ПДВ

Перерахунок частки податкового кредиту

У додатку 7 до декларації при проведенні перерахунку частки податкового кредиту за рік потрібно враховувати лише ті суми податку, які протягом року були зазначені в рядку 15, чи весь податковий кредит? Чи враховується сума податкового кредиту, яку було додатково задекларовано в уточнюючих розрахунках?


У таблиці 2 додатка 7 (Д7) до декларації в колонці 8 мають зазначатися суми ПДВ, які фактично включено до податкового кредиту і відображено в колонці Б в рядках 15.1 та 16.1.2 декларацій та відповідних показниках уточнюючих розрахунків за поточний календарний рік.

Для проведення перерахунку та визначення як обсягів постачання (оподатковуваних і неоподатковуваних), так і сум отриманого податкового кредиту та сум податку, який підлягає розподілу, використовуються відповідні показники уточнюючих розрахунків, які було подано протягом 2011 р. та в яких уточнювалися показники податкових періодів 2011 р. Уточнюючі розрахунки, які було подано протягом 2011 р. та в яких уточнювалися показники податкових періодів до 01.01.2011 р., в розрахунку коригування податкового кредиту (в таблиці 2 додатка 7 (Д7) до декларації) участі не беруть.

Не повинні брати участі в розрахунку відсотка оподатковуваних операцій у загальному обсязі постачання обсяги операцій з визнання умовного продажу товарів (послуг), а також операцій з нарахування податкових зобов’язань на суму перевищення звичайної ціни над фактичною. Такі обсяги визначаються на підставі даних реєстрів виданих податкових накладних, де податкові накладні, що виписуються платником при визначенні податкових зобов’язань у таких випадках, обліковуються з відповідною позначкою.