Новини

Оподаткування інвестиційного прибутку, отриманого нерезидентом

Який порядок оподаткування інвестиційного прибутку, отриманого фізичною особою — нерезидентом від продажу інвестиційного активу фізичної особи?


Фізична особа — нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні, відповідно до пп. 162.1.2 п. 162.1 ст. 162 Податкового кодексу є платником податку на доходи фізичних осіб.

Підпунктом 163.2.1 п. 163.2 ст. 163 цього Кодексу передбачено, що об’єктом оподаткування нерезидента є, зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його походження в Україні.

За нормами пп. 164.2.9 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається інвестиційний прибуток від проведення ним операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у підпунктах 165.1.2 і 165.1.40 п. 165.1 ст. 165 цього Кодексу.

Згідно з пп. 170.10.1 п. 170.10 ст. 170 Податкового кодексу доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів, оподатковуються за правилами та ставками, визначеними для резидентів (з урахуванням особливостей, установлених деякими нормами цього розділу для нерезидентів).

Порядок оподаткування інвестиційного прибутку визначено п. 170.2 цієї статті, відповідно до пп170.2.1 якого облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат. Для цілей оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом вважається календарний рік.

Підпунктом 170.2.2 п. 170.2 ст. 170 Податкового кодексу встановлено, що інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та вартістю останнього, що визначається із суми витрат на придбання такого активу з урахуванням норм підпунктів 170.2.4, 170.2.6 цього пункту.

До складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку включається позитивне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами за наслідками такого звітного (податкового) року, що передбачено пп. 170.2.6 п. 170.2 ст. 170 Податкового кодексу.

Таким чином, дохід, отриманий фізичною особою — нерезидентом на території України у вигляді інвестиційного прибутку, включається до складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку й оподатковується за ставками, визначеними п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу.