ПДВ

Оподаткування ПДВ господарських операцій за договором про спільну діяльність

Правові положення про спільну діяльність визначено главою 77 Цивільного кодексу, згідно з якою сторони (учасники) договору про спільну діяльність зобов’язуються спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення певної мети, що не суперечить закону.

Договори про спільну діяльність на території України без створення юридичних осіб, на які поширюються особливості податкового обліку та оподаткування діяльності за такими договорами (угодами), визначені Податковим кодексом, мають перебувати на обліку в контролюючих органах (п. 64.6 ст. 64 цього Кодексу).

Взяття на облік договору здійснюється шляхом додаткового взяття на облік учасника договору про спільну діяльність як платника податків — відповідального за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору або угоди. Зняття таких договорів з обліку здійснюється після їх припинення, розірвання, закінчення строку дії чи після досягнення мети, для якої вони були укладені, визнання їх недійсними у судовому порядку (п. 67.4 ст. 67 Податкового кодексу).

Для цілей оподаткування ПДВ дві чи більше особи, які здійснюють спільну діяльність без утворення юридичної особи, вважаються окремою особою у межах такої діяльності, а особа, що веде облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність, — платником ПДВ (пп. 14.1.139 п. 14.1 ст. 14 та п. 180.1 ст. 180 Податкового кодексу).

Особа зобов’язана зареєструватись як платник ПДВ у контролюючому органі у разі якщо загальна сума доходу від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, які підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Податкового кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300 тис. грн. (без урахування ПДВ).

Порядок реєстрації платником ПДВ особи, що веде облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність, визначено Положенням № 26.

Крім того, для цілей оподаткування ПДВ господарські відносини між учасниками спільної діяльності прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-правових договорів.

Зауважимо, що облік результатів спільної діяльності ведеться платником податку, уповноваженим на це іншими сторонами згідно з умовами договору, окремо від обліку господарських результатів такого платника податку.

Щодо оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів/послуг, які здійснюються за договором про спільну діяльність, то такий порядок визначається нормами, передбаченими розділом V Податкового кодексу, без будь-яких особливостей. Характерною відмінністю такої діяльності є лише окремий облік таких операцій, що здійснюється відповідальною особою.

Передача результатів виконаних робіт, наданих послуг платнику податку, уповноваженому згідно з договором вести облік результатів спільної діяльності без утворення юридичної особи, а також їх повернення таким платником податку після закінчення спільної діяльності та передача (внесення) виконаних робіт, наданих послуг як вклад у спільну діяльність без утворення юридичної особи, а також повернення послуг з метою оподаткування ПДВ вважаються операціями з постачання послуг (пп. 14.1.185 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

При здійсненні спільної (сумісної) діяльності передача товарів (робіт, послуг) на окремий баланс платника податку, уповноваженого договором вести облік результатів такої спільної діяльності, вважається постачанням таких товарів (робіт, послуг) (пп. 196.1.7 п. 196.1 ст. 196 Податкового кодексу).

При цьому особа — учасник спільної діяльності — платник ПДВ, яка вносить до статутного фонду спільної діяльності активи, має визначити податкові зобов’язання з ПДВ. Якщо внесок здійснюється учасником, який не є платником ПДВ, то такі зобов’язання не нараховуються та не виникає права на податковий кредит у особи — платника ПДВ, уповноваженої вести облік такої діяльності.

Суму ПДВ, нараховану при передачі необоротних активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності, може бути віднесено таким платником до податкового кредиту згідно з умовами ст. 198 Податкового кодексу.

Особа — платник ПДВ, яка веде облік результатів такої діяльності та відповідальна за утримання і внесення цього податку до бюджету, складає податкові накладні, розрахунки коригування до них (п. 22 Порядку № 10), веде реєстр виданих та отриманих податкових накладних, відображає у ньому зазначені коригування податкових зобов’язань з від’ємним чи позитивним значенням, складає та подає до контролюючих органів податкову звітність з ПДВ у загальновстановленому порядку.

Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних затверджено наказом № 708. Для спільної діяльності у службовому полі 04 «Платник» цього реєстру зазначаються дата та номер договору про спільну діяльність.

Нагадуємо, що платники ПДВ — продавці мають реєструвати видані податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних, якщо сума ПДВ в одній податковій накладній становить понад 10 тис. грн. Податкова накладна, в якій сума податку не перевищує 10 тис. грн., не підлягає включенню до Єдиного реєстру податкових накладних. Але податкова накладна, виписана при здійсненні операцій з постачання підакцизних товарів і товарів, ввезених на митну територію України, підлягає включенню до Єдиного реєстру податкових накладних незалежно від розміру ПДВ в одній податковій накладній (п. 11 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу).

Порядок заповнення і подання податкової декларації з ПДВ затверджено наказом № 678, згідно з п. 12 якого платники ПДВ, які ведуть облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без утворення юридичної особи, подають податкову звітність за результатами такої діяльності з відміткою «Договір про спільну діяльність від ____________ №  ______» та зазначають назву договору. У спеціальному полі для відміток 04 «Платник» вступної частини декларації з ПДВ для спільної діяльності зазначаються найменування, дата та номер такого договору; у спеціальному полі 043 — податковий номер спільної діяльності, який надають контролюючі органи.

До декларації вносяться дані податкового обліку платника окремо за кожний звітний (податковий) період без наростаючого підсумку.

У рядках, де відсутні дані для заповнення, має бути проставлено прочерк (для паперової форми звітності).

Усі показники у податковій звітності проставляються у гривнях без копійок з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.

У колонці А в усіх необхідних випадках проставляються обсяги постачання (придбання) без урахування ПДВ, сума податку зазначається у колонці Б.

Платник податку самостійно обчислює суму податкового зобов’язання, яку зазначає у податковій звітності. Дані, наведені у податковій звітності, мають відповідати даним бухгалтерського та податкового обліку платника.

Податкову декларацію має бути підписано особою, відповідальною за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації згідно з договором про спільну діяльність (пп. 48.5.3 п. 48.5 ст. 48 Податкового кодексу та п. 9 розділу III Порядку № 678).

У разі припинення дії договору про спільну діяльність реєстрація такого платника ПДВ анулюється, таке анулювання проводиться шляхом виключення з реєстру платників податку (п. 184.1 ст. 184 Податкового кодексу).

Анулювання реєстрації здійснюється на дату припинення дії договору про спільну діяльність. Рішення про анулювання реєстрації приймається контролюючим органом на підставі документа, що підтверджує припинення дії договору про спільну діяльність.

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42