Статті

Адвокатський гонорар: шлях до прозорого оподаткування

Катаклізми, що вирують нині в Україні, ні в кого не залишають сумнівів: реформувати доводиться, по суті, усі сфери життєдіяльності, і найперше — систему судочинства, яка стала для держави своєрідною скринькою Пандори. У суспільстві наразі не вщухають дискусії, пов’язані з найрізноманітнішими аспектами функціонування судової системи, зокрема діяльності адвокатів, які покликані уповні реалізовувати права підзахисного і водночас бути готовими відстоювати власні професійні інтереси. Реформа вітчизняної адвокатури, підготовка Мін’юстом України змін до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» спонукають фахівців та експертів до обговорення найживотрепетніших проблем. Одна з них — створення адекватних і прозорих умов оподаткування діяльності адвоката. 

Свою точку зору на зміни, які мають бути внесені до законодавчої бази, аби доходи від адвокатської діяльності не опинилися в «тіні», висловили фахівці юридичної фірми «Спенсер і Кауфманн» адвокат, юрист Володимир ПАВЛЕНКО та молодший юрист Андрій ГВОЗДЕЦЬКИЙ.


В. — Останнім часом на засіданнях професійних об’єднань, «круглих столів» адвокати, які працюють в адвокатських об’єднаннях, порушують у ЗМІ питання про те, що їхні гонорари фактично зазнають подвійного оподаткування. Роз’ясніть, будь ласка, детальніше, чи існує така проблема і в чому вона полягає.

В. П. — Справді, така проблема існує. Оподаткування діяльності адвокатських об’єднань і бюро може здійснюватися за різними ставками. Наприклад, 18 чи 5%, у цьому і є суттєва різниця. Другий момент — це невизначеності щодо оподаткування доходів адвокатів, які працюють індивідуально.

У чинній редакції Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі — Закон) закріплено, що адвокат може здійснювати діяльність індивідуально або через адвокатське бюро чи адвокатське об’єднання. Вибір організаційно-правової форми адвокатської діяльності впливає і на порядок оподаткування. Так, оподаткування адвокатських бюро та об’єднань може здійснюватись або за загальною системою (податок на прибуток), або за спрощеною (єдиний податок).

При загальній системі оподаткування податком на прибуток юридичних осіб у порядку, передбаченому розділом ІІІ Податкового кодексу України, ставка становитиме 18% бази оподаткування (отримані доходи, за винятком валових витрат). Водночас Кодекс не встановлює обмежень щодо можливості оподатковувати адвокатські об’єднання чи бюро податком на прибуток за спрощеною системою. Таким чином, ставка єдиного податку може становити 3 або 5% (залежно від включення ПДВ до складу єдиного податку) — для четвертої групи та 5 або 7% — для шостої групи платників єдиного податку. При цьому варто враховувати, що кінцеву винагороду адвокату, який працює в адвокатському об’єднанні, може бути сплачено або шляхом нарахування заробітної плати, з якої утримуватиметься податок на доходи фізичних осіб (15%), або шляхом виплати дивідендів засновникам адвокатського об’єднання (5%). Таким чином, гонорар адвоката, який працює в межах адвокатського об’єднання або бюро, фактично зазнає подвійного оподаткування — спочатку податком на прибуток юридичної особи, а потім податком на доходи фізичної особи.

В.Чимало ваших колег стверджують, що саме оподаткування доходів від індивідуальної адвокатської діяльності на практиці лишається найскладнішим питанням. Які законодавчі норми регламентують цей процес і на якому з етапів виникають перепони?

А. Г. — Законом визначено, що адвокатська діяльність — це незалежна професійна діяльність адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Статтею 13 Закону передбачено, що адвокат, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, є самозайнятою особою. Відповідно до норм пп. 14.1.226 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу самозайнята особа — платник податку, який є фізичною особою — підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником у межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності. Примітно, що вже у визначенні самозайнятої особи законодавець розмежував підприємницьку та незалежну професійну діяльність.

Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, регламентується ст. 178 Податкового кодексу. Особи, які мають намір здійснювати незалежну професійну діяльність, найперше зобов’язані стати на облік у контролюючих органах за місцем постійного проживання як самозайняті особи та отримати довідку про взяття на облік. Закон та Податковий кодекс діють вже не перший день, і з окремими складнощами взяття на облік як самозайнятих осіб адвокати, котрі зареєстровані як фізичні особи — підприємці, вже знайомі.

Наказом ДПС України від  24.12.2012 р. затверджено Узагальнюючу податкову консультацію щодо деяких питань оподаткування фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність (приватних нотаріусів, адвокатів), одне з положень якої полягає в тому, що фізична особа, яка здійснює незалежну адвокатську діяльність, не може бути підприємцем у межах такої адвокатської діяльності. Згідно з вимогами п. 178.2 ст. 178 Податкового кодексу доходи громадян (адвокатів), отримані протягом календарного року від провадження незалежної професійної діяльності, оподатковуються за ставками, визначеними в п. 167.1 ст. 167 цього Кодексу.

Така ставка становить 15% бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) у тому числі, але не виключно, у формі заробітної плати, інших заохочувальних і компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами, виграшу в державну та недержавну грошову лотерею та виграшу гравця (учасника), отриманого від організатора азартної гри. Не слід забувати, що у разі якщо база оподаткування в календарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, до суми такого перевищення застосовується ставка 17%.

Однак адвокат, зареєстрований ще й як фізична особа — підприємець (зокрема, вид економічної діяльності — 69.10 Діяльність у сфері права), навряд чи зацікавлений сплачувати 15 або 17% доходу, знаючи про можливість спрощеної системи оподаткування єдиним податком. Деякі адвокати зверталися з позовами до Міндоходів України як правонаступника ДПС України, про це йшлося на конференціях і засіданнях «круглих столів», але проблема лишалася невирішеною.

В.Чи містить проект нової редакції Закону пропозиції, які сприяли б врегулюванню спірних моментів?

В. П. — Головною перемогою адвокатської спільноти може стати закріплення можливості спрощеної системи оподаткування для адвокатів, які працюють індивідуально, при цьому ставка оподаткування становитиме не більше 7%.

Готуючи нову редакцію Закону, Мін’юст України розгорнув широке обговорення, у межах якого було підготовлено низку пропозицій щодо запровадження спрощеної системи оподаткування для адвокатів, які провадять індивідуальну адвокатську діяльність, у зв’язку з чим пропонується внести зміни до Податкового кодексу.

Так, ст. 178 цього Кодексу, що регулює оподаткування доходів від незалежної професійної діяльності, пропонується доповнити положенням про можливість обрання спрощеної системи оподаткування доходів від провадження незалежної професійної діяльності.

Адвокатів, доходи яких оподатковуватимуться за спрощеною системою, пропонується поділити відповідно до груп платників єдиного податку — другої, третьої та п’ятої.

Стосовно адвокатів, які належатимуть до другої групи платників єдиного податку, застосовуватимуться загальні фіксовані ставки у межах від 2 до 20% розміру мінімальної заробітної плати. Для адвокатів третьої групи ставка єдиного податку становитиме 5%, п’ятої групи — 7%.

Буде запроваджено спрощену систему оподаткування адвокатів чи доходи від такої діяльності спробують приховати в «тіні» — побачимо вже скоро. Адже реформування адвокатури та податкової системи відбувається, як правило, поспіхом, а отже, не завжди зважено...


Розмову вела
Марина СЕРЕДЕНКО

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42