ЄСВ

Одноразова сплата єдиного внеску за договором про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування

До редакції «Вісника» звернулася жінка, якій для призначення пенсії до страхового стажу не вистачає п’яти місяців. Чи можна укласти договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування та одноразово сплатити єдиний внесок за ці п’ять місяців? Розглянемо відповідь на запитання.


Частиною першою ст. 10 Закону про ЄСВ визначено коло платників, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — єдиний внесок).

Зазначені особи беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування протягом строку, визначеного в договорі про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, але не менше одного року.

Згідно з частиною третьою цієї статті такі особи подають до органу доходів і зборів за місцем проживання відповідну заяву за встановленою формою.

Відповідно до частини п’ятої вищезазначеної статті договором про добровільну участь може бути передбачено одноразову сплату особою єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі за період з 01.01.2004 р. по 31.12.2010 р.). При цьому сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок та більшою за суму єдиного внеску, обчисленого виходячи з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, які встановлено на дату укладення договору.

Одноразову сплату особою єдиного внеску за попередні періоди може бути здійснено за окремим договором, укладеним у порядку, передбаченому частинами першою, третьою та четвертою ст. 10 Закону про ЄСВ.

Пунктом 5.3 розділу V Інструкції № 455 визначено, що з особою, яка подала заяву про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, після перевірки викладених у заяві відомостей органом доходів і зборів у строк не пізніше ніж 30 календарних днів з дня отримання заяви укладається договір про добровільну участь відповідно до типового договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, наведеного у додатку 3 до цієї Інструкції.

Договір про добровільну участь набирає чинності з дня його підписання.

Відповідно до п. 3.6 розділу 3 додатка 3 до Інструкції № 455 сплата єдиного внеску за попередні періоди з _____ до _____ в сумі ________ грн. здійснюється однією сумою протягом 10 днів з моменту підписання договору про добровільну участь і за кожний місяць не може бути меншою за мінімальний страховий внесок.

Таким чином, якщо договором про добровільну участь передбачено одноразову сплату єдиного внеску, то в розділі 6 «Строк дії Договору» додатка 3 до Інструкції № 455 зазначається календарна дата в межах 10 днів з моменту підписання договору включно.

Звіт

Після сплати єдиного внеску за умовами договору про добровільну участь необхідно подати звіт.

Згідно з абзацом другим п. 3.5 розділу III Порядку № 454 якщо договором про добровільну участь передбачено одноразову сплату особою єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі з 01.01.2004 р. по 31.12.2010 р.), звітним періодом є період, за який одноразово сплачено єдиний внесок за попередні періоди. Звіт подається за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку.

При цьому звіт про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті, формується та подається зазначеними особами протягом 30 календарних днів після закінчення строку дії договору.

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42