Митна справа

Оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях

Переміщення товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях — це способи переміщення товарів, для яких законодавством України, зокрема Митним кодексом, встановлено особливий порядок перевезення товарів, їх декларування, оподаткування та здійснення митних формальностей. Питання переміщення (пересилання) товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях відображаються у главі 36 та інших статтях Митного кодексу.


Поняття міжнародного поштового відправлення та міжнародного експрес-відправлення

Залежно від наявності перевіз-ника, відправника, одержувача, а також договору на перевезення визначаються способи переміщення товарів, тобто товари можуть переміщуватись у:

 • ручній поклажі;
 • супроводжуваному багажі;
 • несупроводжуваному багажі;
 • міжнародних поштових відправленнях;
 • міжнародних експрес-відправленнях;
 • вантажних відправленнях.

Таким чином, переміщення товарів у міжнародних поштових відправленнях і переміщення товарів у міжнародних експрес-відправленнях — це різні способи переміщення товарів, які мають суттєві відмінності. Зупинимося на цьому детальніше.

Відповідно до пунктів 31 і 32 ст. 4 Митного кодексу:

 • міжнародні поштові відправлення (далі — МПВ) — упаковані та оформлені згідно із вимогами актів Всесвітнього поштового союзу та Правил надання послуг поштового зв’язку листи, поштові картки, бандеролі, спеціальні мішки з позначкою «М», дрібні пакети, відправлення з оголошеною цінністю, поштові посилки, згруповані поштові відправлення з позначкою «Консигнація», відправлення міжнародної прискореної пошти «EMS», які приймаються для пересилання за межі України, доставляються в Україну або переміщуються через територію України транзитом операторами поштового зв’язку;
 • міжнародні експрес-відправлення (далі — МЕВ) — належним чином упаковані міжнародні відправлення з документами чи товарним вкладенням, які приймаються, обробляються, перевозяться будь-яким видом транспорту за міжнародним транспортним документом з метою доставки одержувачу прискореним способом у визначений строк.

Із самих лише визначень не дуже зрозумілою є відмінність зазначених способів переміщення, тим більше, що при повсякденному спілкуванні громадянами обидва способи переміщення найчастіше називаються як «посилка». Але різниця є і вона суттєва для перевізників (тобто для операторів поштового зв’язку та експрес-перевіз-ників, відповідно) і менш суттєва для одержувачів товарів.

Розглянемо ці відмінності.

Порівняння способів переміщення товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях

Критерій

Показники

Спосіб переміщення

Переміщення товарів у МПВ

Переміщення товарів у МЕВ

Нормативне регулювання

Митний кодекс,

Всесвітня поштова конвенція,

Регламент письмової кореспонденції,

Регламент поштових посилок,

Закон про поштовий зв’язок,

Правила надання послуг поштового зв’язку, затверджені постановою № 270

Митний кодекс

Порядок визначення та обладнання місць міжнародного поштового обміну, затверджений наказом № 10,

Правила приймання та відправляння міжнародної пошти пунктами міжнародного поштового обміну, затверджені наказом № 235/688,

Правила обробки та відправляння міжнародної пошти в місцях міжнародного поштового обміну України, затверджені наказом № 165/626,

Положення про митний контроль та митне оформлення міжнародних поштових відправлень, затверджене наказом № 680/108

Інструкція з організації митного контролю та митного оформлення міжнародних експрес-відправлень, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України, затверджена наказом № 728

Перевізник

Оператор поштового зв’язку

Експрес-перевізник

Визначення ММПО, ЦСС (РСС)

Місце міжнародного поштового обміну (ММПО) визначається оператором поштового зв’язку за погодженням з Мінінфраструктури України та Міндоходів України

Центральна сортувальна станція (ЦСС) визначається експрес-перевізником за погодженням з Міндоходів України

Місце здійснення митних процедур

В ММПО або за місцем розташування (проживання) одержувача або відправника

В ЦСС (РСС) або за місцем розташування (проживання) одержувача чи відправника

Класифікація відправлень

Листи, поштові картки, бандеролі, спеціальні мішки з позначкою «М», дрібні пакети, відправлення з оголошеною цінністю, поштові посилки, згруповані поштові відправлення з позначкою «Консигнація», відправлення міжнародної прискореної пошти «EMS»

МЕВ документального характеру;

МЕВ недокументального характеру

Обмеження розмірів і граничної маси

Встановлено обмеження залежно від виду МПВ (поштові картки, листи, бандеролі, секограми, посилки тощо); максимальна вага — 30 кг

Обмежень законодавством не встановлено, але можуть застосовуватись обмеження, визначені безпосередньо експрес-перевізником

