Статті

Натисни на газ

Про перспективи використання енергії біогазу в Україні

Одним із важливих секторів відновлювальних джерел енергії у світі є виробництво та енергетичне використання біогазу. Аналітики заявляють про тенденції до інтенсифікації існуючих технологій та пошуку нових видів сировини та технологій її переробки, максимально повного корисного використання енергії біогазу. В Україні намагаються не відставати від провідних держав.


Біогаз: сучасний тренд

Лідером у виробництві біогазу в світі загалом є Євросоюз, зокрема Німеччина. Загальна кількість біогазових установок на цій території становить понад 11 тис., з них переважна більшість (7,2 тис.) припадає на Німеччину. В ЄС загальне виробництво біогазу в 2010 р. становило 10,9 млн. т (еквівалент — 13,5 млрд. м3 природного газу), з яких 6,7 млн. т вироблено у Німеччині, при цьому річний приріст становив 31,3%.

У 2011 р. 56,7% біогазу було вироблено в ЄС на біогазових установках, де як сировину використовують відходи агропромислового комплексу та спеціально вирощену рослинну сировину, близько третини біогазу отримано на полігонах твердих побутових відходів, решту — на станціях очищення стічних вод.

За прогнозом Єврокомісії щодо структури виробництва електроенергії з відновлювальних джерел енергії в ЄС у 2020 р. частка струму з біогазу становитиме 8%, перевищивши внесок малої гідроенергетики, геотермальної, сонячної енергетики та електроенергії з полігонів твердих побутових відходів.

Останнім часом почали стрімко розвиватися проекти з виробництва очищеного біогазу — біометану. Його великі обсяги стали наслідком додаткового використання як сировини спеціально вирощених рослинних культур, переважно кукурудзи на силос. Наприклад, у Німеччині для цього задіяно близько 1 млн. га, що становить 8,3% загальної площі орних земель.

За оцінками аналітиків, триватиме стрімкий розвиток ринку біогазу, який заміщатиме інші енергоносії у загальній структурі енергетичного балансу країн.

Український біогаз. Великі очікування

Історія біогазу в Україні розпочалась у 1965 р. з будівництва установки на Бортницькій станції аерації. Згодом з’явились установки на свинофермі підприємства «Запоріжсталь», у корпораціях «Агро-Овен», «Українська молочна компанія». Таким чином, впровадження біогазових технологій залишається справою флагманів агропромислового комплексу, що мають власні ресурси для роботи в умовах слабкого фінансового ринку і відсутності інвестицій. Щоправда, варто також згадати й про біогазові установки на полігонах твердих побутових відходів у містах Львові, Маріуполі, Кременчуці, Луганську, Києві.

Проте, як зазначають експерти, наразі розвиток біогазових установок на різних видах сировини не набув в Україні масового характеру через відсутність донедавна державної підтримки таких проектів і, як наслідок, тривалий строк їх окупності. Останнім часом крига потроху скресає, але проблем ще вистачає.

Одним з перевірених і дієвих механізмів стимулювання виробництва електроенергії у світі є використання фіксованих «зелених» тарифів для установок, що працюють на відновлювальних джерелах енергії. В Україні для електроенергії, виробленої з біогазу, законом гарантовано «зелені» тарифи — 0,1239 євро за кВт/год. Фахівці вважають його занизьким на сьогодні. Водночас вони заявляють, що сам факт існування такого тарифу, безперечно, — позитивний момент.

Існує також низка податкових пільг для стимулювання виробництва електроенергії з відновлювальних джерел. Зокрема, звільнення від:

  • сплати податку на додану вартість і митних зборів на імпорт устаткування, пов’язаного з виробництвом електроенергії з відновлювальних джерел енергії;  
  • податкового зобов’язання у вигляді спеціальної надбавки на виробництво електроенергії (3% виробленої електроенергії).

Попри те що через світову фінансову кризу вищезазначені стимули не запрацювали на повну потужність, оглядачі енергетичних ринків налаштовані оптимістично і заявляють про позитивні зрушення уже в короткостроковій перспективі. На їхню думку, значну частку потенційного ринку біогазових установок в Україні може бути освоєно до 2030 р. Необхідною передумовою реалізації цих проектів на першому етапі є запровадження економічно обґрунтованого «зеленого» тарифу для електроенергії з біогазу. При цьому для реалізації ефективних проектів важливо стимулювати виробництво електроенергії з біогазу, отриманого не тільки з відходів біомаси, а й із спеціально вирощеної рослинної сировини. Паралельно з виробництвом струму доцільно впроваджувати виробництво біометану для прямого заміщення природного газу.

За оцінками фахівців, до 2020 р. і до 2030 р. варто освоїти відповідно 9 та 51% економічно доцільного ринку біогазових установок. Загальне річне виробництво електричної енергії при цьому в 2020 р. може становити 0,45 млрд. кВт/год та 2,5 млрд. кВт/год — у 2030 р.

При цьому, як очікується, буде створено 5200 робочих місць, а викиди парникових газів скоротяться на 6 млн. т за рік. Розвиток біогазових технологій в Україні дасть змогу у перспективі виробляти щороку 1,5 — 6 млрд. м3 еквівалента природного газу, що стане значним внеском у забезпечення енергетичної незалежності держави. При інтенсивному будівництві біогазових установок інвестиції в галузь до 2030 р. можуть становити щонайменше 15 млрд. грн.

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42