Інші податки

Порядок обчислення та сплати екологічного податку

Одним із вагомих джерел бюджетних доходів є екологічний податок, який справляється з фактичних обсягів викидів в атмосферне повітря та скидів у водні об’єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками, фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів і з фактичного обсягу радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня 2009 р. Роль такого економічного інструментарію природоохоронної політики дедалі зростає.
Розглянемо, хто є платником цього податку, які особливості оподаткування та сплати, а також приклади обчислення податкових зобов’язань.


Платники податку

Платниками податку відповідно до ст. 240 Податкового кодексу є суб’єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи й організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються:

 • викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;
 • скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти;
 • розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання);
 • утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені);
 • тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк.
 • ввезення, виробництво, придбавання транспортних засобів і кузовів до них, що в подальшому підлягають утилізації.

Нагадаємо, що Законом № 1191 з 18 квітня 2014 р. скасовано екологічний податок за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів (далі — утилізаційний податок; детальніше про це викладено у «Віснику» № 17-18/2014).

Також платниками податку є суб’єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи й організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферу пересувними джерелами забруднення у разі використання ними палива.

Податок, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі використання палива, утримується і сплачується до бюджету податковими агентами.

До податкових агентів належать суб’єкти господарювання, які здійснюють:

 • торгівлю на митній території України паливом власного виробництва та/або передають замовнику або за його дорученням іншій особі паливо, вироблене з давальницької сировини такого замовника;
 • ввезення палива на митну територію України.

Об’єкти та база оподаткування

Об’єктом і базою оподаткування є:

 • обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
 • обсяги та види забруднюючих речовин, які скидаються безпосередньо у водні об’єкти;
 • обсяги та види (класи) розміщених відходів, крім обсягів та видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщено на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання;
 • обсяги та види палива, у тому числі виробленого з давальницької сировини, реалізованого або ввезеного на митну територію України податковими агентами, крім обсягів палива, вивезених з митної території України в митних режимах експорту або реекспорту та/або переробки на митній території України, засвідчених належно оформленою митною декларацією, та крім обсягів мазуту й пічного палива, що використовуються у процесі виробництва тепло- та електроенергії;
 • обсяги та категорії радіоактивних відходів, що утворюються внаслідок діяльності суб’єктів господарювання та/або тимчасово зберігаються їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк;
 • обсяги електроенергії, виробленої експлуатуючими організаціями ядерних установок (атомних електростанцій).

Об’єктом та базою оподаткування податком за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів є:

 • транспортний засіб, що ввозиться на митну територію України в митному режимі імпорту;
 • транспортний засіб, вироблений (виготовлений) в Україні для продажу на внутрішньому ринку України;
 • транспортний засіб, придбаний в особи, яка не є платником цього податку згідно з пп. 240.6.1 п. 240.6 ст. 240 Податкового кодексу;
 • транспортний засіб, придбаний в осіб, зазначених у пп. 242.3.1 п. 242.3 ст. 242 Податкового кодексу, яким визначено, що не є об’єктом та базою оподаткування транспортні засоби, зокрема, що реалізуються для інвалідів, у тому числі дітей-інвалідів, а також транспортні засоби спеціального призначення (швидка медична допомога, транспортні засоби пожежної і техногенної безпеки та для потреб підрозділів центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах цивільного захисту та рятувальної справи), оплата вартості яких здійснюється за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, коштів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • кузов для транспортного засобу товарної підпозиції 8707 10 згідно з УКТ ЗЕД, що ввозиться на митну територію України в митному режимі імпорту, за винятком кузовів товарної категорії 8707 10 10, ввезених на митну територію України «для промислового складання» транспортних засобів відповідно до Митного тарифу України.

Ставки податку

Ставки екологічного податку встановлено статтями 243 — 248 Податкового кодексу.

Згідно з абзацом четвертим п. 2 підрозділу 5 розділу XX Податкового кодексу зі змінами, внесеними п. 3 ст. 8 розділу І Закону № 713, за податковими зобов’язаннями з екологічного податку, що виникли з 01.01.2014 р. (для виробників електроенергії на теплоелектроцентралях та ТЕС з 01.01.2016 р.), ставки податку становлять 100% ставок, передбачених статтями 243246 цього Кодексу.

При цьому за податковими зобов’язаннями з екологічного податку, що виникли з 01.01.2013 р. до 31.12.2013 р. включно (для виробників електроенергії на теп-лоелектроцентралях і ТЕС до 31.12.2015 р. включно), ставки податку становили 75% ставок, передбачених статтями 243 — 246 Кодексу.

Таким чином, за податковими зобов’язаннями з екологічного податку, що виникнуть у виробників електроенергії на теп-лоелектроцентралях та ТЕС з 01.01.2014 р. до 31.12.2015 р. включно, ставки податку залишилися у розмірі 75% ставок, передбачених статтями 243246 Кодексу, тобто на рівні 2013 р.

Змінами, внесеними до Податкового кодексу пунктами 1722 розділу І Закону № 1166, які набрали чинності з 1 квітня 2014 р., встановлено нові розміри ставок екологічного податку (порівняно з діючими з 1 січня до 1 квітня 2014 р. їх збільшено у 0,083 раза), які визначено:

 • пунктами 243.1 — 243.4 ст. 243 цього Кодексу, а саме: ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення; ставки податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до п. 243.1 цієї статті та на які встановлено клас небезпечності; для забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до п. 243.1 цієї статті та на які не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю), ставки податку застосовуються залежно від установлених орієнтовно безпечних рівнів впливу таких речовин (сполук) в атмосферному повітрі населених пунктів;
 • ст. 244 цього Кодексу — ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення;
 • пунктами 245.1 та 245.2 ст. 245 цього Кодексу — ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти;
 • пунктами 246.1 та 246.2 ст. 246 цього Кодексу — ставки податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах;
 • п. 247.1 ст. 247 цього Кодексу — ставки податку за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені);
 • ст. 248 цього Кодексу — ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк.

Таким чином, збільшені ставки слід застосовувати платникам екологічного податку при обчисленні податку за перелічені вище об’єкти оподаткування, що виникли з 1 квітня.

За скиди забруднюючих речовин у ставки´ та озера ставки податку збільшено у 1,5 раза.

За розміщення відходів на звалищах, які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних об’єктів, ставки податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах збільшено втричі.

Також передбачено застосування коефіцієнта до ставок податку, який встановлюється залежно від місця (зони) розміщення відходів у навколишньому природному середовищі:

 • у межах населеного пункту або на відстані менш як 3 км від його меж — 3;
 • на відстані від 3 км і більше від меж населеного пункту — 1.

Порядок обчислення

Порядок обчислення податку визначено ст. 249 Податкового кодексу, згідно з якою суми податку обчислюються за податковий (звітний) квартал платниками податку (крім тих, які визначено п. 240.2 ст. 240 цього Кодексу), податковими агентами (визначеними пп. 241.2.1 п. 241.2 ст. 241 цього Кодексу). Податкові агенти, визначені пп. 241.2.2 цього пункту, обчислюють суми податку на дату подання митної декларації для митного оформлення.

У разі якщо під час провадження господарської діяльності платник податку здійснює різні види забруднення навколишнього природного середовища та/або забруднення різними видами забруднюючих речовин, такий платник має визначати суму податку окремо за кожним видом забруднення та/або за кожним видом забруднюючої речовини.

Подання звітності та сплата податку

Порядок подання податкової звітності та сплати податку визначено ст. 250 Податкового кодексу, відповідно до якої базовий податковий (звітний) період за екологічним податком дорівнює календарному кварталу.

Платники податку (крім тих, які здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферу пересувними джерелами забруднення у разі використання ними палива) та податкові агенти складають Податкову декларацію за формою, затвердженою наказом № 1010 (далі  — Податкова декларація), та подають її протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до контролюючих органів і сплачують податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання Податкової декларації, за винятком податкових агентів, які здійснюють ввезення палива на митну територію України і сплачують податок до або в день подання митної декларації:

 • за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, скиди забрудню-ючих речовин у водні об’єкти, розміщення протягом звітного кварталу відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах — за місцем розміщення стаціонарних джерел, спеціально відведених для цього місць чи об’єктів;
 • за паливо, реалізоване податковими агентами, — за місцем перебування такого податкового агента на податковому обліку у контролюючих органах;
 • за утворення радіоактивних відходів і тимчасове зберігання радіоактивних відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк — за місцем перебування платника на податковому обліку у контролюючих органах.

