Статті

Довга дорога до парку

Асоціація з Євросоюзом пожвавить діяльність індустріальних парків.

Після підписання довгоочікуваної Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом провідні країни світу зацікавилися Україною як потенційним майданчиком для залучення інвестицій і розвитку виробництв. Серед численних перспективних проектів експерти називають створення мережі індустріальних парків.


Особливий інтерес

В Україні уже створено перші індустріальні парки «Долина», «Славута» і «Рясне-2», призначені для будівництва нових високотехнологічних виробництв у містах Хмельницькому, Івано-Франківську та Львові. Міжвідомча комісія при Мінекономрозвитку України також ухвалила рішення включити до реєстру такі індустріальні парки, як «Свема» (Сумська область), «Соломоново» (Закарпаття), «Коростень» (Житомирщина), «Центральний» (Полтавська область), якими вже зацікавились іноземні інвестори. Експерти зазначають, що тривалий і складний шлях до створення мережі вітчизняних індустріальних парків залучить реальні інвестиції з боку міжнародних компаній. Хоча й запізно, але українське «запрошення до парку» стало на часі саме зараз.

Особливий інтерес інвесторів обумовлено зміною політичної ситуації в Україні, підписанням політичної та економічної частин Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом (далі — Угода про Асоціацію), активною співпрацею з МВФ, а також геополітичним вибором України в цілому.

Україна впродовж тривалого часу намагалася впровадити оптимальну модель розвитку вітчизняної економіки, націленої, з одного боку, на зростання виробництва, з іншого — на самодостатній розвиток регіонів і створення робочих місць. З-поміж численних пріоритетів було запроваджено програму створення індустріальних парків як найбільш доступної і зрозумілою форми організації бізнесу.

Індустріальний парк — це спеціально організована для розміщення нових виробництв територія, забезпечена енергоносіями, інфраструктурою, необхідними адміністративно-правовими умовами і керована спеціалізованою компанією.

Останні 20 років економіка України не була конкурентоздатною серед інших країн світу. «За рівнем адміністрування податків наша країна — передостання у світі, не в першій десятці і за рівнем захисту права власності. Без налагодження необхідних умов для ведення бізнесу за зразком європейських країн, а також без державно-приватного партнерства ми не зможемо залучати великих інвесторів у нашу економіку», — зазначив голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Сергій Євтушенко.

Майже 90% економічних проектів в Україні «ґрунтувалися» на боротьбі за субсидії, субвенції, гранти та «подарунки» від держави. «І якщо завтра їх раптом доведеться презентувати перед ЄБРР або ЄІБ, з них нічого буде обрати, — додає Сергій Євтушенко. — Для того щоб розпочати діалог з міжнародними фондами, інвесторами, слід підготувати серйозні інвестиційні портфелі, і в них потрібно вкласти як часові, так і фінансові ресурси».

Досвід та можливості

Нового імпульсу парковій індустрії додав ухвалений Закон України «Про індустріальні парки», який визначив правові та організаційні засади їх створення і функціонування. Перевагами таких парків є низька вартість і невеликі терміни запуску нового виробництва, відсутність проблем з оформленням дозволів та ліцензій. Цю роботу бере на себе керуюча компанія, так само як і вирішення всіх господарських та організаційних питань, що дає змогу резидентам парку концентрувати свої сили на головному — на виробництві. Крім інфраструктури та сервісу керуючої компанії справжній індустріальний парк надає своїм резидентам преференції та пільги в оподаткуванні.

«Слід пам’ятати, що іноземні інвестори діють дуже обережно, і хоча тепер нас підтримує вся міжнародна спільнота, свої проблеми ми маємо вирішувати самостійно», — наголосив Сергій Євтушенко.

З його слів, в Україні слід інтенсивно створювати інвестиційні майданчики — індустріальні парки. «Ми маємо приголомшливі приклади європейських країн, приміром Чехії, Туреччини, які завдяки таким паркам збільшили свій ВВП утричі. Завданням нашої влади у наступні 10 років є досягнення аналогічного результату», — додав очільник Держінвестпроекту України.

Нині вже мало хто сумнівається, що майбутнє — за індустріальними парками. Успіхи промисловості, які ми можемо бачити на прикладі бурхливого зростання виробництва у Китаї, пов’язані з розвитком і використанням таких парків.

Україна має стати надійним партнером, який викликає довіру. І для цього потрібно змінити регуляторний клімат у напрямі стабільності й незмінності законодавства, адаптації європейського законодавства, безперечно, боротьби з корупцією. А також слід спростити процедуру реєстрації представництв іноземних компаній, підсилити виконання Україною своїх зобов’язань, зокрема щодо повернення ПДВ.

