Соціальне страхування

Призначення пенсії за віком на пільгових умовах

До редакції «Вісника» надійшов лист із таким запитанням: «Чоловік працював майстром і виконробом у будівельній організації у період із серпня 1985 р. по жовтень 1991 р. Чи має він право на те, щоб зазначений період роботи було зараховано до пільгового стажу за Списком № 2, та, відповідно, право на пільгове пенсійне забезпечення?». Розглянемо відповідь на це запитання.


Згідно з п. «б» ст. 13 Закону про пенсійне забезпечення право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах мають працівники, зайняті повний робочий день на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці, — за Списком № 2, затвердженим постановою № 36, і за результатами атестації робочих місць, зокрема чоловіки — після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 12 років і 6 місяців — на зазначених роботах. Чоловікам, які мають не менше половини стажу роботи зі шкідливими і важкими умовами праці, пенсії на пільгових умовах призначаються зі зменшенням віку, передбаченого ст. 12 цього Закону, на один рік за кожні 2 роки і 6 місяців такої роботи.

Підтвердження права на пільгове пенсійне забезпечення здійснюється згідно зі списками, які затверджуються Кабінетом Міністрів України, на підставі записів у трудових книжках працівників та уточнюючих довідок, виданих підприємствами на підставі первинних документів про характер виконуваної роботи та умови праці, а також про безпосередню зайнятість протягом повного робочого дня на роботах, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення.

Відповідно до Порядку № 383 при визначенні права на пенсію за віком на пільгових умовах застосовуються списки, чинні на період роботи особи.

До 31.12.91 р. діяв Список № 2, затверджений постановою № 1173, згідно з розділом ХХІХ якого правом пільгового пенсійного забезпечення користувалися, зокрема, майстри (десятники), виконроби, зайняті на будівництві нових споруд. Майстри та виконавці робіт у монтажних і будівельно-монтажних організаціях, зайняті на роботах з монтажу технологічного устаткування, користувалися правом пільгового пенсійного забезпечення за цим Списком у тому випадку, якщо робітники, якими вони керували, користувалися правом пільгового пенсійного забезпечення.

З 01.01.92 р. по 10.03.94 р. діяв Список № 2, затверджений постановою № 10, відповідно до розділу ХХVІІ якого правом пільгового пенсійного забезпечення користувалися майстри будівельних і монтажних робіт та виконавці робіт, зайняті на роботах, де 50% робітників, якими вони керують, користувалися правом на пільгове пенсійне забезпечення, а з 11.03.94 р. — Список № 2, затверджений постановою № 162, згідно з яким правом пільгового пенсійного забезпечення користувалися майстри будівельних і монтажних робіт та виконавці робіт.

Посаду старшого виконавця робіт зазначеними списками не було передбачено.

Оскільки чоловік працював у шкідливих умовах до 01.01.92 р., то його право на пенсію за віком на пільгових умовах визначається відповідно до ст. 100 Закону про пенсійне забезпечення.

Згідно із зазначеною статтею особам, які працювали до набрання чинності Законом про пенсійне забезпечення (до 01.01.92 р.) на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці, передбачених раніше діючим законодавством, пенсії за віком призначаються на таких умовах:

  • особам, які мають на день набрання чинності цим Законом повний стаж на зазначених роботах, що давав право на пенсію на пільгових умовах (для чоловіків — 12 років і 6 місяців), пенсії у розмірах, передбачених цим Законом, призначаються відповідно до вимог за віком і стажем, установлених раніше діючим законодавством;
  • особам, які не мають повного стажу роботи зі шкідливими і важкими умовами праці, вік, необхідний для призначення пенсії згідно зі ст. 12 Закону про пенсійне забезпечення, знижується пропорційно наявному стажу в порядку, передбаченому статтями 13 та 14 цього Закону, виходячи з вимог цього стажу, встановлених раніше діючим законодавством.

При цьому застосовується Список № 2, затверджений постановою № 1173.

Оскільки зазвичай у трудовій книжці відсутні відомості про роботу протягом повного робочого дня, не зазначається характер виконуваної роботи, розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або їх номери, куди включається цей період роботи, додатково надається уточнююча довідка (п. 20 Порядку № 637).

У довідці має бути зазначено: періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу; професія або посада; характер виконуваної роботи; розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або їх номери, куди включається цей період роботи; первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видано зазначену довідку.

Тобто період, який підлягає зарахуванню до пільгового стажу роботи, визначає підприємство шляхом надання уточнюючої довідки.

Якщо підприємство ліквідовано без правонаступника, то пільговий стаж підтверджують відповідні комісії, що діють у кожній області при Пенсійному фонді України.

Отже, якщо чоловік працював у шкідливих умовах за Списком № 2 не менше 6 років і 3 місяців, тобто з 01.08.85 р. по 31.10.91 р., це дає право на зниження пенсійного віку на два роки, тобто пенсію буде призначено після досягнення 58-річного віку. Але для цього підприємство має зробити висновок щодо зайнятості чоловіка протягом повного робочого дня у шкідливих умовах, тому надання довідки підприємством обов’язкове.

Повним робочим днем слід вважати виконання робіт в умовах, передбачених списками, не менше 80% робочого часу, встановленого для працівників даного виробництва, професії чи посади, з урахуванням підготовчих, допоміжних, поточних ремонтних робіт, пов’язаних з виконанням трудових обов’язків.

Згідно з п. 4 Порядку № 442 атестація робочих місць за умовами праці проводиться у строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на п’ять років.

Зазначений Порядок набрав чинності з 21.08.92 р., а отже, при призначенні пенсії за віком на пільгових умовах для зарахування до стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, певного п’ятирічного періоду роботи зі шкідливими і важкими умовами праці після 21.08.92 р. відповідне право протягом цього періоду має бути підтверджено результатами атестації.

Оскільки чоловік працював у шкідливих умовах до 01.01.92 р., то проведення атестації робочих місць у цьому випадку не вимагається.

Крім того, видатки на виплату пільгових пенсій, призначених за нормами ст. 100 Закону про пенсійне забезпечення, підприємством не відшкодовуються.

Для визначення права на призначення пенсії за віком на пільгових умовах слід звернутися до управління Пенсійного фонду України за місцем проживання з документами.

 

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42