Єдиний податок

Наявність заборгованості за штрафними санкціями та пенею

Чи може юридична особа за наявності заборгованості за штрафними санкціями та пенею перейти на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності?


Підпунктом 14.1.175 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу визначено, що податковим боргом є сума узгод-женого грошового зобов’язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов’язання.

Згідно з пп. 291.5.8 п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу не можуть бути платниками єдиного податку суб’єкти господарювання (юридичні особи), які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник унаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

Таким чином, за наявності заборгованості за штрафними санкціями та пенею юридична особа не може обрати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. Суб’єкт господарювання може зареєструватись як платник єдиного податку (шляхом подання заяви не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу) з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому здійснено погашення такого податкового боргу.

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42