Соціальне страхування

Призначення пенсії держслужбовця міському голові

До редакції «Вісника» надійшов лист із таким запитанням: «У період з квітня 1992 р. по березень 2001 р. чоловік працював в органах місцевого самоврядування на посаді міського голови. Має 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до відповідних посад державних службовців. Зараз не працює. У травні 2014 р. досяг віку, який дає право на призначення пенсії державного службовця. Чи має він право обирати, за яким законом отримувати пенсію: Законом про держслужбу чи Законом № 2493? Як в обох випадках визначатиметься заробіток для призначення пенсії?»


Cтаттею 21 Закону № 2493 передбачено, що пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування, які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування та/або державної служби не менше 10 років, здійснюється у порядку, визначеному законодавством України про держслужбу.

Посадовим особам місцевого самоврядування, які працювали на виборних посадах в органах місцевого самоврядування вісім і більше років або протягом повних двох і більше скликань починаючи зі скликання 1990 р., за винятком припинення повноважень з причин, визначених ст. 78, пунктами 2 — 4 частини першої, частиною другою ст. 79 Закону № 280, пунктами 1, 2, 6 частини першої і п. 1 частини другої ст. 5 Закону № 93, за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої ст. 28 Закону про пенсійне страхування (для чоловіків — 35 років), призначається пенсія відповідно до Закону № 2493 незалежно від того, де вони працювали перед призначенням пенсії. У цих випадках пенсія обчислюється у порядку, передбаченому для державних службовців, із сум заробітної плати, на які нараховується збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, за останньою займаною виборною посадою на день призначення пенсії.

Крім того, ст. 37 Закону про держслужбу визначено, що на одержання пенсії державних службовців мають право, зокрема, чоловіки, які досягли віку 62 роки, за наявності 35 років страхового стажу, у тому числі стажу державної служби не менш як 10 років, та які на час досягнення зазначеного віку працювали на посадах державних службовців, а також особи, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, незалежно від місця роботи на час досягнення зазначеного віку. Пенсія державним службовцям призначається в розмірі 70% від суми їх заробітної плати, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 01.01.2011 р. — страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а особам, які на час звернення за призначенням пенсії не є державними службовцями, — у розмірі 70% від заробітної плати працюючого державного службовця відповідної посади та рангу за останнім місцем роботи на державній службі, з якої було сплачено єдиний внесок, а до 01.01.2011 р. — страхові внески.

До досягнення 62-річного віку право на пенсію за віком мають державні службовці — чоловіки 1955 р. народження і старше після досягнення ними такого віку:

60 років — які народилися по 31.12.52 р.;

60 років 6 місяців — які народилися з 01.01.53 р. по 31.12.53 р.;

61 рік — які народилися з 01.01.54 р. по 31.12.54 р.;

61 рік 6 місяців — які народилися з 01.01.55 р. по 31.12.55 р.

Тобто чоловік має право вибору, за яким законом отримувати пенсію: Законом про держслужбу чи Законом № 2493. У даному випадку він може надати до управління Пенсійного фонду України за місцем проживання довідки про заробітну плату для обчислення як пенсії державного службовця, так і пенсії посадової особи органу місцевого самоврядування, і після проведення відповідних розрахунків йому буде надано роз’яснення щодо доцільності призначення пенсії за тим чи іншим законом.

Визначення заробітної плати для обчислення пенсій державним службовцям здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Порядок визначення заробітку для обчислення пенсії відповідно до Закону про держслужбу затверджено постановою № 865 (далі — Порядок).

Згідно з Порядком під час призначення пенсій у порядку та на умовах, передбачених Законом про держслужбу, посадовий оклад, надбавка за ранг, вислугу років враховуються у розмірах, встановлених на день призначення пенсії.

Розмір виплат (крім посадових окладів, надбавок за ранг або кваліфікаційні класи, класний чин або спеціальні звання, вислугу років), що включаються до заробітку для обчислення пенсії відповідно до Закону про держслужбу, визначається за вибором того, хто звернувся за пенсією, за будь-які 60 календарних місяців роботи, яка дає право на цей вид пенсії, підряд перед зверненням за пенсією. Середньомісячна сума зазначених виплат за 60 календарних місяців визначається шляхом ділення загальної суми цих виплат на 60.

Порядком також передбачено, що за бажанням осіб, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, і на момент виходу на пенсію не перебувають на державній службі, а також посадових осіб місцевого самоврядування, які працювали на виборних посадах в органах місцевого самоврядування вісім і більше років або протягом повних двох і більше скликань починаючи зі скликання 1990 р. і на момент виходу на пенсію не перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, розмір надбавок і премій може визначатись у середніх розмірах, визначених за відповідною посадою у місяці призначення пенсії.

Отже, оклад, надбавку за ранг і вислугу під час призначення пенсії буде враховано за останньою посадою як на державній службі при призначенні пенсії відповідно до Закону про держслужбу, так і за останньою займаною виборною посадою при призначенні пенсії згідно із Законом № 2493.

Щодо надбавок і премій, то за умови, що чоловік на момент звернення за призначенням пенсії не працюватиме як на посаді державного службовця, так і на посаді посадової особи органу місцевого самоврядування, вони можуть бути враховані:

  • за будь-які 60 календарних місяців;
  • у середніх розмірах за відповідною посадою, які склались у місяці призначення пенсії.

Слід нагадати, що Порядком визначено, що у разі зміни структури заробітної плати з одночасним підвищенням посадових окладів працівникам апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів виплати, одержані особою за період до зміни структури заробітної плати, включаються до заробітку для обчислення пенсії без коригування.

Враховуючи те, що постановою № 268 було змінено структуру заробітної плати з одночасним її підвищенням, виплати, отримані до 01.01.2006 р., включаються до заробітку для обчислення пенсії без коригування, тобто суми надбавок і премій враховуються у фактично виплачених розмірах.

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42