Отже, граничним терміном подання Податкової декларації за ІІ квартал 2014 р. є 11.08.2014 р., а останнім днем сплати податку — 19.08.2014 р.; за ІІІ квартал 2014 р. — відповідно 10.11.2014 р. та 19.11.2014 р.; за ІV квартал 2014 р. — 09.02.2015 р. та 19.02.2015 р.

До Податкової декларації додаються сім додатків, які є її невід’ємною частиною. У разі відсутності у платника відповідних об’єктів оподаткування відповідні додатки не додаються, а рядки цієї декларації прокреслюються.

Платники податку, крім тих, яких визначено п. 240.2 ст. 240 Податкового кодексу, та податкові агенти перераховують суми податку, що справляється за викиди, скиди забруднюючих речовин та розміщення відходів, одним платіжним дорученням на рахунки, відкриті в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, які забезпечують розподіл цих коштів у співвідношенні, визначеному законом.

Платники податку, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, перераховують суми податку до держбюджету. За власним рішенням платник податку може сплачувати суму податку щомісяця в розмірі однієї третьої частини планового обсягу за квартал із перерахунком за результатами базового податкового (звітного) періоду.

Якщо місце подання податкових декларацій не збігається з місцем перебування на податковому обліку підприємства, установи, організації, громадянина — суб’єкта підприємницької діяльності, яким в установленому порядку видано дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, спеціальне водокористування та розміщення відходів, то до контролюючого органу, в якому таке підприємство, установа, організація або громадянин — суб’єкт підприємницької діяльності перебуває на обліку, протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) періоду, подаються копії відповідних податкових декларацій.

У разі якщо:

 • платник податку має кілька стаціонарних джерел забруднення або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів у межах кількох населених пунктів (сіл, селищ або міст) або за їх межами (коди згідно з Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України (далі — КОАТУУ) — різні), то такий платник податку має подати до відповідного контролюючого органу за місцем розташування стаціонарного джерела забруднення або спеціально відведених для розміщення -відходів місць чи об’єктів Податкову декларацію щодо кожного стаціонарного джерела забруднення або спеціально відведеного для розміщення відходів місця чи об’єкта окремо;
 • платник податку має кілька стаціонарних джерел забруднення або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів в межах одного населеного пункту (села, селища або міста) або за його межами (код згідно з КОАТУУ — один і той самий), то такий платник податку може подавати до відповідного контролюючого органу одну Податкову декларацію за такі джерела забруднення;
 • платник податку перебуває на податковому обліку в місті з районним поділом, то такий платник може подавати одну Податкову декларацію за викиди, скиди усіма своїми джерелами забруднення та/або розміщення відходів, коли ці джерела та/або спеціально відведені місця для розміщення відходів розташовані на території такого міста (зазначається код згідно з КОАТУУ за місцем перебування платника податку на податковому обліку (міськрада)).

Платники утилізаційного податкуособи, що здійснюють виробництво (виготовлення) транспортних засобів на митній території України для їх продажу на внутрішньому ринку Украни, при визначенні податкових зобов’язань за ІІ квартал 2014 р. у Податковій декларації (форму рекомендовано листом № 22416/7/99-99-15-04-01-17) зазначають кількість реалізованих транспортних засобів на внутрішньому ринку України за період з 01.04.2014 р. по 17.04.2014 р. (включно).

За транспортні засоби, що ввозяться на митну територію України в митному режимі імпорту, з 18.04.2014 р. сплата утилізаційного податку не здійснюється у разі подання до митного органу митної декларації на такий транспортний засіб (кузов) або партію транспортних засобів (кузовів).

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, орган виконавчої влади АР Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації до 1 грудня року, що передує звітному, подають до контролюючих органів переліки підприємств, установ, організацій, фізичних осіб — підприємців, яким в установленому порядку видано дозволи на викиди, спеціальне водокористування та розміщення відходів, а також направляють інформацію про внесення змін до переліку до 30 числа місяця, що настає за кварталом, у якому такі зміни відбулися.

Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки до 1 грудня року, що передує звітному, подає до контролюючого органу переліки підприємств, установ, організацій, фізичних осіб — суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, у результаті діяльності яких утворилися, утворюються або можуть утворитися радіоактивні відходи та які тимчасово зберігають такі відходи понад установлений особливими умовами ліцензії строк, а також направляє інформацію про внесення змін до переліку до 30 числа місяця, що настає за кварталом, у якому такі зміни відбулися.

