ПДВ

Податкові наслідки анулювання свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ

Чи нараховуються платником ПДВ податкові зобов’язання на дебіторську заборгованість за поставленими та неоплаченими товарами, необоротними активами при анулюванні свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ у разі визначення податкових зобов’язань за касовим методом?


Визначення поняття касового методу наведено в пп. 14.1.266 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу.

Відповідно до п. 184.7 ст. 184 цього Кодексу якщо в останньому звітному (податковому) періоді на обліку у платника податку залишаються товари та необоротні активи, при придбанні яких суми податку було включено до податкового кредиту, платник не пізніше дати анулювання його реєстрації як платника податку зобов’язаний визнати умовне постачання таких товарів і необоротних активів та нарахувати податкові зобов’язання виходячи із звичайної ціни відповідних товарів чи необоротних активів, крім випадків реорганізації платника податку шляхом приєднання, злиття, перетворення, поділу та виділення згідно із законом.

При анулюванні реєстрації платник ПДВ втрачає право застосовувати касовий метод визначення дати виникнення податкових зобов’язань, згідно з яким дата виникнення податкових зобов’язань визначається на дату зарахування (отримання) коштів на його банківський рахунок або в касу підприємства, а тому при анулюванні свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ такий платник повинен не пізніше дати анулювання його реєстрації як платника ПДВ нарахувати податкові зобов’язання на обсяг поставлених, але не оплачених товарів/послуг.