ЗЕД

Дата надходження виручки в іноземній валюті

Яка дата вважається датою надходження виручки у разі проведення обов’язкового продажу виручки в іноземній валюті за експортований товар: дата надходження коштів на розподільчий рахунок чи дата надход-ження коштів на поточний рахунок суб’єкта господарювання після здійснення обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті?


На сьогодні вимогу щодо обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті на міжбанківському валютному ринку України на користь юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців встановлено п. 2 постанови № 270.

При цьому уповноважений банк зобов’язаний попередньо зараховувати надходження в іноземній валюті, на які поширюється вимога щодо обов’язкового продажу, на окремий аналітичний рахунок балансового рахунку 2603 «Розподільчі рахунки суб’єктів господарювання» та без доручення клієнта не пізніше ніж на наступний робочий день після дня зарахування таких надходжень на розподільчий рахунок здійснити обов’язковий продаж надходжень в іноземній валюті у розмірі, установленому Нацбанком України.

Пунктом 5.2 Інструкції № 492 визначено, що поточний рахунок в іноземній валюті відкривається суб’єкту господарювання для зберігання коштів і проведення розрахунків у межах законодавства України в безготівковій та готівковій іноземній валюті для здійснення поточних операцій, визначених законодавством України, для здійснення інвестицій за кордон, розрахунків за купівлю-продаж облігацій зовнішньої державної позики України, для зарахування, використання і погашення кредитів (позик, фінансової допомоги) в іноземній валюті, для надходження іноземних інвестицій в Україну відповідно до законодавства України, а також для проведення операцій, передбачених генеральною ліцензією Нацбанку України на здійснення валютних операцій.

Вичерпний перелік коштів, які мають зараховуватися в обов’язковому порядку через розподільні рахунки, та перелік коштів, які можуть безпосередньо зараховуватися на поточні рахунки юридичних осіб—- резидентів, наведено в п. 5.3 Інструкції № 492.

Зокрема, передбачено, що кошти, перераховані із-за кордону нерезидентами за зовнішньоекономічними контрактами (договорами, угодами), мають бути зараховані на поточний рахунок в іноземній валюті, відкритий суб’єкту господарювання через розподільні рахунки банку.

Відповідно до ст. 1 Закону № 185 виручка резидентів у іноземній валюті підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках.

Крім того, згідно з п. 2.3 Інструкції № 136 банк знімає експортну операцію резидента з контролю після зарахування виручки за цією операцією на поточний рахунок останнього.

Таким чином, у разі проведення обов’язкового продажу надходжень у іноземній валюті датою надходження виручки є дата зарахування іноземної валюти та гривневого еквівалента, одержаного внаслідок обов’язкового продажу іноземної валюти, на поточні рахунки резидента, який здійснив експортну операцію.

«Гарячі лінії»

Дата: 6 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42