ПДФО

Здавання нерезидентом нерухомості в оренду

Фізична особа — нерезидент має у власності нерухомість в Україні. Чи можна такій особі здавати нерухомість в оренду юридичній особі — резиденту? Якщо так, то за якою ставкою ПДФО оподатковується дохід від надання нерухомості в оренду?


Підпунктом 170.1.3 п. 170.1 ст. 170 Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс) встановлено, що нерухомість, яка належить фізичній особі — нерезиденту, надається в оренду виключно через фізичну особу — підприємця або юридичну особу — резидента (уповноважену особу), яка виконує представницькі функції такого нерезидента на підставі письмового договору та виступає його податковим агентом щодо таких доходів. Нерезидент, який порушує норми цього підпункту, вважається таким, що ухиляється від сплати податку.

Доходи, зазначені, зокрема, у цьому підпункті, оподатковуються податковим агентом під час їх виплати за їх рахунок (пп. 170.1.4 п. 170.1 ст. 170 Податкового кодексу).

Представницькі функції слід розуміти як представництво, яке відповідно до ст. 237 Цивільного кодексу України (далі — Цивільний кодекс) є правовідношенням, в якому одна сторона (представник) зобов’язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє.

Також слід звернути увагу на обов’язковість дотримання письмової форми договору про представництво.

При цьому ст. 238 Цивільного кодексу встановлено, що представник не може вчиняти правочин від імені особи, яку він представляє, у своїх інтересах або в інтересах іншої особи, представником якої він одночасно є, за винятком комерційного представництва, а також щодо інших осіб, встановлених законом.

Таким чином, фізична особанерезидент має надавати в оренду власне нерухоме майно юридичній особірезидентуорендарю виключно через фізичну особупідприємця або юридичну особурезидента (уповноважену особу). Здійснити це можливо, лише письмово уклавши договір про представництво з фізичною особоюпідприємцем або юридичною особоюрезидентом, яка виступатиме податковим агентом платника податкунерезидента щодо доходів від надання нерухомого майна в оренду і повинна виконати всі обов’язки, покладені на податкового агента, а саме: нарахувати, утримати та сплатити податок до бюджету від імені й за рахунок фізичної особи з доходу, що виплачується такій особі.

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42