ПДФО

Дострокове розірваня договору довгострокового страхування життя

Фізична особа застрахувала своє життя за договором довгострокового страхування життя, та потім вирішила достроково розірвати цей договір. Розглянемо, чи є об’єктом оподаткування ПДФО викупна сума, яка виплачується платнику податку — страхувальнику у разі дострокового розірвання ним договору довгострокового страхування життя.


Підпунктом 14.1.52 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу встановлено, що договір довгострокового страхування життя — це договір страхування життя строком на п’ять і більше років, який передбачає страхову виплату одноразово або у вигляді ануїтету, якщо застрахована особа дожила до закінчення терміну дії договору страхування чи події, передбаченої у договорі страхування, або досягла віку, визначеного договором. Такий договір не може передбачати часткових виплат протягом перших п’яти років його дії, крім тих, що здійснюються у разі настання страхових випадків, пов’язаних зі смертю чи хворобою застрахованої особи або нещасним випадком, що призвело до встановлення застрахованій особі інвалідності I або II групи чи встановлення інвалідності особі, яка не досягла вісімнадцятирічного віку. При цьому платник податку — роботодавець не може бути вигодонабувачем за такими договорами страхування життя.

Статтею 28 Закону про страхування передбачено, що дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування. Дію договору особистого страхування не може бути припинено страховиком достроково, якщо на це немає згоди страхувальника, який виконує всі умови договору страхування, та якщо інше не передбачено умовами договору та законодавством України.

Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніше як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено.

У разі дострокового припинення дії договору страхування життя страховик виплачує страхувальнику викупну суму, яка є майновим правом страхувальника за договором страхування життя.

Якщо вимога страховика зумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, страхувальнику повертається викупна сума.

Викупна сума — це сума, яка виплачується страховиком у разі дострокового припинення дії договору страхування життя та розраховується математично на день припинення договору страхування життя залежно від періоду, протягом якого діяв договір страхування життя, згідно з методикою, яка проходить експертизу в уповноваженому органі, здійснена актуарієм і є невід’ємною частиною правил страхування життя. Уповноважений орган може встановити вимоги до методики розрахунку викупної суми.

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розділом ІV Податкового кодексу, відповідно до пп. 164.2.15 п. 164.2 ст. 164 якого до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається, зокрема, викупна сума, що сплачується платнику за договорами довгострокового страхування життя
(у тому числі за договорами страхування довічних пенсій) у випадках та розмірах, визначених пп. 170.8.2 п. 170.8 ст. 170 цього Кодексу.

Викупна сума або її частина, отримана платником за договором довгострокового страхування життя, лише у випадках, визначених пп. 170.8.3 цього пункту, не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого платника (пп. 165.1.28 п. 165.1 ст. 165 цього Кодексу).

У разі дострокового розірвання страхувальником договору довгострокового страхування життя податковий агент з викупної суми на виконання вимог пп. «б» пп. 170.8.2 п. 170.8 ст. 170 Податкового кодексу утримує та сплачує (перераховує) до бюджету податок за ставками, визначеними п. 167.1 ст. 167 цього Кодексу.

Податковим агентом платника податку — отримувача викупної суми є страховик-резидент, який нараховує викупну суму за договором довгострокового страхування життя (пп. 170.8.1 п. 170.8 ст. 170 Податкового кодексу).

Отже, викупна сума під час виплати платнику податкустрахувальнику у разі дострокового розірвання ним договору довгострокового страхування життя включається до загального оподатковуваного доходу такого платника та оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставками 15 (17)%.

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42