Бухоблік

Кредитні операції

Чи належать до контрольованих кредитні операції? Якщо так, то як відобразити такі операції у Звіті про контрольовані операції?


Згідно з пп. 39.2.1.4 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс) господарські операції, передбачені у підпунктах 39.2.1.1 і 39.2.1.2 цієї статті, визнаються контрольованими за умови, що загальна сума таких операцій платника податків з кожним контрагентом дорівнює або перевищує 50 млн. грн. (без урахування ПДВ) за відповідний звітний календарний рік.

Форму Звіту про контрольовані операції (далі — Звіт) та Порядок його складання затверджено наказом Міндоходів України від 11.11.2013 р. № 669 (далі — Порядок).

Порядком передбачено загальні вимоги до складання Звіту. Водночас для цілей застосування положень ст. 39 Податкового кодексу слід врахувати деякі рекомендації при заповненні граф Звіту для відображення кредитних операцій.

Так, при заповненні основної частини Звіту, зокрема графи 6 «Загальна сума контрольованих операцій з контрагентом», зазначається загальна сума процентів за звітний період. У Звіті за 2013 р. платники податку повинні були зазначити загальну суму процентів за період з 01.09.2013 р. по 31.12.2013 р. включно.

При заповненні додатка до Звіту зазначається така інформація про кредитні операції:

  • у графі 3 «опис предмета операції» — «кредит (позика)» — сума кредиту та процентна ставка річних;
  • у графах 15 — 16 «Дата здійснення операції» — дата отримання та погашення кредиту (позики). У разі якщо кредит (позику) у звітному періоді не погашено або погашено частково, у графі 16 зазначається останній календарний день звітного періоду;
  • у графі 17 «Ціна (тариф) за одиницю виміру (без ПДВ) (у валюті договору/контракту)» — сума процентів;
  • у графі 18 «Кількість» — кількість предметів операції. Наприклад, «1» — у разі якщо у звітному періоді була одна кредитна операція;
  • у графі 19 «Одиниця виміру» — код «2009».

При заповненні графи 21 «Курс валюти» слід дотримуватися п. 4.20 Порядку.

Таким чином, якщо господарські операції (у тому числі кредитні) відповідають показникам, наведеним у підпунктах 39.2.1.1 і 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу, та загальна сума таких операцій платника податків з кожним контрагентом дорівнює або перевищує 50 млн. грн. (без урахування ПДВ) за відповідний звітний календарний рік, то для цілей податкового обліку такі операції належать до контрольованих.

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42