Соціальне страхування

Як впливає перебування в неоплачуваній відпустці на розмір пенсії пенсіонерів

До редакції «Вісника» надійшов лист з такими запитаннями: «Жінка перебуває на пенсії та водночас працює на підприємстві. Чи зміниться розмір пенсії жінки, якщо вона як пенсіонер скористається своїм правом на відпустку без збереження заробітної плати? Як краще взяти цю відпустку (30 календарних днів): в одному місяці чи в різні місяці по кілька днів? Чи буде жінка в ці періоди вважатися працюючою?». Розглянемо відповіді.


Стаття 25 Закону про відпустки гарантує право на відпустку без збереження заробітної плати, що надається працівникові в обов’язковому порядку. Зокрема, пенсіонерам за віком та інвалідам III групи така відпустка за їх бажанням надається тривалістю до 30 календарних днів щороку, а інвалідам I та II груп — тривалістю до 60 календарних днів щороку.

Відповідно до ст. 2 цього Закону на період відпустки за працівником зберігається місце роботи та посада.

Пунктом 28 Порядку № 22-1 визначено, що документами, які підтверджують, що особа не працює, є трудова книжка та довідка органу доходів і зборів у довільній формі про те, що особа не перебуває на обліку у такому органі як фізична особа — підприємець. При відсутності трудової книжки — довідка органів доходів і зборів у довільній формі про те, що особа не перебуває на обліку у даному органі як фізична особа — підприємець, та заява особи із зазначенням причини відсутності трудової книжки. До зазначених документів додається інформація відділу персоніфікованого обліку.

Отже, під час перебування у відпустці без збереження заробітної плати особа вважається працюючою, що і підтверджується записами у трудовій книжці.

Щодо впливу такої відпустки на розмір пенсії, то це залежить від тривалості відпустки, як ця відпустка використовувалася та яку заробітну плату отримує пенсіонер.

Розглянемо, як це впливатиме на подальші перерахунки пенсії.

Якщо особа не досягла пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності і отримує невисоку заробітну плату (на рівні мінімальної), то це може не вплинути на розмір її пенсії в зв’язку з тим, що згідно зі ст. 24 Закону про пенсійне страхування до її страхового стажу вже зараховано період з дня встановлення інвалідності до дня досягнення пенсійного віку. А отримання мінімальної заробітної плати не сприяє збільшенню розміру пенсії.

Якщо ж інвалід чи пенсіонер за віком отримує пристойну зарплатню, то зменшення заробітку в зв’язку з перебуванням в неоплачуваній відпустці йому недоцільне. Або якщо все ж таки є потреба у такій відпустці, то краще її використати не в одному місяці (30 календарних днів) чи двох місяцях підряд60 календарних днів. Тому що цей (ці) місяць (чи два місяці) не вважатиметься страховим, оскільки відповідно до ст. 24 Закону про пенсійне страхування страховий стаж — це період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі, не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Частиною четвертою ст. 42 зазначеного Закону встановлено порядок проведення перерахунку пенсій, якщо особа продовжувала працювати.

Так, у разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, перерахунок пенсії проводиться з урахуванням не менш як 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. Перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати (доходу), з якої обчислено пенсію.

За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій ст. 40 Закону про пенсійне страхування (за весь страховий стаж після 01.07.2000 р. до місяця звернення за перерахунком пенсії чи за будь-які 60 місяців стажу роботи до 01.07.2000 р. і за весь страховий стаж після 01.07.2000 р. до місяця звернення за перерахунком пенсії), із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

У разі якщо застрахована особа після призначення (перерахунку) пенсії має менш як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії проводиться не раніше, ніж через два роки після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу після її призначення (попереднього перерахунку) та заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.

Якщо пенсіонер, який продовжував працювати, набув стажу, достатнього для обчислення пенсії відповідно до частини першої ст. 28 Закону про пенсійне страхування (чоловікам — 35 років, жінкам — 30 років), за його заявою проводиться відповідний перерахунок пенсії незалежно від того, скільки часу минуло після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, з урахуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.

Обчислення страхового стажу, який дає право на перерахунок пенсії відповідно до цієї статті, здійснюється не раніше дня, що настає за днем, по який обчислено страховий стаж під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Приклад. Пенсію призначено у липні 2012 р. Страховий стаж зараховано по червень 2012 р. Пенсіонер продовжував працювати два роки.

Протягом цих двох років 30 календарних днів у одному з місяців він перебував у відпустці без збереження заробітної плати. Отже, за ці два роки роботи він набув 23 місяці страхового стажу, що дає йому право на перерахунок пенсії лише з врахуванням 23 місяців страхового стажу. Заробітна плата за цей період не враховуватиметься. Але якщо він бажатиме врахувати при перерахунку пенсії і цей заробіток, оскільки він суттєво підвищить коефіцієнт заробітку, йому треба ще один місяць пропрацювати і лише за наявності 24 місяців страхового стажу звернутися з заявою на перерахунок пенсії щодо стажу і заробітку. Тобто в цьому випадку він втратить місяць підвищеного розміру пенсії.

Отже, перебування у неоплачуваній відпустці такого пенсіонера негативно вплинуло на розмір його пенсії.

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42