Єдиний податок

Підтвердження статусу підприємця

Підпунктом 14.1.226 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу визначено, що самозайнята особа — платник податку, який є фізичною особою — підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником у межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності.

Згідно з п. 177.8 ст. 177 Податкового кодексу під час нарахування (виплати) фізичній особіпідприємцю доходу від здійснення нею підприємницької діяльності суб’єкт господарювання та/або самозайнята особа, які нараховують (виплачують) такий дохід, не утримують податок на доходи у джерела виплати, якщо фізичною особоюпідприємцем, яка отримує такий дохід, надано копію документа, що підтверджує її державну реєстрацію відповідно до закону як суб’єкта підприємницької діяльності.

Відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, регулюються Законом про держреєстрацію та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону.

Так згідно з п. 1 ст. 4 вищезазначеного Закону державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців — це засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру.

Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осібпідприємців (даліЄДР), є відкритими і загальнодоступними (ст. 20 Закону про держреєстрацію), за винятком реєстраційних номерів облікових карток платників податків, відомостей про відкриття та закриття рахунків, накладення та зняття арештів на рахунки та майно, відомостей, передбачених частиною другою ст. 17 цього Закону. Вільний та безкоштовний доступ фізичних та юридичних осіб до ЄДР забезпечено через веб-сайт ЄДР (www.irc.gov.ua).

Крім того, відповідно до норм п. 2 ст. 20 та ст. 21 Закону про держреєстрацію відомості з ЄДР можуть бути надані у вигляді витягу, довідки або виписки з ЄДР.Виписка з ЄДР надається лише тій юридичній особі або фізичній особі — підприємцю, про яку йдеться у виписці. Витяг або довідка з ЄДР надається третім особам на платній основі. Державна реєстрація може підтверджуватися витягом з ЄДР.

Оформлює та видає витяги з ЄДР державний реєстратор (ст. 6 Закону про держреєстрацію).

Механізм надання відомостей з ЄДР визначено Порядком № 1846 згідно з п. 1.7 якого відомості, сформовані програмними засобами ведення ЄДР, надаються, зокрема, у вигляді витягу з ЄДР (далі — витяг).

Витяг — це документ, що сформований програмними засобами ведення ЄДР за відповідним критерієм пошуку та містить відомості з ЄДР, які є актуальними на дату формування витягу або на дату та час, визначену запитувачем у запиті, або інформацію про відсутність таких відомостей у цьому реєстрі (п. 3.1 Порядку № 1846).

Тобто документом, що підтверджує статус фізичної особипідприємця відповідно до закону як суб’єкта підприємницької діяльності, може слугувати витяг з ЄДР, в якому зазначаються основні види діяльності.

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42