ПДВ

Особливості заповнення графи «Назва товару» податкової накладної

Чи можна в податковій накладній у графі «Назва товару» зазначати назву товару (імпортні книги іноземних авторів) без перекладу українською мовою? Яким чином і на підставі яких документів здійснити переклад назви товару, якщо це іноземний автор і книжку викладено мовою оригіналу?


Згідно з рішенням Конституційного Суду України від 14.12.99 р. № 10-рп/99 положення частини першої ст. 10 Конституції України, за яким «державною мовою в Україні є українська мова», треба розуміти так, що українська мова як державна є обов’язковим засобом спілкування на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування (мова актів, роботи, діловодства, документації тощо), а також в інших публічних сферах суспільного життя, які визначаються законом (частина п’ята ст. 10 Конституції України).

А тому платник податку при виписуванні податкової накладної повинен заповнювати її державною мовою. Це передбачено і п. 2 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Мінфіну України від 01.11.2011 р. № 1379 (за текстом — Порядок № 1379). При цьому у разі неможливого перекладу з іноземної мови торгової марки або найменування товару державною мовою та з метою збереження ідентифікації такого товару в податковій накладній у графі 3 «Номенклатура постачання товарів/послуг продавця» допускається зазначати назву торгової марки та у вигляді абревіатури номенклатуру товару без перекладу його державною мовою.

При цьому при здійсненні постачання різних товарів слід враховувати їх назви та класифікацію згідно з УКТ ЗЕД. Так, наприклад, при постачанні друкованої продукції назвою товару буде «Книжка», або «Брошура», або «Журнал», а не назва друкованого твору чи ім’я його автора.

Це питання роз’яснено в узагальнюючій податковій консультації, затвердженій наказом ДПС України від 16.02.2012 р. № 127 (надруковано у «Віснику» № 8/2012).