Контроль за тимчасовим зберіганням радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк здійснюється органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки та органом державної санітарно-епідеміологічної служби.

Для перевірки правильності визначення платниками податку фактичних обсягів викидів стаціонарними джерелами забруднення, скидів і розміщення відходів контролюючі органи залучають за попереднім погодженням працівників органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища АР Крим та спеціальних підрозділів центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища.

Для перевірки правильності визначення платниками фактичних обсягів радіоактивних відходів контролюючі органи залучають за попереднім погодженням територіальні заклади державної санітарно-епідеміологічної служби та територіальні органи центрального органу виконавчої влади у сфері використання ядерної енергії, забезпечення додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки.

Приклади заповнення Податкової декларації та додатків до неї за  І квартал 2014 р.

Викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення

Для опалення приміщення підприємство використовує газовий котел. При згоранні палива здійснюються викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. За звітний квартал обсяг таких викидів становив: оксидів азоту — 0,071 т; окису вуглецю — 0,007 т;  вуглекислого газу (двоокису вуглецю) — 46,163 т).

Суми податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (Пвс), обчислюються платниками податку самостійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів викидів, ставок податку за формулою

          п 

Пвc =  Мі × Нпі,

        і = 1

де Мi — фактичний обсяг викиду i-тої забруднюючої речовини, т; Нпi — ставки податку в поточному році за 1 т i-тої забруднюючої речовини, грн. коп.

 

Додаток 1
до Податкової декларації

Розрахунок податкового зобов’язання з екологічного податку, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення


з/п

Назви забруднюючих речовин

Фактичні обсяги викидів,
тонн

Ставки податку в поточному році,
грн. коп./т

Сума нарахованого податкового зобов’язання,
грн. коп. (к. 3 × к. 4)

1

2

3

4

5

1

Нараховано податку за звітний квартал, усього (р. 1.1 + р. 1.2)

122,73

1.1

Азоту оксиди

0,071

1553,79

110,32

1.2

Вуглецю окис

0,007

58,54

0,41

1.3

Вуглецю двоокис

46,163

0,26

12,00

 

Викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення

Підприємство здійснило продаж бензину сумішевого власного виробництва в обсязі 30 т. Суми податку, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення (Пвп), обчислюються податковими агентами, які здійснюють торгівлю на митній території України паливом власного виробництва та/або передають замовнику або за його дорученням іншій особі паливо, вироблене з давальницької сировини такого замовника, самостійно щокварталу виходячи з кількості фактично реалізованого, а для податкових агентів, які здійснюють ввезення палива на митну територію України, — з кількості фактично ввезеного на митну територію України палива та ставок податку за формулою

           п 

Пвп =  Мі × Нпі,

        і = 1

де Мі — кількість фактично реалізованого (фактично ввезеного на митну територію України) палива і-того виду, т; Нпі — ставки податку в поточному році за 1 т і-того виду палива,  грн. коп.

 

Додаток 2
до Податкової декларації

Розрахунок податкового зобов’язання з екологічного податку, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення


з/п

Види палива та його технологічні ознаки

Кількість фактично реалізованого палива, тонн

Ставки податку в поточному році,
грн. коп./т

Сума нарахованого податкового зобов’язання, 
грн. коп. (к. 3 × к. 4)

1

2

3

4

5

1

Нараховано податку за звітний квартал, усього (р. 1.1 + р. 1.2)

2137,80

1.1

 Бензин сумішевий

30,000

71,26

2137,80

 

Скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти

Зв звітний квартал підприємством було здійснено скиди у водні об’єкти забруднюючих речовин — 1,5 т нафтопродуктів. Суми податку, який справляється за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти (Пс), обчислюються платниками самостійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів скидів, ставок податку та коригуючих коефіцієнтів за формулою

        п 

Пс =  (Млі × Нпі × Кос),

      і = 1

де Млi — обсяг скиду i-тої забруднюючої речовини, т; Нпi — ставки податку в поточному році за 1 т i-того виду забруднюючої речовини, грн. коп.; Кос — коефіцієнт, що дорівнює 1,5 і застосовується у разі скидання забруднюючих речовин у ставки та озера (в іншому разі коефіцієнт дорівнює 1).

