Єдиний податок

Продаж цінних паперів і корпоративних прав

Чи може обрати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єкт господарювання, який здійснює операції з продажу цінних паперів і корпоративних прав?


Відповідно до пп. 14.1.90 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу корпоративними правами є права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) цієї організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом і статутними документами.

Фінансові активи — це кошти, цінні папери, боргові зобов’язання та право вимоги боргу, які не віднесено до цінних паперів. Фінансовими послугами є операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, — за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів (підпункти 4, 5 частини першої ст. 1 Закону № 2664).

Посередницькі послуги на ринках фінансових послуг — діяльність юридичних осіб чи фізичних осіб — підприємців, що включає консультування, експертно-інформаційні послуги, роботу з підготовки, укладення та виконання (супроводження) договорів про надання фінансових послуг, інші послуги, визначені законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг (пп. 29 частини першої ст. 1 Закону № 2664). Крім того, згідно з п. S.12 розділу 3 Класифікації інституційних секторів економіки України фінансовим посередництвом є діяльність, пов’язана з отриманням і перерозподілом фінансових коштів, крім випадків, передбачених законодавством.

Допоміжною діяльністю у сфері фінансів і страхування є недержавне управління фінансовими ринками, біржові операції з фондовими цінностями, інші види діяльності (посередництво у кредитуванні, фінансові консультації, діяльність, пов’язана з іноземною валютою, страхуванням вантажів, оцінювання страхового ризику та збитків, інші види допоміжної діяльності).

Послуги, які мають допоміжний характер для фінансового посередництва, можуть надаватись у формі вторинної діяльності фінансових посередників або виконуватися спеціалізованими агентствами чи брокерами. До числа останніх входять, наприклад, брокери, які здійснюють операції з цінними паперами, компанії, що займаються розташуванням, посередництвом у кредитуванні, тощо.

Професійна діяльність на ринку цінних паперів — діяльність з випуску та обігу цінних паперів (торговець цінними паперами) таких видів, як діяльність з випуску цінних паперів (організація передплати на цінні папери за дорученням, від імені та за рахунок емітента, андеррайтинг), комісійна діяльність (купівля-продаж цінних паперів від свого імені, за дорученням і за рахунок іншої особи), комерційна діяльність (купівля-продаж цінних паперів від свого імені та за власний рахунок, що є аналогом брокерської діяльності з цінними паперами).

Згідно з пп. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу не можуть бути платниками єдиного податку суб’єкти господарювання, які здійснюють, зокрема, діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом № 85, сюрвеєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III цього Кодексу.

Отже, юридичні особи, які здійснюють операції з продажу цінних паперів і корпоративних прав, не можуть застосовувати спрощену систему оподаткування.

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42