ПДФО

Оподаткування грошової компенсації військовослужбовців за найм житла

Розглянемо, чи оподатковується податком на доходи фізичних осіб щомісячна грошова компенсація, що виплачується військовослужбовцям за піднайом (найом) ними жилих приміщень, та чи включається така компенсація до бази нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування?


Оподаткування податком на доходи фізичних осіб

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового кодексу.

Пунктом 165.1 ст. 165 цього Кодексу встановлено вичерпний перелік доходів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку. Зокрема, відповідно до пп. «ж» пп. 165.1.1 зазначеного пункту до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума грошової компенсації, що виплачується військовослужбовцям за належне їм для отримання жиле приміщення.

Проте постановою № 450 затверджено Порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил за піднайом (найом) ними жилих приміщень (далі — Порядок № 450), який визначає розмір та механізм виплати зазначеної грошової компенсації таким категоріям військовослужбовців Збройних Сил:

  • особам офіцерського складу у разі, коли вони не забезпечені жилими приміщеннями за місцем проходження військової служби, не отримали за рахунок держави грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення та перебувають на квартирному обліку, а також якщо військова частина не орендує для них та членів їх сімей житло;
  • курсантам вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які мають сім’ї, у разі ненадання їм жилої площі в сімейних гуртожитках, відсутності таких гуртожитків та жилого приміщення за місцем проходження військової служби (навчання).

Грошова компенсація особам офіцерського складу та курсантам, зазначеним у п. 1 Порядку № 450 (далі — військовослужбовці), виплачується щомісяця (у поточному місяці за попередній) у розмірах, вказаних у п. 2 цього Порядку.

При цьому військовослужбовцям за наявності у них трьох і більше членів сім’ї зазначені розміри збільшуються в 1,5 раза.

Виплата грошової компенсації військовослужбовцям здійснюється у межах відповідних бюджетних призначень, передбачених Міноборони України на відповідний рік.

Таким чином, грошову компенсацію, що виплачується військовослужбовцям за піднайом (найом) житла відповідно до Порядку № 450, не зазначено у переліку, наведеному в п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу, а отже, згідно з пп. 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 цього Кодексу така компенсація включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку як інші доходи та оподатковується за ставками 15 (17)%, встановленими п. 167.1 ст. 167 Кодексу.

При цьому відповідно до п. 168.5 ст. 168 Податкового кодексу суми податку на доходи фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних, зокрема, військовослужбовцями, особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ у зв’язку з виконанням обов’язків несення служби, спрямовуються виключно на виплату рівноцінної та повної компенсації втрат доходів цієї категорії громадян.

Включення до бази нарахування єдиного внеску

Відповідно до абзацу сьомого п. 1 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування є роботодавці — підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, військові частини та органи, що виплачують грошове забезпечення, допомогу по тимчасовій непрацездатності, допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, допомогу або компенсацію відповідно до законодавства, — для осіб, зазначених у пунктах 9 — 14 цієї частини.

Згідно з п. 9 частини першої ст. 4 вищезазначеного Закону платниками єдиного внеску є військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), особи рядового і начальницького складу.

Водночас відповідно до частини шостої ст. 7 цього самого Закону нарахування єдиного внеску за платників, зазначених у п. 9 частини першої ст. 4 цього Закону, здійснюється платниками, зазначеними у п. 1 цієї частини, за рахунок сум, на які єдиний внесок нараховано.

Абзацом другим п. 1 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ визначено, що єдиний внесок нараховується для платників, зазначених в абзаці сьомому п. 1 частини першої ст. 4 цього Закону, — на суму грошового забезпечення, оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами; допомоги або компенсації відповідно до законодавства.

Згідно з частиною шостою ст. 8 Закону про ЄСВ єдиний внесок для вказаних платників (військових частин та органів, які виплачують грошове забезпечення особам, зазначеним у п. 9 частини першої ст. 4 цього Закону) встановлюється у розмірі 34,7% суми грошового забезпечення.

Єдиний внесок з військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб рядового і начальницького складу встановлюється у розмірі 2,6% грошового забезпечення (частина десята ст. 8 Закону про ЄСВ).

Згідно зі ст. 9 Закону № 2011 до складу грошового забезпечення включаються: посадовий оклад, оклад за військовим званням; щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премія); одноразові додаткові види грошового забезпечення.

Складові грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу визначено постановою № 1294. Перелік додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу визначено у додатках 25 — 28 та 33 до цієї постанови.

У зазначеному переліку видів грошового забезпечення щомісячна грошова компенсація за піднайом (найом) жилих приміщень відсутня, а отже, вона не є грошовим забезпеченням і не включається до бази нарахування, з якої утримується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42