РРО. Готівка

Відповідальність за порушення у сфері готівкових розрахунків

Закон про РРО визначає правові засади застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а дія цього Закону поширюється на всіх суб’єктів господарювання та їх господарські одиниці, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі.


Відповідно до ст. 2 Закону про РРО розрахункова операція — це приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану послугу).

Розрахунковий документ — це документ установлених форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, надрукований у випадках, передбачених Законом про РРО, і зареєстрованим у встановленому порядку РРО.

За порушення порядку проведення розрахунків із застосуванням РРО до суб’єкта господарювання застосовуються штрафні санкції відповідно до статей 1724 зазначеного Закону.

Зокрема, згідно зі ст. 17 Закону про РРО за порушення вимог цього Закону до суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції за товари (послуги), за рішенням відповідних органів доходів і зборів застосовуються фінансові санкції у таких розмірах:

у разі встановлення протягом календарного року в ході перевірки факту: проведення розрахункових операцій з використанням РРО або розрахункових книжок на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг); непроведення розрахункових операцій через РРО з фіскальним режимом роботи; невідповідності суми готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті, а у разі використання розрахункової книжки — загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня; нероздрукування відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, або проведення її без використання розрахункової книжки на окремому господарському об’єкті такого суб’єкта господарювання:

 • вчинене вперше — 1 грн.;
 • вчинене вдруге — 100% вартості проданих з порушеннями, встановленими цим пунктом, товарів (послуг);
 • за кожне наступне вчинене порушення — у п’ятикратному розмірі вартості проданих з порушеннями, встановленими цим пунктом, товарів (послуг);
 • двадцяти (340 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — у разі невикористання при здійсненні розрахункових операцій у випадках, визначених цим Законом, розрахункової книжки, або використання незареєстрованої належним чином розрахункової книжки чи порушення встановленого порядку її використання, або незберігання розрахункових книжок протягом установленого терміну;
 • двадцяти (340 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — у разі невиконання щоденного друку фіскального звітного чека або його незберігання;
 • десяти (170 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — у разі якщо контрольну стрічку не надруковано, або не створено в електронній формі на РРО, або не збережено протягом трьох років, або виявлено спотворення даних про проведені розрахункові операції, інформація про які міститься на контрольній стрічці, створеній в електронній формі;
 • п’яти (85 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — у разі проведення розрахункових операцій через РРО без використання режиму попереднього програмування найменування, цін товарів (послуг) та обліку їх кількості;
 • десяти (170 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — у разі порушення встановленого п. 1 ст. 9 цього Закону порядку проведення розрахунків через каси підприємств, установ і організацій, в яких ці операції повинні проводитися з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку, або у разі порушення порядку оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному (крім приміського) та авіаційному транспорті;
 • ста (1700 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — у разі застосування при здійсненні розрахункових операцій РРО, в конструкцію чи програмне забезпечення якого внесено зміни, не передбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника, за умови відсутності чи пошкодження пломби центру сервісного обслуговування;
 • десяти (170 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — у разі неподання до контролюючих органів звітності, пов’язаної із застосуванням РРО, розрахункових книжок та копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків з РРО дротовими або бездротовими каналами зв’язку, у разі обов’язковості її подання.
 • РРО та розрахункові книжки не застосовуються при здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва та наданні послуг підприємствами, установами й організаціями всіх форм власності, крім підприємств торгівлі та громадського харчування, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою в установленому порядку (п. 1 ст. 9 Закону про РРО).

Порядок проведення розрахунків у касі підприємства встановлено Положенням № 637. За порушення вимог зазначеного Положення до суб’єктів господарювання застосовуються штрафні санкції відповідно до ст. 1 Указу № 436.

Порушення порядку проведення розрахунків згідно зі ст. 1551 КпАП також тягне за собою накладення штрафу на осіб, які здійснюють розрахункові операції, від двох (34 грн.) до п’яти (85 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від п’яти (85 грн.) до десяти (170 грн.) неоподатковуваних мінімумів.

Передбачені вище дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі самі порушення, тягнуть за собою накладення штрафу на осіб, які здійснюють розрахункові операції, від п’яти (85 грн.) до десяти (170 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від десяти (170 грн.) до двадцяти (340 грн.) неоподатковуваних мінімумів.

Крім того, постановою № 210 встановлено граничну суму розрахунків готівкою підприємств (підприємців) між собою протягом одного дня, фізичної особи з підприємством (підприємцем) протягом одного дня за товари (роботи, послуги), фізичних осіб між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню.

Згідно з п. 1 зазначеної постанови підприємства (підприємці) мають право здійснювати розрахунки готівкою з фізичною особою в межах 150 000 грн. протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами. При цьому кількість фізичних осіб, з якими здійснюються розрахунки протягом дня, не обмежується.

Відповідно до ст. 16315 КпАП порушення порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), у тому числі перевищення граничних сум розрахунків готівкою, недотримання встановлених законодавством вимог щодо забезпечення можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів тягне за собою накладення штрафу на фізичну особу — підприємця, посадових осіб юридичної особи від ста (1700 грн.) до двохсот (3400 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Зазначені дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятисот (8500 грн.) до тисячі (17 000 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42