Митна справа

Видача сертифікатів з перевезення товарів з України за формою EUR.1

Cтаттею 544 Митного кодексу до основних завдань митниці віднесено видачу у випадках, установлених чинними міжнародними договорами, сертифікатів походження.

Відповідно до міжнародних зобов’язань України (Угода про вільну торгівлю між Україною та державами Європейської асоціації вільної торгівлі(ЄАВТ), далі — Угода) 31 травня 2014 р. закінчився дворічний перехідний період видачі сертифікатів з перевезення товарів з України за формою EUR.1 торгово-промисловими палатами України.

У європейських країнах до повноважень митних органів належить видача сертифікатів з перевезення за формою EUR.1.

З 1 червня 2014 р. митниці Міндоходів здійснюють видачу сертифікатів з перевезення товарів з України за формою EUR.1 на товари українського походження, що експортуються до держав ЄАВТ, до складу якої входять Швейцарія, Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн, на умовах Угоди між Україною та цими державами.

Сертифікати з перевезення товарів з України за формою EUR.1 видаються на товари, що експортуються до держав ЄАВТ та задовольняють вимоги Правил походження, затверджено Угодою.

У рамках Угоди діють Правила походження, ідентичні таким Правилам, передбаченим Угодою про Асоціацію між Україною та ЄС.

Як приклад, шоколад товарної групи 18 УКТ ЗЕД вважатиметься українським за умови, що вартість усіх використаних матеріалів групи 17 не перевищує 30% ціни франко-завод продукту, а холодильники, морозильники товарної позиції 8418 УКТ ЗЕД — за умови, що вартість іноземних комплектуючих, які використовуються при їх виробництві, не перевищує 25% кінцевої ціни продукції.

За умови подання митним адміністраціям держав ЄАВТ сертифікатів з перевезення товарів з України за формою EUR.1 до товарів українського походження застосовуються пільги зі сплати мита.

Сертифікат з перевезення товарів з України за формою EUR.1 видається на безоплатній основі під час або після здійснення експорту товару. Термін дії зазначеного сертифіката становить чотири місяці.

За сприяння інструменту ТАІЕХ та місії EUBAM протягом 2010 — 2013 рр. було проведено міжнародні навчальні семінари для працівників митних органів та вивчено досвід митних органів Великої Британії, Швейцарії, Литви, Італії щодо видачі сертифікатів.

Останній семінар відбувся 05.06.2014 р. в рамках технічного інструменту Європейського Союзу TAIEX для посадових осіб митниць, на які покладено функції з видачі сертифікатів форми EUR.1 та їх верифікації в рамках Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС.

На сьогодні 89 працівників митниць Міндоходів України уповноважено видавати та засвідчувати сертифікати форми EUR.1, зразки печаток посадових осіб митниць, якими засвідчуються сертифікати, надіслано до Секретаріату ЄАВТ.

З метою забезпечення виконання функцій з видачі сертифікатів закуплено необхідну кількість бланків сертифікатів для експорту товарів з України до країн ЄАВТ.

Бланки сертифікатів

Бланк сертифіката має такі технічні характеристики:

 • розмір — 210 × 297 мм, допускається відхилення мінус 5 мм або плюс 8 мм по довжині документа;
 • папір офсетний білий 80 г/м2 формату А4.

Бланк сертифіката складається з трьох аркушів:

 • перший аркуш сертифіката (сітка «гільош» салатного кольору, текстова частина чорного кольору) є оригіналом і призначений для подання митним адміністраціям держав ЄАВТ для застосування пільг зі сплати мита;
 • другий і третій аркуші сертифіката є копіями, які мають текстову частину чорного кольору та зберігаються у експортера та у справах митниці Міндоходів.

Порядок видачі сертифікатів

Для видачі митницею Міндоходів сертифіката з перевезення товарів з України за формою EUR.1 експортер або його уповноважена особа (далі — експортер) має пред’явити такі документи:

 • заяву, що містить декларацію експортера для видачі сертифіката, за формою, визначеною додатком 3а до Угоди;
 • заповнений відповідно до вимог Угоди бланк сертифіката (оригінал сертифіката, дві паперові копії сертифіката);
 • документи, що підтверджують походження товарів з України при першій поставці таких товарів до Швейцарії, Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейну.

