Інші податки
Тема: Податок на прибуток, Ресурсні та рентні платежи

Про збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності

Головним управлінням Міндоходів в областях, м. Києві,
Міжрегіональному головному управлінню Міндоходів -
Центральному офісу з обслуговування великих платників

Державна фіскальна служба України, керуючись нормами пп. 191.1.28 п. 191.1 ст. 191 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) з метою надання методичної допомоги в частині визначення податкових зобов’язань та складання податкової звітності зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (далі - Збір) повідомляє.

З 1 квітня 2014 року - дати набрання чинності змін до Кодексу, внесених Законом України від 27 березня 2014 року № 1166-VII «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні», відбулося розширення кола платників Збору за рахунок суб’єктів, які споживають як паливо або сировину імпортований або видобутий ними природний газ, а також об’єкта оподаткування Збором у частині обсягів природного газу власного видобування, що споживається видобувними підприємствами.

З метою удосконалення бюджетної класифікації наказом Міністерства фінансів України від 27 травня 2014 року № 630 «Про затвердження Змін до бюджетної класифікації» внесено зміни до бюджетної класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» (із змінами), згідно з якими класифікацію доходів бюджету доповнено такими позиціями:

17060100 «Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справляється за поставлений природний газ споживачам на підставі укладених з ними договорів»;

17060200 «Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справляється за імпортований суб’єктами господарювання природний газ для споживання ними як палива або сировини»;

17060300 «Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справляється за видобутий суб’єктами господарювання та спожитий ними природний газ як паливо або сировина».

Особливості обчислення податкових зобов’язань та приклади складання податкової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, затвердженої наказом ДПА України від 24.12.2010 № 1017, зареєстрованим в Мін’юсті України 20.01.2011 за № 81/18819 (далі - Декларація), у випадках споживання природного газу як палива або сировини вказаними суб’єктами наведено у додатках 1 та 2 до цього листа.

Рекомендуємо довести до відома платників Збору зазначені приклади та звернути їх увагу на особливості використання рядків розділу 2 додатка 1 до Декларації платниками, які споживають як паливо або сировину видобутий або імпортований ними природний газ.

Додаток на 5 арк. у 1 прим.


Голова І. О. БІЛОУС


Додаток 1
до листа ДФС
25.07.2014 № 516/7/99-99-15-04-02-17

Приклад
заповнення суб’єктами господарювання податкової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, які провадять діяльність з постачання природного газу споживачам на підставі укладених з ними договорів та/або споживають видобутий ними природний газ як паливо або сировину

Товариство з обмеженою відповідальністю «А» (далі - Товариство) провадить господарську діяльність з видобування природного газу (далі - Газ), а також у сфері виробництва та розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи.

У червні місяці 2014 року Товариство видобуло 2543,42 тис. куб. м Газу та здійснило такі господарські операції.

Операція 1 - з обсягів видобутого Газу 1128,64 тис. куб. м реалізувало за ціною 2227,99 грн./тис. куб. м ТОВ «В», яке не є суб’єктом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України на формування ресурсу природного газу для забезпечення потреб населення, та належить до категорії споживачів, визначеної пп. «в» п. 316.1 ст. 316 Кодексу.

Операція 2 - з обсягів видобутого Газу 1414,78 тис. куб. м Товариство використало в якості палива для задоволення власних потреб.

Базою оподаткування Збору є:

для платників, що здійснили операцію 1 та визначені у пп. «а» п. 314.1 ст. 314 Кодексу - ціна Газу для відповідної категорії споживачів (без урахування тарифів на його транспортування і постачання споживачам та суми податку на додану вартість);

для платників, що здійснили операцію 2 та визначені у пп. «в» п. 314.1 ст. 314 Кодексу - середня митна вартість імпортованого Газу)*.

Таблиця цін бази оподаткування Збором

Граничний (максимальний) рівень ціни
(грн./тис. куб. м)**)

Фактична ціна реалізації для природного газу
(середня митна вартість імпортного природного газу за червень 2014 року)***)
(грн./тис. куб. м)

4724,00

3329,71

 

Податкове зобов’язання Збору для відповідної категорії споживачів обчислюється за формулою:

Пз = (Vp х Т) х Ст,

де

Vp - обсяг, відпущений відповідній категорії споживачів;

Т - тариф для відповідної категорії споживачів;

Ст - ставка збору (відсотки десятковим дробом).