 

Додаток 3
до Податкової декларації

Розрахунок податкового зобов’язання з екологічного податку, що справляється за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти


з/п

Назви
забруднюючих речовин

Фактичні обсяги скидів,
тонн

Ставки податку в поточному році, грн. коп./т

Коефіцієнти

Сума нарахованого податкового зобов’язання,
грн. коп. (к. 3 × к. 4 × к. 5)

1

2

3

4

5

6

1

Нараховано податку за звітний квартал, усього (р. 1.1 + р. 1.2)

9005,91

1.1

 Нафтопродукти

1,500

6003,94

-

9005,91

 

Розміщення відходів

Підприємство розмістило 8 т малонебезпечних відходів ІV класу небезпеки у спеціально відведеному місці в межах населеного пункту. Суми податку, який справляється за розміщення відходів(Прв), обчислюються платниками самостійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів розміщення відходів, ставок податку та коригуючих коефіцієнтів за формулою

          п  

Прв =  (Нпі × Млі × Кт × Ко),

         і = 1

де Нпi — ставки податку в поточному році за 1 т i-того виду відходів, грн. коп.; Млi — обсяг відходів і-того виду т; Кт — коригуючий коефіцієнт, який враховує розташування місця розміщення відходів і який наведено у п. 246.5 ст. 246 Податкового кодексу; Ко — коригуючий коефіцієнт, що дорівнює 3 і застосовується у разі розміщення відходів на звалищах, які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних об’єктів.

 

Додаток 4
до Податкової декларації

Розрахунок податкового зобов’язання з екологічного податку, що справляється за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах


з/п

Види небезпечних відходів, рівень небезпечності та клас небезпеки відходів

Фактичні обсяги розміщення відходів, тонн (одиниць)

Ставки податку в поточному році, грн. коп./т (грн. коп./одиницю)

Коефіцієнти

Сума нарахованого податкового зобов’язання, грн. коп.
(к. 3 × к. 4 × к. 5 × к. 6)

1

2

3

4

5

6

7

1

Нараховано податку за звітний квартал, усього (р. 1.1 + р. 1.2)

76,08

1.1

Малонебезпечні відходи ІV класу

8,000

3,17

3*

1

76,08

*Коефіцієнт 3 — за місце розміщення відходів у навколишньому природному середовищі в межах населеного пункту або на відстані менш як 3 км від таких меж (п. 246.5 ст. 246 Податкового кодексу).

 

Суми податку, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені), обчислюються платниками податку — експлуатуючими організаціями (операторами) атомних електростанцій, у тому числі експлуатуючими організаціями (операторами) дослідницьких реакторів, самостійно щокварталу на основі показників виробництва електроенергії, ставки податку, а також пропорційно обсягу та активності радіоактивних відходів, виходячи з фактичного обсягу радіоактивних відходів, утворених за базовий податковий (звітний) період, і з фактичного обсягу радіоактивних відходів, накопичених до 01.04.2009 р., та коригуючого коефіцієнта. Суми податку, який справляється за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк, обчислюються платниками податку — виробниками радіоактивних відходів самостійно щокварталу на підставі ставок податку та пропорційно строку зберігання таких відходів понад встановлений строк.

За даними вищезазначених додатків складається Податкова декларація.

1

Податкова декларація
екологічного податку

х

звітна

порядковий № за рік

копія

 

звітна нова

 

 

уточнююча

 

 


з/п

Показник

Значення

1

2

3

1

Сума нарахованого податкового зобов’язання з екологічного податку за звітний квартал,
гривень з копійками,

у тому числі:

1.1

за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти та розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах (далі — податок) (р. 1.1.1 + р. 1.1.2 + р. 1.1.3 + р. 1.1.4):

-

1.1.1

за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (р. 1 додатка 1)

122,73

1.1.2

за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення (р. 1 додатка 2)

2137,80

1.1.3

за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти (р. 1 додатка 3)

9005,91

1.1.4

за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах (р. 1 додатка 4)

76,08

1.2

за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками (далі — податок за РАВ)
(р. 1.2.1 + р. 1.2.2 + р. 1.2.3):

-

1.2.1

за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) (р. 2 додатка 5)

-

1.2.2

за утворення радіоактивних відходів, що сплачується за придбання джерел(а) іонізуючого випромінювання (р. 3 додатка 6)

-

1.2.3

за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками (р. 1 додатка 7)

-

 

Екологічний податок за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів

Статтею 2461 Податкового кодексу встановлено ставки утилізаційного податку, до яких застосовувався коефіцієнт залежно від робочого об’єму циліндрів двигуна або повної маси транспортного засобу.

