Інші податки

Готівкові розрахунки

Працівник підприємства згідно з договором доручення за власний рахунок (за готівку) закупив товарно-матеріальні цінності на господарські потреби підприємства, про що склав звіти та подав їх до бухгалтерії. Закупівель було декілька з різними контрагентами в різні дні місяця, кожна з яких — на суму менше ніж 10 тис. грн. Чи може підприємство відшкодувати працівникові кошти, які він витратив, загальною сумою (за всіма звітами) готівкою з каси протягом одного робочого дня, якщо така компенсація працівнику становитиме більше ніж 10 тис. грн.?


Згідно з п. 2.3 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Нацбанку України від 15.12.2004 р. № 637, підприємства (підприємці) мають право здійснювати розрахунки готівкою між собою та/або з фізичними особами протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами у межах граничних сум розрахунків готівкою, встановлених постановою Правління Нацбанку України від 06.06.2013 р. № 210 (далі — постанова № 210). Платежі понад установлені граничні суми проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунку, шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний або внесення коштів до банку для подальшого їх перерахування на поточні рахунки. Кількість підприємств (підприємців) та фізичних осіб, з якими здійснюються розрахунки, протягом дня не обмежується.

Так, п. 1 постанови № 210 встановлено граничну суму розрахунків готівкою:

  • підприємств (підприємців) між собою протягом одного дня в розмірі 10 тис. грн.;
  • фізичної особи з підприємством (підприємцем) протягом одного дня за товари (роботи, послуги) у розмірі 150 тис. грн.

Установлені обмеження поширюються на фізичних осіб — працівників підприємства, які згідно з договором доручення за власний рахунок придбали на господарські потреби підприємства товари, а підприємство відшкодувало фізичній особі понесені витрати, оскільки у цьому випадку працівник діє від імені підприємства.

Якщо фізична особа — працівник підприємства придбала за власний рахунок на господарські потреби підприємства товари в іншого підприємства чи суб’єкта господарювання протягом одного дня в різні дні місяця за одним або кількома платіжними документами, кожен з яких на суму менше ніж 10 тис. грн., то такі розрахунки здійснено в межах граничних сум розрахунків, установлених постановою № 210.

Таким чином, підприємство може відшкодувати працівникові кошти, які він витратив на закупівлю товарно-матеріальних цінностей на господарські потреби підприємства, протягом одного дня за умови додержання встановленої постановою № 210 граничної суми розрахунків готівкою.

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42