Сертифікат заповнюється однією з офіційних мов сторони Угоди або англійською мовою машинописом або друкованими літерами від руки чорнилами чорного або синього кольору.

Сертифікат заповнюється на одну партію товарів, що експортуються.

Графи 1, 2, 4, 5, 8, 9 та 12 сертифіката є обов’язковими для заповнення експортером. Графи 3, 6 та 10 сертифіката заповнюються за бажанням експортера.

Графа 11 заповнюється посадовою особою митниці Міндоходів для видачі сертифіката.

Графа 13 заповнюється митними адміністраціями держав ЄАВТ у разі проведення перевірки достовірності сертифіката та походження товарів.

Графа 14 заповнюється Міндоходів після здійснення верифікації сертифікатів.

Номер сертифіката, що складається з літерних знаків та дев’яти цифр, заповнюється посадовою особою митниці Міндоходів за такою схемою:

№ А ХХХ.ММММММ,

де ХХХ — код митниці Міндоходів, яка видала сертифікат;

ММММММ — порядковий номер сертифіката присвоюється у порядку зростання, починаючи з одиниці. Кожна митниця Міндоходів веде окрему нумерацію виданих нею сертифікатів.

Верифікація сертифікатів

За запитами митних адміністрацій держав ЄАВТ Міндоходів України здійснюватиме верифікацію виданих митницями Міндоходів сертифікатів відповідно до вимог ст. 34 Правил походження та у порядку, встановленому постановою № 1861.

Термін проведення верифікації сертифікатів становить 10  місяців з дати запиту митних адміністрацій держав ЄАВТ.

Застосування декларації інвойс

Видача сертифіката з перевезення товарів з України за формою EUR.1 не вимагається у випадках, якщо:

 • загальна вартість партії товарів походженням з України не перевищує 6000 євро (для отримання преференцій у державах ЄАВТ експортер самостійно декларує походження товарів з України в декларації інвойс, текст якої наведено в додатку 4а до Угоди);
 • у державах ЄАВТ товари оподатковуються за нульовою базовою ставкою ввізного мита Митного тарифу.

Проведення інформаційної кампанії для суб’єктів ЗЕД з питань оформлення та видачі сертифікатів

З метою інформаційної підтримки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на інформаційних стендах у місцях розташування підрозділів митниць Міндоходів, відповідальних за видачу сертифікатів, розміщено форму заяви експортера для видачі митницею Міндоходів сертифіката та приклади заповнення його граф.

На відомчому сайті Міндоходів у розділі «Юридичним особам» створено рубрику «Сертифікати з перевезення товарів з України за формою EUR.1», наповнену інформацією та документами, необхідними для оформлення та заповнення граф сертифікатів. Зокрема, експортери мають змогу отримати в електронному вигляді заяву експортера для видачі сертифіката.

Також на сайті розміщено інформацію про базові ставки ввізного мита в державах ЄАВТ.

Перший в Україні сертифікат видано Тернопільською митницею на різдвяні іграшки, експортовані до Швейцарії.

Слід зазначити, що Угода про Асоціацію між Україною та ЄС передбачає також видачу сертифікатів з перевезення за формою EUR.1 та перевірку їх достовірності виключно митними органами договірних сторін.

Видача митними органами сертифікатів забезпечить:

 • виконання міжнародних зобов’язань України, взятих у рамках Угоди;
 • підтримку експорту українських товарів на ринках ЄАВТ;
 • застосування пільгового режиму оподаткування до товарів українського походження в державах ЄАВТ;
 • підвищення конкурентоспроможності товарів українського виробництва на ринках ЄАВТ;
 • збільшення товарообігу товарів на умовах вільної торгівлі та надходжень податків до бюджету.

У свою чергу, митні органи нададуть всебічну підтримку українському експорту до держав ЄАВТ та забезпечать надійну адміністративну співпрацю з митними органами європейських країн у питаннях підтвердження українського походження товарів.

«Гарячі лінії»

Дата: 4 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42