Так, ставка утилізаційного податку для транспортних засобів, що класифікуються за кодом товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, становила 5500 грн., а для транспортних засобів, що класифікуються за кодами товарних позицій 8702, 8704, 8705 згідно з УКТ ЗЕД, — 11 000 грн.

Суми утилізаційного податку (Пу) на підставі п. 249.9 ст. 249 Податкового кодексу обчислюються платниками за формулою

Пу = Н × К × Тр,

де Н — відповідна ставка податку; К — відповідний коефіцієнт; Тр — кількість транспортних засобів (кузовів).

Коефіцієнти, що застосовуються до ставок утилізаційного податку, встановлено:

 • для вироблених нових транспортних засобів, що класифікуються за кодами товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД залежно від робочого об’єму циліндрів двигуна та оснащені електричним двигуном;
 • для транспортних засобів, що класифікуються за кодами товарних позицій 8702, 8704, 8705 згідно з УКТ ЗЕД залежно від повної маси.

Датою виникнення податкового зобов’язання для транспортних засобів, вироблених в Україні, є дата реалізації транспортних засобів на внутрішньому ринку України особою, яка виробила (виготовила) такі транспортні засоби (п. 249.10 ст. 249 Податкового кодексу).

Наведемо приклад заповнення Податкової декларації.

Виробник транспортних засобів з 1 по 17 квітня 2014 р. реалізував на внутрішньому ринку України:

легкові автомобілі з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1000 см3до 2000 см3 включно5 шт.;

вантажні автомобілі та автобуси з повною масою до 2500 кг2 шт.

На підставі визначених даних заповнюємо декларацію.

Податкова декларація з екологічного податку
на утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів


з/п

Види транспортного засобу

Ставки податку в поточному році,
грн. коп./одиницю

Коефіцієнти

Кількість транспортних засобів, одиниць

Сума нарахованого податкового зобов’язання,
грн. коп. (к. 3 × к. 4 × к. 5)

1

2

3

4

5

6

1

Нараховано податку за звітний квартал, усього (р. 1.1 + р. 1.2)

54 450,00

1.1

Транспортні засоби, що класифікуються за кодом товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД (р. 1.1.1 + р. 1.1.3 + р. 1.1.4 + р. 1.1.5 + р. 1.1.6 + р. 1.1.7)

36 850,00

1.1.1

Оснащені електричними двигунами

-

-

-

-

1.1.2

З робочим об’ємом циліндрів двигуна:

-

-

-

-

1.1.3

не більше 1000 см3

-

-

-

-

1.1.4

понад 1000 см3, але не більше 2000 см3

5 500,00

1,34

5

36 850,00

1.1.5

понад 2000 см3, але не більше 3000 см3

-

-

-

-

1.1.6

понад 3000 см3, але не більше 3500 см3

-

-

-

-

1.1.7

понад 3500 см3

 

 

 

 

1.2

Транспортні засоби, що класифікуються за кодами товарних позицій 8702, 8704, 8705 згідно з УКТ ЗЕД (р. 1.2.1 + р. 1.2.2 + р. 1.2.3 + р. 1.2.4 + р. 1.2.5)

524 700,00

1.2.1

З повною масою до 2500 кг

11 000,00

0,80

2

17 600,00

1.2.2

З повною масою від 2500 до 3500 кг

-

-

-

-

1.2.3

З повною масою від 3500 до 5000 кг

-

-

-

-

1.2.4

З повною масою від 5000 до 8000 кг

-

-

-

-

1.2.5

З повною масою понад 8000 кг

-

-

-

-

 

Відповідно до пп. 250.13.1 п. 250.13 та 250.14.1 п. 250.14 ст. 250 Податкового кодексу разом з поданням платниками утилізаційного податку контролюючому органу Податкової декларації подаються реєстри виданих за податковий (звітний) квартал довідок про сплату та про звільнення від сплати утилізаційного податку.

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42