Митна справа

Продаж імпортного товару за ціною, нижчою від митної вартості

Внаслідок підвищення курсу іноземної валюти митна вартість імпортованого товару зросла й стала вищою за ціну його подальшого продажу на митній території України. Водночас договірні відносини не передбачають можливості відкоригувати попередньо обумовлену ціну реалізації. Тому товар продається за ціною, нижчою від  собівартості. Які податкові наслідки такої операції?


Відповідно до ст. 632 Цивільного кодексу України ціна в договорі встановлюється за домовленістю сторін. Зміна ціни після укладення договору допускається лише у випадках і на умовах, встановлених договором або законом.

Отже, чинним законодавством не заборонено продаж товару за ціною, нижчою від собівартості.

Згідно з п. 135.4 ст. 135 Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс) дохід від операційної діяльності визнається в розмірі договірної (контрактної) вартості, але не менше ніж сума компенсації, отримана в будь-якій формі, в тому числі при зменшенні зобов’язань.

Водночас п. 138.6 ст. 138 зазначеного Кодексу передбачено, що собівартість придбаних та реалізованих товарів формується відповідно до ціни їх придбання з урахуванням ввізного мита і витрат на доставку та доведення до стану, придатного для продажу.

Ці норми регулюють відображення у податковому обліку з податку на прибуток доходів і витрат від продажу товарів, у тому числі раніше імпортованих. Ними не передбачено при продажу товарів орієнтуватися на їх собівартість.

Згідно з п. 188.1 ст. 188 Податкового кодексу база оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості (у разі здійснення контрольованих операцій — не нижче звичайних цін, визначених відповідно до ст. 39 цього Кодексу) з урахуванням загальнодержавних податків і зборів.

До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв’язку з компенсацією вартості товарів/послуг. До складу договірної (контрактної) вартості не включаються суми неустойки (штрафів та/або пені), три проценти річних та інфляційні, отримані платником податку внаслідок невиконання або неналежного виконання договірних зобов’язань.

Тобто при визначенні податкових зобов’язань прив’язка до митної вартості імпортованих товарів відсутня.

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42