Новини

Оподаткування доходів, отриманих від надання в оренду приміщення юридичній особі

Якщо фізична особа не є суб’єктом господарювання, проте надає в оренду приміщення юридичній особі, яким є порядок сплати податку на доходи фізичних осіб у такому випадку?


Надання в оренду (суборенду) нерухомого майна може здійснюватися фізичними особами як у межах підприємницької діяльності, так і шляхом виконання норм п. 170.1 ст. 170 Податкового кодексу без реєстрації орендодавця як фізичної особи — підприємця.

Згідно з пп. 164.2.5 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому п. 170.1 ст. 170 цього Кодексу.

Відповідно до пп. 170.1.2 цього пункту податковим агентом платника податку — орендодавця під час нарахування доходу від надання в оренду об’єктів нерухомості, інших, ніж зазначені в пп. 170.1.1 (включаючи земельну ділянку, що знаходиться під такою нерухомістю, чи присадибну ділянку), є орендар.

Доходи від надання в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) нерухомого майна оподатковуються податковим агентом під час їх виплати за їх рахунок (пп. 170.1.4 п. 170.1 ст. 170 Податкового кодексу).

Статтею 168 зазначеного Кодексу передбачено, що податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену ст. 167 цього Кодексу (15%, а у разі, якщо загальна сума отриманих платником податку у звітному податковому місяці доходів перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 17% від суми перевищення).

Податок сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови одночасного подання розрахункового документа на перерахування цього податку до бюджету.

Таким чином, доходи від надання в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) нерухомого майна фізичною особою (не підприємцем) юридичній особі чи фізичній особі — підприємцю оподат-ковуються орендарем як податковим агентом під час їх виплати за їх рахунок за ставками 15% (17%).

Пунктом 179.2 ст. 179 Податкового кодексу передбачено, що обов’язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним, якщо він отримував доходи виключно від податкових агентів, крім випадків, прямо передбачених розділом ІV Податкового кодексу.

Водночас згідно з пп. 170.1.5 п. 170.1 ст170 Податкового кодексу у разі якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб’єктом господарювання, особою, відповідальною за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету, є платник податку — орендодавець. При цьому такий орендодавець самостійно нараховує і сплачує податок до бюджету в строки, встановлені Податковим кодексом для квартального звітного (податкового) періоду, а саме протягом 40 календарних днів після останнього дня такого звітного (податкового) кварталу.

Сума отриманого доходу, сума сплаченого протягом звітного податкового року податку та податкового зобов’язання за результатами такого року відображаються у річній податковій декларації.