Єдиний податок

Розрахунок середньооблікової кількості працівників

Чи враховуються при розрахунку середньооблікової кількості працівників у юридичної особи — платника єдиного податку наймані працівники, що працюють менше одного місяця за цивільно-правовими договорами та за сумісництвом?


Відповідно до пп. 291.4.1 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу при розрахунку середньооблікової кількості працівників застосовується визначення, встановлене цим Кодексом.

Підпунктом 14.1.227 п. 14.1 ст. 14 зазначеного Кодексу визначено, що середньообліковою кількістю працівників є кількість працівників у юридичних осіб, визначена за методикою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики, з урахуванням усіх найманих працівників і осіб, що працюють за цивільно-правовими договорами та за сумісництвом більш як один календарний місяць, а також найманих працівників представництв, філій, відділень та інших відокремлених підрозділів в еквіваленті повної зайнятості, крім найманих працівників, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.

Визначення показника середньооблікової кількості працівників здійснюється відповідно до Інструкції № 286.

Пунктом 3.1 цієї Інструкції встановлено, що середня кількість працівників підприємства за період (місяць, квартал, з початку року, рік) визначається як сума таких показників:

  • середньооблікової кількості штатних працівників;
  • середньої кількості зовнішніх сумісників;
  • середньої кількості працюючих за цивільно-правовими договорами.

Відповідно до п. 3.3 Інструкції № 286 середня кількість зовнішніх сумісників і працюючих за цивільно-правовими договорами за місяць розраховується аналогічно до методології визначення середньооблікової кількості штатних працівників, викладеної у п. 3.2 цієї Інструкції.

При цьому працівники зазначених категорій ураховуються як цілі одиниці незалежно від тривалості робочого часу протягом усього строку дії договору.

Кількість працівників за вихідний або святковий чи неробочий день ураховується на рівні робочого дня, що йому передував.

До кількості працюючих за цивільно-правовими договорами не належать громадяни-підприємці, які виконували роботи згідно з цивільно-правовими договорами.

Середня кількість зовнішніх сумісників і працюючих за цивільно-правовими договорами за період з початку року і за рік визначається шляхом підсумовування середньої кількості цих працівників за усі місяці з початку року і ділення отриманої суми на кількість місяців, тобто на 2, 3, 4, 5, ..., 12.

Згідно з пп. 3.2.1 Інструкції № 286 середньооблікова кількість штатних працівників за місяць обчислюється шляхом підсумовування кількості штатних працівників облікового складу за кожен календарний день звітного місяця, тобто з 1 по 30 або 31 число (для лютого - по 28 або 29), включаючи вихідні, святкові та неробочі дні, і ділення одержаної суми на кількість календарних днів звітного місяця.

Кількість штатних працівників облікового складу за вихідний, святковий і неробочий день приймається на рівні облікової кількості працівників за попередній робочий день. У разі двох (або більше) вихідних чи святкових і неробочих днів поспіль кількість штатних працівників облікового складу за кожен з цих днів приймається на рівні кількості працівників облікового складу за робочий день, що їм передував.

Середня кількість зовнішніх сумісників і працюючих за цивільно-правовими договорами за місяць розраховується аналогічно.

Отже, при розрахунку середньооблікової кількості працівників враховуються наймані працівники, що пропрацювали менше одного місяця за цивільно-правовими договорами та за сумісництвом.

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42