Як свідчить світова практика, інвестування на території індустріальних парків є найприйнятнішою для інвестора формою ведення бізнесу. В економічній практиці низки країн діяльність таких парків стала локомотивом позитивних змін. Багато держав світу за їх допомогою активізували інвестиційну та інноваційну сфери економіки. Парки створювали умови для виникнення нових підприємств, реорганізації вже існуючих, зародження нових сфер бізнесу. Впровадження високих технологій у виробництві збільшувало обсяги та асортимент випуску продукції, підвищувало конкурентоспроможність економіки і, що дуже важливо на сьогодні, створювало нові робочі місця. Позитивний досвід таких країн, як Словенія, Чехія, США, Англія, де було засновано індустріальні парки як спеціалізовані об’єкти власника, лише підтверджує ефективність новації.

Тож вітчизняні парки здатні радикально підвищити інвестиційну привабливість України і протягом трьох-чотирьох років залучити в нашу економіку десятки мільярдів доларів, а отже, здійснити промислову модернізацію країни та забезпечити конкурентоспроможність національного товаровиробника на глобальних ринках.

Наразі Україна отримала додаткові можливості для розвитку індустріальних парків, особливо після підписання Угоди про Асоціацію. До того ж децентралізація влади, коли значні повноваження передаються місцевим громадам, також посилить інтерес до діяльності парків.

Парковий інтерес

Низка провідних країн уже тривалий період розглядає нашу державу як стратегічного партнера. Китайським інвесторам, приміром, необхідні три фактори при розміщенні виробництв — це доступ до ринків ЄС, наявність відносно недорогої робочої сили і базової інфраструктури на земельних індустріальних майданчиках, завдяки яким можна швидко почати будівництво заводів.

Компанія Fujikura з Японії, приміром, повідомила, що має намір створити на своєму підприємстві, розташованому в індустріальному парку м. Львова «Рясне-2», понад 3000 робочих місць. Сума інвестицій становитиме близько 75 млн. дол. В індустріальному парку «Соломоново» планується розміщення виробництв галузей середнього та точного машинобудування, зокрема автомобіле-, приладобудування та електронної промисловості.

Основними напрямами діяльності індустріального парку «Свема» визначено хімічне виробництво, виробництво фармацевтичних виробів, будівельних матеріалів, деревообробка, виробництво пластмаси.

Згідно з розрахунками експертів облаштування лише перших індустріальних парків забезпечить створення близько 10 тис. додаткових робочих місць.

Закон України «Про індустріальні парки», чинні нормативно-правові акти трактують індустріальні парки як багатовекторний адміністративно-ринковий механізм, який завдяки спеціальним організаційно-економічним умовам має забезпечити здійснення структурних перетворень і технологічної модернізації економіки України, стимулювання інвестиційної активності в регіонах їх розташування, вирішення соціально-економічних проблем розвитку регіонів і формування точок регіонального зростання. Головною перевагою таких парків порівняно з іншими подібними чинними в Україні економічними механізмами (спеціальними економічними зонами, територіями пріоритетного розвитку, технологічними та науковими парками) є досконаліша система організаційно-інформаційних та фінансових механізмів стимулювання процесу їх створення та функціонування, які відповідають нормам СОТ.

Порядок у парку

Зрозуміло, в індустріальний парк на відміну від парку відпочинку ідуть працювати. Для бізнесу важливі сталість і чіткість економічних правил. А також економічні преференції, що сприятимуть інтенсивному бізнесу. Учасники індустріального парку звільняться від пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів у разі будівництва об’єктів у межах індустріального парку, сплати ввізного мита за ввезення устаткування, обладнання та комплектуючих до них, що не виробляються в Україні та не є підакцизними товарами, для здійснення господарської діяльності у межах індустріальних парків. Керуючі компанії, у свою чергу, також звільняються від пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів у разі будівництва об’єктів у межах індустріального парку, отримують безвідсоткові кредити (позики), цільове фінансування на безповоротній основі для облаштування індустріальних парків, звільняються від сплати ввізного мита за ввезення устаткування, обладнання та комплектуючих до них, матеріалів, що не виробляються в Україні та не є підакцизними товарами, для облаштування індустріальних парків.

Для суб’єктів, що звільняються від сплати ввізного мита, передбачено вичерпний перелік можливих варіантів використання вивільнених коштів, а саме: облаштування індустріальних парків, впровадження новітніх технологій, збільшення випуску продукції та зменшення витрат за видами господарської діяльності, здійснення науково-дослідної діяльності, повернення кредитів та оплата інших позик, а також сплата відсотків за такими кредитами та позиками. Така норма надає керуючим компаніям та суб’єктам господарювання індустріальних парків додаткові фінансові ресурси для забезпечення їхньої організаційно-виробничої та науково-дослідної діяльності.

Визначається і механізм надання індустріальному парку статусу національного проекту. Його отримають парки, які матимуть національний масштаб та вирішуватимуть завдання державної ваги. Очікується, що економічні умови для цієї групи парків, у тому числі щодо державної фінансової підтримки, мають включати поряд із визначеними стимулами для індустріальних парків додаткові преференції та бути найбільш сприятливими і привабливими для інвесторів.

Тож перший крок зроблено. Створені індустріальні парки стануть пілотними, і за результатами їхньої діяльності можна буде дійти висновків. Сподіватимемося, що вони відкриють перспективу і для економіки країни, і  загалом для суспільства.

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42