ЗЕД

Припинення зобов’язань за експортними, імпортними операціями

За яких умов можливо припинення зобов’язань за експортними, імпортними операціями шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог?


Чинне законодавство передбачає можливість припинення зобов’язань за експортними, імпортними операціями шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог.

Так, п. 1.10 Інструкції № 136 передбачено, що експортна, імпортна операції можуть бути зняті з контролю за наявності належним чином оформлених документів про припинення зобов’язань за цими операціями зарахування, якщо:

  • вимоги випливають із взаємних зобов’язань між резидентом і нерезидентом, які є контрагентами за цими операціями;
  • вимоги однорідні;
  • строк виконання за зустрічними вимогами настав або не встановлено, або визначено моментом пред’явлення вимоги;
  • між сторонами не було спору щодо характеру зобов’язання, його змісту, умов виконання тощо.

Отже, здійснення операцій зарахування зустрічних вимог у зовнішньоекономічній діяльності можливе лише за дотримання таких умов:

  • вимоги контрагентів мають бути зустрічними, тобто кожен із контрагентів повинен мати заборгованість щодо іншого (кожна зі сторін одночасно є як боржником, так і кредитором);
  • вимоги мають бути однорідними (грошовий борг проти грошового, однорідні речі проти однорідних);

з обох вимог має настати строк їх виконання, встановлений зовнішньоекономічним договором (за винятком зобов’язань, за якими не встановлено терміну або термін визначається моментом вимоги).