ПДВ

Значення колонки 10 таблиці 2 додатка 7 (Д7) до декларації

З яким знаком слід переносити значення колонки 10 таблиці 2 додатка 7 (Д7) до декларації до рядка 16.4 декларації при проведенні річного перерозподілу податкового кредиту?


Значення колонки 10 таблиці 2 додатка 7 (Д7) до декларації до рядка 16.4 декларації за грудень 2011 р. слід переносити в такому порядку:

  • якщо в таблиці 2 додатка 7 (Д7) до декларації за результатами розрахунків значення різниці між колонками 8 (фактично включено до податкового кредиту) та 9 (дозволений податковий кредит) позитивне, це означає, що платник отримав податковий кредит, більший за розраховану суму, і повинен повернути її до бюджету. До рядка 16.4 розділу ІІ декларації за грудень таку різницю слід перенести зі знаком «–»;
  • якщо в таблиці 2 додатка 7 (Д7) до декларації за результатами розрахунків значення різниці між колонками 8 (фактично включено до податкового кредиту) та 9 (дозволений податковий кредит) від’ємне, це означає, що платник має право отримати податковий кредит, більший, ніж ним було фактично отримано, і збільшити його. До рядка 16.4 розділу ІІ декларації за грудень таку різницю слід перенести зі знаком «+».

Тобто значення, визначене при перерахунку (позитивне або від’ємне), до декларації переноситься з протилежним знаком.