ПДФО

Оподаткування доходів, отриманих за договором недержавного пенсійного забезпечення

Правові, економічні та організаційні засади недержавного пенсійного забезпечення в Україні визначено Законом № 1057, який регулює правовідносини, пов’язані з цим видом діяльності.

Відповідно до ст. 1 цього Закону учасник недержавного пенсійного забезпечення — це фізична особа, на користь якої сплачуються (сплачувалися) пенсійні внески до пенсійного фонду або на пенсійний депозитний рахунок у банку і яка має право на недержавне пенсійне забезпечення на умовах і в порядку, визначених пенсійним контрактом, договором про відкриття пенсійного депозитного рахунку або договором страхування довічної пенсії та цим Законом, або яка отримує пенсійні виплати із пенсійного фонду.

Пенсійні виплати недержавного пенсійного забезпечення регулюються розділом IX Закону № 1057, згідно зі ст. 60 якого пенсійні фонди можуть здійснювати такі види пенсійних виплат:

 • пенсія на визначений строк;
 • одноразова пенсійна виплата.

При цьому розміри пенсійних виплат визначаються виходячи з сум пенсійних коштів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду, тривалості виплати та формули розрахунку величини пенсії на визначений строк згідно з методикою, затвердженою національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Підставою для здійснення пенсійних виплат пенсійними фондами відповідно до ст. 61 Закону № 1057 є:

 • досягнення учасником фонду пенсійного віку, визначеного згідно з цим Законом;
 • визнання учасника фонду інвалідом;
 • медично підтверджений критичний стан здоров’я (онкозахворювання, інсульт тощо) учасника фонду;
 • виїзд учасника фонду на постійне проживання за межі України;
 • смерть учасника фонду.

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом ІV Податкового кодексу, відповідно до пп. 164.2.15 п. 164.2 ст. 164 якого до складу загального місячного (оподатковуваного) доходу платника податку включається, зокрема, сума пенсійних виплат, що сплачуються платнику податку за договорами недержавного пенсійного забезпечення у випадках та розмірах, визначених пп. 170.8.2 п. 170.8 ст. 170 цього Кодексу.

Так, відповідно до цього підпункту податковий агент утримує та сплачує (перераховує) до бюджету податок за ставками, визначеними у п. 167.1 ст. 167 зазначеного Кодексу, зокрема, з:

 • 60% суми виплати пенсії на визначений строк, що проводиться з недержавного пенсійного фонду учаснику фонду в порядку та строки, визначені законодавством;
 • суми коштів, з якої не було утримано (сплачено) податок та яка виплачується вкладнику з його пенсійного вкладу у зв’язку з достроковим розірванням договору недержавного пенсійного забезпечення.

Згідно з пп. 170.8.1 п. 170.8 ст. 170 Податкового кодексу податковим агентом платника податку — учасника недержавних пенсійних фондів є адміністратор недержавних пенсійних фондів, визначення якого наведено у ст. 1 Закону № 1057, який нараховує виплату за договором з недержавним пенсійним фондом.

Водночас відповідно до пп. 165.1.28 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається, зокрема, сума пенсійної виплати із системи недержавного пенсійного забезпечення, визначена пп. 170.8.3 п. 170.8 ст. 170 цього Кодексу.

Умови, за яких сума пенсійної виплати із системи недержавного пенсійного забезпечення, сума виплати за договором пенсійного вкладу, договором довірчого управління, укладеним з учасником фонду банківського управління, визначені пп. 170.8.3 п. 170.8 ст. 170 Податкового кодексу, не оподатковуються під час їх нарахування (виплати) податковим агентом, передбачено розділом ІІІ Порядку № 997.

Згідно з вищезазначеним підпунктом не оподатковуються під час нарахування (виплати) податковим агентом, зокрема:

 • сума пенсійних виплат на визначений строк, сума одноразових пенсійних виплат, нарахованих платнику податку — резиденту, який має вік не менше ніж 70 років (пп. «а» пп. 170.8.3 п. 170.8 ст. 170 Податкового кодексу). Факт досягнення платником податку — резидентом віку 70 років підтверджується шляхом пред’явлення податковому агенту — адміністратору недержавного пенсійного фонду паспорта такого платника податку або документа, що його замінює (пп. 1.2 п. 1 розділу III Порядку № 997);
 • сума виплати за договором пенсійного вкладу, виплат з рахунку учасника фонду банківського управління, виплати пенсії на визначений строк, довічної пенсії або одноразової виплати, якщо вкладник, учасник недержавного пенсійного фонду чи застрахована особа отримала інвалідність I групи (пп. «в» пп. 170.8.3 п. 170.8 ст. 170 Податкового кодексу). Для підтверд-ження факту отримання платником податку — учасником недержавного пенсійного фонду інвалідності I групи податковому агенту — адміністратору недержавного пенсійного фонду пред’являється довідка медико-соціальної експертної комісії про встановлення такому платнику податку інвалідності I групи (абзац другий п. 2 розділу III Порядку № 997);
 • сума одноразової пенсійної виплати учаснику недержавного пенсійного фонду або Накопичувального фонду за рахунок коштів Накопичувального фонду (пп. «г» пп. 170.8.3 п. 170.8 ст. 170 Податкового кодексу).

Крім того, не оподатковується під час його нарахування (виплати) податковим агентом дохід у вигляді виплати за договором недержавного пенсійного забезпечення, що у разі смерті застрахованої особи сплачується вигодонабувачу або спадкоємцю платника податку та оподатковується за правилами, встановленими Податковим кодексом для оподаткування спадщини.

Водночас слід зазначити, що на виконання вимог пп. «б» п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу особа, яка відповідно до цього Кодексу має статус податкового агента, зобов’язана, зокрема, подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку (форма № 1ДФ) до контролюючого органу за місцем свого розташування.

Згідно з додатком до Порядку № 49 сума пенсійних виплат, що сплачуються платнику податку за договорами недержавного пенсійного забезпечення у випадках та розмірах, визначених підпунктами 170.8.2 та 170.8.3 п. 170.8 ст. 170 Податкового кодексу, відображається у формі № 1ДФ з ознакою доходів «122».

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42