Єдиний податок

Відображення у звітності сум податків, що утримуються при виплаті доходів нерезидентам

Як юридичним особам — платникам єдиного податку відображати у податковій звітності суми податків, які утримують при виплаті доходів нерезидентам?


Згідно з п. 160.2 ст. 160 Податкового кодексу резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходів з джерелом їх походження з України, отриманих таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), зобов’язані утримувати податок з таких доходів. Резидентами є, зокрема, юридичні особи та їх відокремлені підрозділи, які утворені та провадять діяльність відповідно до законодавства України з місцезнаходженням як на її території, так і за її межа-ми (пп. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу).

Враховуючи зазначене, на резидента — юридичну особу незалежно від системи оподаткування, на якій перебуває така юридична особа, покладено обов’язки утримувати і перераховувати до відповідного бюджету податок з доходів нерезидента у разі виплати на користь нерезидента або уповноваженої ним особи будь-якої виплати з доходу з джерелом його походження з України.

У податковій декларації платника єдиного податку — юридичної особи, затвердженій наказом № 1688, не передбачено відображення сум податків, які утримуються при виплаті доходів нерезидентам.

Відповідно до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженої наказом № 872, у рядках 17 — 19 декларації зазначається сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за звітний (податковий) період. Розрахунок такої суми податків здійснюється у додатку ПН до декларації з податку на прибуток підприємства.

Отже, юридичні особиплатники єдиного податку не відображають суми податків, які утримують при виплаті доходів нерезидентам, у податковій декларації платника єдиного податкуюридичної особи, а подають до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням податкову декларацію з податку на прибуток підприємства із заповненими рядками 1719 та додатком ПН до неї. При цьому інші додатки до такої декларації не подаються, а незаповнені рядки в декларації прокреслюються.

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42