ЗЕД

Термін та умови завершення імпортної операції

Який термін та умови завершення імпортної операції без увезення товару на територію України за зовнішньоекономічними договорами (контрактами)?


Строк та умови завершення імпортної операції без увезення товару на територію України визначаються Порядком № 1392.

Пунктом 2 зазначеного Порядку передбачено, що строк завершення імпортної операції без увезення товару на територію України за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) не може перевищувати 180 календарних днів з моменту здійснення резидентом авансового платежу або виставлення векселя на користь нерезидента, а у разі проведення розрахунків у формі документарного акредитиву — з моменту здійснення уповноваженим банком платежу на користь нерезидента.

При цьому імпортна операція резидента без увезення товару на територію України вважається завершеною за наявності однієї з таких умов: зарахування виручки, одержаної від нерезидента, на рахунок резидента в уповноваженому банку в разі продажу нерезиденту товару за межами України; подання документів, що підтверджують використання резидентом товару за межами України, перелік яких визначається Нацбанком України (п. 3 Порядку № 1392).

Крім того, згідно з п. 3.6 Інструкції № 136 банк знімає з контролю операцію резидента в разі імпорту товару без його ввезення на територію України виключно за наявності однієї з таких умов:

  • зарахування виручки, одержаної від нерезидента, на рахунок резидента в уповноваженому банку в разі продажу нерезиденту товару за межами України;
  • подання документів, що підтверджують використання резидентом товару за межами України на підставі договорів (контрактів, угод), інших форм документів, що застосовуються в міжнародній практиці та можуть вважатися договором.

Таким чином, імпортна операція без увезення товару на територію України за зовнішньоекономічними договорами вважається завершеною та може бути знята з контролю у разі зарахування у законодавчо встановлені строки виручки, одержаної від нерезидента, на рахунок резидента в уповноваженому банку в разі продажу нерезиденту товару за межами України або надання документів, що підтверджують використання резидентом товару за межами України.

«Гарячі лінії»

Дата: 6 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42