Єдиний податок

Подання звітності та сплата податків у разі зупинення адвокатської діяльності

Розглянемо, чи може фізична особа, яка на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю здійснює незалежну діяльність, тимчасово зупинити адвокатську діяльність у зв’язку з призначенням на державну службу та чи повинна така особа подавати звітність і сплачувати податки на період зупинення адвокатської діяльності.


Правові засади організації діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні регулюються Законом про адвокатуру, згідно зі ст. 1 якого адвокат — це фізична особа, яка здійснює адвокатську діяльність на підставах і в порядку, передбачених цим Законом.

Адвокатською діяльністю визнається незалежна професійна діяльність адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту.

Відповідно до пп. 14.1.226 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу самозайнята особа — це платник податку, який є фізичною особою — підприємцем або здійснює незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником у межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності.

Незалежна професійна діяльність — це участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою — підприємцем і використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб.

Статтею 7 Закону № 3206 встановлено обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, а саме: особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування) (п. 1 частини першої ст. 4 цього Закону), забороняється займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

Крім того, ст. 7 Закону про адвокатуру визначено вимоги щодо несумісності з діяльністю адвоката. Зокрема, несумісною з діяльністю адвоката є робота на посадах осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування), зазначених у п. 1 частини першої ст. 4 Закону № 3206.

Таким чином, призначення на державну службу позбавляє можливості здійснювати незалежну професійну діяльність.

Частиною другою ст. 7 Закону про адвокатуру встановлено, що у разі виникнення обставин несумісності, встановлених частиною першою цієї статті, адвокат у триденний строк з дня виникнення таких обставин подає до ради адвокатів регіону за адресою свого робочого місця заяву про зупинення адвокатської діяльності.

Право на заняття адвокатською діяльністю зупиняється у разі подання адвокатом заяви про зупинення адвокатської діяльності (п. 1 частини першої ст. 31 Закону про адвокатуру).

Адвокат не має права здійснювати адвокатську діяльність протягом усього строку зупинення права на заняття адвокатською діяльністю. Такий адвокат також не може брати участі в роботі органів адвокатського самоврядування, крім випадків, коли таке право зупинено у зв’язку з призначенням особи на посаду до органу державної влади з’їздом адвокатів України (частина п’ята ст. 31 Закону про адвокатуру).

Відомості про зупинення права на заняття адвокатською діяльністю вносяться до Єдиного реєстру адвокатів України.

Отже, законодавством України передбачено повне припинення адвокатської діяльності на період державної служби.

Згідно з пп. 67.1.2 п. 67.1 ст. 67 та пп. 65.10.4 п. 65.10 ст. 65 Податкового кодексу підставою для зняття з обліку в органах доходів і зборів самозайнятої особи є реєстрація припинення незалежної професійної діяльності фізичної особи у відповідному органі (з дати реєстрації).

Порядок зняття з обліку платників податків у контролюючих органах визначено розділом ХІ Порядку № 1588, відповідно до пп. 2 п. 11.32 якого фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, знімаються з обліку після припинення такої незалежної діяльності у порядку, встановленому пунктами 11.1 — 11.31 (крім п. 11.21) цього Порядку, за наявності документально підтвердженої інформації відповідного державного органу, що реєструє таку діяльність або видає документи про право на заняття такою діяльністю (свідоцтва, дозволи, сертифікати тощо), та поданих до контролюючого органу за основним місцем обліку:

  • заяви за формою № 8-ОПП;
  • довідки за формою № 4-ОПП та інших документів, що видаються контролюючими органами платнику податків і підлягають поверненню до контролюючого органу.

Відповідно до п. 11.17 Порядку № 1588 після проведеної документальної позапланової перевірки платника податків у разі відсутності заперечень контролюючого органу щодо здійснення державної реєстрації припинення платника податків, визначених п. 11.27 цього Порядку, та встановлення факту відсутності заборгованості платника податків перед бюджетом щодо сплати платежів, контроль за справлянням яких здійснюють контролюючі органи, контролюючий орган складає довідку про відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів за формою № 22-ОПП.

Особа, яка не здійснює незалежну адвокатську діяльність і доходів від неї не отримує, а також знята з обліку в контролюючих органах як платник податків та отримала довідку за формою № 22-ОПП, не має обов’язку щодо подання звітності та сплати податків щодо такої діяльності.

Якщо після внесення до Реєстру самозайнятих осіб запису про припинення незалежної професійної діяльності фізична особа продовжує здійснювати таку діяльність, вважається, що особа розпочала таку діяльність без взяття на облік як самозайнятої особи, що призведе до оподаткування доходів без урахування витрат (абзац другий п. 178.3 ст. 178 Податкового кодексу).

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42