Товаросупровідні документи на кожне відправлення

Використання всіх без винятку документів при переміщенні поштових депеш і МПВ встановлено актами Всесвітнього поштового союзу. Зазвичай використовується митна декларація CN 23, CN 22, заповнена відправником

Міжнародний транспортний документ, оформлений відправником, — зазвичай використовується авіаційна вантажна накладна (Air Waybill)

Заборони та обмеження щодо окремих видів товарів

Встановлено актами Всесвітнього поштового союзу, Митним кодексом, законами України, нормативно-правовими актами України з питань надання послуг поштового зв’язку

Митний кодекс, закони України

Строк зберігання

Строки зберігання встановлено ст. РП137 Регламенту поштових посилок, ст. РК147 Регламенту письмової кореспонденції, а також п. 113 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою № 270, — до двох місяців

Згідно з Митним кодексом не може перевищувати 30 днів (продовження — не більше ніж на 15 днів)

Декларування

В усній формі: оператором поштового зв’язку на підставі товаросупровідних документів. А також письмове декларування: митна декларація CN 23, CN 22 або митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа

В усній формі: експрес-перевізником на підставі товаросупровідних документів, а також письмове декларування: митна декларація М-16 або митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа чи письмова заява

 

Загальні положення щодо оподаткування товарів, які переміщуються (пересилаються) у МПВ та МЕВ

Загальні принципи оподаткування товарів, що переміщуються в МПВ та МЕВ, встановлено ст. 234 Митного кодексу:

 • товари (за винятком підакцизних), що переміщуються (пересилаються) на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) в одній депеші від одного відправника у МПВ, на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у МЕВ, якщо їх сумарна фактурна вартість (далі — СФВ) не перевищує еквівалент 150 євро, не є об’єктом оподаткування митними платежами;
 • товари (за винятком підакцизних), що переміщуються (пересилаються) на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) в одній депеші від одного відправника у МПВ, на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у МЕВ, якщо їх СФВ перевищує еквівалент 150 євро, оподатковуються митом відповідно до Митного кодексу та податком на додану вартість згідно з Податковим кодексом;
 • підакцизні товари, переміщення (пересилання) яких через митний кордон України не заборонено законом, незалежно від вартості оподатковуються митом відповідно до Митного кодексу, а також іншими податками згідно з Податковим кодексом.

Як бачимо, крім цих чинників для зазначених способів переміщення особливою є також база оподаткування митними платежами, тобто використовуються нові поняття:

 • для МПВбаза оподаткування визначається виходячи із СФВ товарів, що переміщуються на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) в одній депеші від одного відправника;
 • для МЕВбаза оподаткування визначається виходячи із СФВ товарів, що переміщуються на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника.

Зупинимось на цих поняттях.

Відповідно до Положення № 680/108 депеша — мішок або декілька мішків з письмовою кореспонденцією, газетами, поштою у великій кількості, дрібними пакетами, відправленнями з оголошеною цінністю, посилками (або група посилок, не запакована в поштову тару), відправленнями прискореної пошти з познач-кою EMS і порожніми мішками, які відправляються водночас з місця міжнародного поштового обміну однієї країни до іншої згідно з планом направлення міжнародної пошти та планом направлення пошти EMS за однією письмовою картою CN 31, CN 32 або посилковою картою CP 86, CP 87.

Визначення терміна «вантаж експрес-перевізника» наведено у п. 2 ст. 4 Митного кодексу — це консолідовані за єдиним транспортним документом міжнародні експрес-відправлення чи міжнародні експрес-відправлення, що не увійшли до складу цих консолідованих міжнародних експрес-відправлень за характером, розмірами або з інших причин, що переміщуються (пересилаються) експрес-перевізником через митний кордон України.

Оподаткування товарів, що ввозяться на митну територію України на адреси юридичних осіб (пересилаються юридичними особами)

Слід зазначити, що митні формальності при здійсненні митного оформлення товарів, що переміщуються у МПВ та МЕВ на адреси юридичних осіб (пересилаються юридичними особами), виконуються в такому самому порядку, як і при інших способах переміщення товарів. Зазначене стосується у тому числі декларування товарів, визначення їх митної вартості тощо.

