Рентна плата

Порядок обчислення податкових зобов’язань з плати за користування надрами для видобування підземної води (крім термальної)

Згідно з пп. 263.1.1 п. 263.1 ст. 263 Податкового кодексу платниками плати за користування надрами для видобування корисних копалин (далі — плата) є суб’єкти господарювання, у тому числі громадяни України, іноземці та особи без громадянства, зареєстровані відповідно до закону як підприємці, які набули права користування об’єктом (ділянкою) надр на підставі отриманих спеціальних дозволів на користування надрами в межах конкретних ділянок надр з метою провадження господарської діяльності з видобування корисних копалин.

Крім того, Законом № 1166 п. 263.1 цієї статті доповнено пп. 263.1.5, згідно з яким з 01.04.2014 р. до платників плати в частині видобування підземних вод віднесено землевласників та землекористувачів, які провадять господарську діяльність з видобування підземних вод на підставі дозволів на спеціальне водокористування. При цьому таку категорію суб’єктів підприємництва, які відповідно до законодавства належать до фермерських господарств, не віднесено до платників плати.

Підпунктом 263.2.1 п. 263.2 ст. 263 Податкового кодексу передбачено, що у податковому (звітному) періоді об’єктом оподаткування платою за кожною наданою у користування ділянкою надр, визначеною у відповідному спеціальному дозволі, є обсяг товарної продукції гірничого підприємства — видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що є результатом господарської діяльності з видобування корисних копалин, приведеної у відповідність із стандартом, встановленим галузевим законодавством. При цьому пп. 14.1.128 п. 14.1 ст. 14 зазначеного Кодексу обсягом видобутих корисних копалин (мінеральної сировини) визнано обсяг товарної продукції гірничодобувного підприємства, що відповідно до ПБО 9 обліковується гірничодобувним підприємством як запаси — активи, вартість яких може бути достовірно визначеною, для яких існує ймовірність отримання їх власником — суб’єктом господарювання економічної вигоди, пов’язаної з їх використанням, та які складаються із: сировини, призначеної для обслуговування виробництва, у тому числі шляхом виконання господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною, та адміністративних потреб; готової продукції, що виготовлена на гірничодобувному підприємстві, у тому числі шляхом виконання господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною, призначена для продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам, передбаченим договором або іншим нормативно-правовим актом.

Обсяг (кількість) видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) — підземної води визначається платником у журналі обліку видобутих корисних копалин самостійно відповідно до вимог затверджених платником схем руху видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) на виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологічного процесу та вимог до кінцевої продукції та нормативних актів, що регламентують вимоги до відповідного виду товарної продукції гірничодобувних підприємств щодо визначення якості сировини та кінцевого продукту, визначення вмісту основної та супутньої корисної копалини в лабораторіях, атестованих згідно з правилами уповноваження та атестації у державній метрологічній системі (п. 263.8 ст. 263 Податкового кодексу).

Ставку плати в частині видобування підземної води, включеної до групи корисних копалин «неенергетичні, нерудні (неметаловмісні (неметалічні)) корисні копалини», затверджено у розмірі 5% від вартості товарної продукції — видобутої корисної копалини (мінеральної сировини)(пп. 263.9.1 п. 263.9 ст. 263 Кодексу).

Податкові зобов’язання з плати в частині видобування підземної води в межах однієї ділянки надр за податковий (звітний) період обчислюються за формулою, визначеною у п. 263.7 ст. 263 Податкового кодексу:

Пзн = Vф × Вкк × Свнз × Кпп,

де — обсяг (кількість) відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у податковому (звітному) періоді (в одиницях маси або об’єму);

Вкк — вартість одиниці відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), обчислена згідно з п. 263.6 цієї статті;

Свнз — величина ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин (у відсотках), встановлена п. 263.9 цієї статті;

Кпп — коригуючий коефіцієнт, встановлений п. 263.10 цієї статті.

Вартість видобутої у податковому (звітному) періоді підземної води згідно з пп. 263.6.1 п. 263.6 ст. 263 Податкового кодексу обчислюється платником для кожної ділянки надр на базових умовах поставки (склад готової продукції гірничодобувного підприємства) за більшою з таких величин:

  • фактичними цінами реалізації відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства — видобутої корисної копалини (мінеральної сировини);
  • розрахунковою вартістю відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства — видобутої корисної копалини (мінеральної сировини).

У разі обчислення вартості товарної продукції гірничого підприємствавидобутої корисної копалини (мінеральної сировини) за фактичними цінами реалізації вартість одиниці відповідного виду товарної продукції гірничого підприємствавидобутої корисної копалини (мінеральної сировини) встановлюється платником за величиною суми доходу, отриманого (нарахованого) від виконаних у податковому (звітному) періоді господарських зобов’язань з реалізації відповідного обсягу (кількості) такого виду товарної продукції гірничого підприємствавидобутої корисної копалини (мінеральної сировини).

Сума доходу, отриманого (нарахованого) від реалізації відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства — видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) за податковий (звітний) період, зменшується на суму витрат платника, пов’язаних з доставкою (перевезенням, транспортуванням) обсягу (кількості) відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства — видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) споживачу в розмірах, установлених у договорі купівлі-продажу згідно з умовами постачання (пп. 263.6.2 п. 263.6 ст. 263 Податкового кодексу).

Вартість одиниці кожного виду товарної продукції гірничого підприємства — видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) обчислюється як співвідношення суми доходу, отриманого платником від реалізації відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства — видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), визначеної відповідно до пп. 263.6.2 п. 263.6 ст. 263 цього Кодексу, та обсягу (кількості) відповідного виду реалізованої товарної продукції гірничого підприємства — видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що визначається за даними бухгалтерського обліку запасів готової продукції платника.

Склад витрат платника за податковий (звітний) період при обчисленні вартості відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства — видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) за розрахунковою вартістю наведено у пп. 263.6.5 п. 263.6 ст. 263 Кодексу.

Розрахункова вартість одиниці відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства — видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) визначається відповідно до пп. 263.6.9 цього пункту.

Таким чином, починаючи з ІІ кварталу 2014 р. для обчислення податкових зобов’язань з плати для видобутої корисної копалинипідземної води базою оподаткування є вартість кожного виду товарної продукції гірничого підприємства, яка обчислюється за більшою з величин: фактичними цінами реалізації або розрахунковою вартістю.

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42