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного забезпечення платника податку, якщо така сума не перевищує 15% нарахованої цим роботодавцем суми заробітної плати платнику податку протягом кожного звітного податкового місяця, за який вноситься страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) або сплачується пенсійний внесок, внесків до фондів банківського управління, але не більш як п’яти розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом про Держбюджет України на відповідний рік, у розрахунку за місяць за сукупністю таких внесків.

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в ст. 167 Податкового кодексу (пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 цього Кодексу).

Отже, сплачена роботодавцем-резидентом сума страхових внесків на користь платника податку (найманого працівника) за договором добровільного медичного страхування підлягає оподаткуванню ПДФО на загальних підставах згідно з пп. 164.2.16 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу.

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42