ПДВ

Номер філії у податковій накладній

Чи потрібно ставити нулі в номері податкової накладної або в номері філії, якщо такий номер є меншим за відведену кількість клітинок?


Порядковий номер податкової накладної визначається відповідно до її номера в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних і не повинен містити ні літер, ні інших символів (п. 3 Порядку № 1379).

При складанні податкової накладної філією чи структурним підрозділом платника податку порядковий номер податкової накладної встановлюється з урахуванням присвоєного числового номера і визначається числовим значенням через дріб. У чисельнику порядкового номера податкової накладної проставляється порядковий номер, а в знаменнику — числовий номер філії чи структурного підрозділу.

Такий числовий номер формується без додавання нулів, літер чи інших символів.