Оподаткування товарів здійснюється таким чином:

Вартість товару

Мито

ПДВ

Підстава

До 150 євро

Не сплачується

Не сплачується

Частина перша ст. 277 Митного кодексу, п. 190.1 ст. 190, пп. 196.1.17 п. 196.1 ст. 196 Податкового кодексу

Перевищує 150 євро

Митна вартість х ставка, визначена Митним тарифом України

(Митна вартість + мито) х 20%

Стаття  277 Митного кодексу, пп. 196.1.17 п. 196.1 ст. 196 Податкового кодексу

 

Оподаткування підакцизних товарів

Вартість товару

Мито

Акцизний податок

ПДВ

Підстава

Незалежно від вартості

Митна вартість х ставка, визначена Митним тарифом України

База оподаткування згідно з Податковим кодексом х ставка акцизного податку

(Митна вартість + мито + акцизний податок) х 20%

Частина 1 ст. 277 Митного кодексу, п. 190.1 ст. 190, пп. 196.1.17 п. 196.1 ст. 196, пп. 214.1.2 п. 214.1, пункти  214.4, п. 214.5 ст. 214 Податкового кодексу

 

При обчисленні акцизного податку базою оподаткування є:

 • при застосуванні адвалорних ставок — вартість товарів (продукції), що ввозяться на митну територію України, за встановленими імпортером максимальними роздрібними цінами на товари (продукцію), які він імпортує, без податку на додану вартість та з урахуванням акцизного податку (пп. 214.1.2 п. 214.1 ст. 214 Податкового кодексу);
 • при застосуванні специфічних ставок — величина, визначена в одиницях виміру ваги, об’єму, кількості товару (продукції), об’єму циліндрів двигуна автомобіля або в інших натуральних показниках (п. 214.4 ст. 214 Податкового кодексу);
 • при застосуванні одночасно адвалорних та специфічних ставок — база оподаткування, визначена відповідно при застосуванні адвалорних та специфічних ставок (п. 214.5 ст. 214 Податкового кодексу).

Оподаткування товарів, що ввозяться на митну територію України на адреси фізичних осіб (пересилаються фізичними особами)

Оподаткування товарів, що ввозяться на митну територію України у МПВ та МЕВ на адреси фізичних осіб (пересилаються фізичними особами), також має свої особливості. Розпочнемо з використовуваних митних декларацій і документів для нарахування митних платежів.

Міжнародні поштові відправлення

Кожне МПВ супроводжується оформленою:

 • митною декларацією CN 23, використання якої обов’язкове під час пересилання посилок, міжнародних згрупованих поштових відправлень з позначкою «Консигнація» і відправлень «EMS» та можливе у разі пересилання відправлень з оголошеною цінністю;
 • або митною декларацією CN 22, використання якої обов’язкове під час пересилання дрібних пакетів, мішків «М» і відправлень «EMS» з вкладенням письмової кореспонденції та можливе у разі пересилання бандеролей.

Така декларація (CN 23 або CN 22) використовується для декларування митниці товарів, СФВ яких не перевищує еквівалент 10 000 євро. Справляння митних платежів при митному оформленні товарів, СФВ яких перевищує еквівалент 150 євро, але не перевищує еквівалент 10 000 євро, здійснюється з використанням оглядового розпису форми М 15, наведеного в додатку 1 до Положення № 680/108.

У разі якщо СФВ товарів, що надходять на адресу громадянина в одній депеші від одного відправника або пересилаються громадянином, перевищує суму, еквівалентну 10 000 євро, ці товари декларуються та оподатковуються у порядку, передбаченому для підприємств, тобто шляхом подання митниці митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа. Митна декларація CN 23 (CN 22) використовується як товаросупровідний документ.

Міжнародні експрес-відправлення

Декларування та оподаткування товарів у МЕВ здійснюються в такому порядку:

1) декларування товарів здійснюється експрес-перевізником на підставі товаросупровідних документів і митні платежі не нараховуються:

 • якщо СФВ товарів, що надходять на адресу громадянина, не перевищує еквівалент 150 євро;
 • якщо СФВ товарів, які пересилаються громадянином за межі митної території України, не перевищує суму, еквівалентну 10 000 євро, та/або такі товари не є об’єктом оподаткування вивізним митом, та/або на такі товари відповідно до закону державними органами не видаються документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів;

2) декларування та оподаткування товарів здійснюються із застосуванням митної декларації М-16, форму якої затверджено постановою № 450:

 • якщо СФВ товарів, що надходять на адресу громадянина, перевищує суму, еквівалентну 150 євро, але не перевищує суму, еквівалентну 10 000 євро;
 • якщо СФВ товарів, які пересилаються громадянином за межі митної території України, не перевищує суму, еквівалентну 10 000 євро, та/або такі товари є об’єктом оподаткування вивізним митом, та/або на такі товари відповідно до закону державними органами видаються документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів;

3) декларування та оподаткування товарів здійснюються із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа:

 • якщо СФВ товарів, що надходять на адресу громадянина, перевищує суму, еквівалентну 10 000 євро;
 • якщо СФВ товарів, які пересилаються громадянином за межі митної території України, перевищує суму, еквівалентну 10 000 євро.

Визначення вартості товарів, що переміщуються (пересилаються) громадянами через митний кордон України, та нарахування митних платежів

Як вже зазначалось вище, для цілей оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами, застосовується фактурна вартість цих товарів.

Відповідно до ст. 368 Митного кодексу і п. 1.2 Порядку № 581 фактурна вартість товаруціна товару, що переміщується через митний кордон України, зазначена в рахунку-фактурі (фактурі-проформі, касових або товарних чеках, ярликах, інших документах роздрібної торгівлі, які містять відомості щодо вартості таких товарів).

Особі, яка декларує товари, Митним кодексом надано право довести достовірність відомостей, наданих для визначення їх фактурної вартості. Водночас у разі наявності доказів недостовірності заявленої фактурної вартості товарів органи доходів і зборів визначають їх вартість самостійно на підставі ціни на ідентичні або подібні (аналогічні) товари відповідно до вимог Митного кодексу.

При цьому і для товарів, що переміщуються на адреси громадян у МПВ, і для товарів, що переміщуються у МЕВ, застосовуються зазначені вище положення щодо розрахунку СФВ, тобто норми про додавання фактурної вартості товарів, що переміщуються (пересилаються) на адресу одного одержувача в одній депеші від одного відправника у МПВ і на адресу одного одержувача в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у МЕВ.

У разі надходження на адреси громадян товарів (крім підакцизних), СФВ яких не перевищує суму, еквівалентну 10 000 євро, за оглядовим розписом форми М 15 (для МПВ) або митною декларацією М-16 (для МЕВ) нараховуються ввізне мито за ставкою 10% і податок на додану вартість. При цьому базою оподаткування таких товарів є частина СФВ, що перевищує еквівалент 150 євро.

При митному оформленні товарів (крім підакцизних), СФВ яких перевищує еквівалент 10 000 євро, за митною декларацією на бланку єдиного адміністративного документа нараховуються ввізне мито за повними ставками Митного тарифу України та податок на додану вартість.

Узагальнимо вищезазначені особливості декларування товарів, що надходять на адреси громадян у МПВ і МЕВ, а також їх оподаткування у вигляді таблиць.

Декларування та оподаткування товарів (крім підакцизних), що надходять у МПВ

СФВ товарів

Мито

ПДВ

Декларування

До 150 євро

Не нараховується

Не нараховується

В усній формі на підставі товаросупровідних документів

Більше ніж 150 євро, але не більше ніж 10 000 євро

(СФВ — 150 євро) х 10%

(СФВ — 150 євро + мито) х 20%

Оформлена відправником

митна декларація CN 23

або митна декларація CN 22

Митні платежі нараховуються за оглядовим розписом М 15 і сплачуються адресатом оператору поштового зв’язку, який видає МПВ

Більше ніж 10 000 євро

Фактурна вартість товару х ставка, визначена Митним тарифом України

(Фактурна вартість товару + мито) х 20%

Митна декларація, передбачена для підприємств

 

Декларування та оподаткування товарів (крім підакцизних), що надходять у МЕВ

СФВ товарів

Мито

ПДВ

Декларування

До 150 євро

Не нараховується

Не нараховується

В усній формі на підставі товаросупровідних документів

Більше ніж 150 євро, але не більше ніж 10 000 євро

(СФВ — 150 євро) х 10%

(СФВ — 150 євро + мито) х 20%

Митна декларація М-16

Митні платежі нараховуються за митною декларацією М-16

Більше ніж 10 000 євро

Фактурна вартість товару х ставка, визначена Митним тарифом України

(Фактурна вартість товару + мито) х 20%

Митна декларація, передбачена для підприємств

 

Процедура нарахування та сплати митних платежів на товари, що надходять на адреси громадян у МПВ, у тих випадках, коли не застосовується митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа, також має свої особливості.

Так, відповідно до Положення № 680/108 митний контроль і митне оформлення товарів, що переміщуються у МПВ, здійснюються за відсутності відправника (одержувача) МПВ. Митний контроль МПВ здійснюється оглядовою комісією в складі трьох осіб — однієї посадової особи митниці та двох працівників ММПО.

Нарахування митних платежів здійснюється посадовою особою митниці на бланку оглядового розпису форми М 15, який оформлюється в трьох примірниках, із зазначенням відмітних ознак перелічених в оглядовому розписі товарів, їх кількості та коду за УКТ ЗЕД (п. 7.2 Положення № 680/108). Другий примірник оглядового розпису передається ММПО для вручення одержувачу МПВ (адресату).

На супровідних документах до МПВ, а в тих випадках, коли наявність таких документів не передбачено, на МПВ проставляється штамп «Підлягає видачі адресату після сплати платежів, нарахованих митницею».

Нараховані посадовою особою митниці суми митних платежів сплачуються одержувачем оператору поштового зв’язку, який видає МПВ. Надалі сплачені громадянином кошти (митні платежі) перераховуються оператором поштового зв’язку на рахунок митниці (п. 7.3 Положення № 680/108).

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42