При складанні Товариством податкової звітності для категорії споживачів, визначеної пп. «в» п. 316.1 ст. 316 Кодексу в групі рядків 2 додатка 1 до податкової декларації зі Збору (далі - Декларація) проставляється позначка в рядку 2.3 (див. мал. 1).

мал. 1
(група рядків 2 додатка 1 до Декларації)

2

категорія1 споживачів, яка визначена у:

2.1

підпункті «а» пункту 316.1 Кодексу

 

2.2

підпункті «б» пункту 316.1 Кодексу

 

2.3

підпункті «в» пункту 316.1 Кодексу

х

 

Податкове зобов’язання Збору для цієї категорії споживачів складає 50291,97 грн. (див. мал. 2):

Пз = (1128,64 х 2227,99) х 0,02 = 50291,97 грн.

мал. 2
(додаток 1 до Декларації)

рядок

показник

величина

3

об’єкт оподаткування (вартість природного газу)

(р. 3.1 х р. 3.2)

х

2514598,63

3.1

обсяг, відпущений2 відповідній категорії споживачів

1128,64

3.2

тариф3 для відповідної категорії споживачів

2227,99

4

ставка4 збору

0,02

5

податкове зобов’язання5 за звітний період

(р. 3 х р. 4)

х

50291,97

 

При складанні податкової звітності для категорії споживачів, визначеної пп. «ґ» п. 316.1 ст. 316 Кодексу група рядків 2 додатка 1 до Декларації не заповнюється (див. мал. 3).

мал. 3
(група рядків 2 додатка 1 до Декларації)

2

категорія1 споживачів, яка визначена у:

2.1

підпункті «а» пункту 316.1 Кодексу

 

2.2

підпункті «б» пункту 316.1 Кодексу

 

2.3

підпункті «в» пункту 316.1 Кодексу

 

 

Податкове зобов’язання для цієї категорії споживачів складає 94216,14 грн. (див. мал. 4):

Пз = (1414,78 х 3329,71) х 0,02 = 94216,14 грн.

мал. 4
(додаток 1 до Декларації)

рядок

показник

величина

3

об’єкт оподаткування (вартість природного газу)

(р. 3.1 х р. 3.2)

х

4710807,11

3.1

обсяг, відпущений2 відповідній категорії споживачів

1414,78

3.2

тариф3 для відповідної категорії споживачів

3329,71

4

ставка4 збору

0,02

5

податкове зобов’язання5 за звітний період

(р. 3 х р. 4)

х

94216,14

 

Таким чином, податкове зобов’язання зі Збору за звітний період становить 144508,11 грн. (див. мал. 5):

Пз = 50291,97 + 94216,14 = 144508,04 грн.

мал. 5
(Декларація)

рядок

показник

величина

4

податкове зобов’язання5, 6 за звітний період:

(р. 4.1 + р. 4.2),

у тому числі за газ, що поставлений категоріям споживачів,
поіменованим у:

х

144508,04

х

 

4.1

пункті 316.1 статті 316 глави 4 розділу XIV Кодексу7

сума рядків 5 додатків 1

х

144508,04

4.2

пункті 316.2 статті 316 глави 4 розділу XIV Кодексу8

сума рядків 5 додатків 2

х

 

____________
*) середня митна вартість імпортного Газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України за податковий (звітний) період, публікується до 10 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку (пп. 263.6.2 п. 263.6 ст. 263 Кодексу);

**) згідно із постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 27.06.2014 № 929;

***) середня митна вартість імпортного у червні 2014 року Газу розміщена на офіційному веб-сайті Міністерства економічного розвитку та торгівлі України у розділі «Державна політика в секторах економіки» 281,63 доларів США за 1 тис. куб. м та курсі долара США, встановленому Національним банком України у розмірі 11,823 гривень.


Заступник директора Департаменту С. Ф. КВОЧКІНА


Додаток 2
до листа ДФС
25.07.2014 № 516/7/99-99-15-04-02-17

Приклад
заповнення суб’єктами господарювання податкового розрахунку зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, які споживають імпортований ними природний газ як паливо або сировину

Товариство з обмеженою відповідальністю «А» (далі - Товариство) провадить господарську діяльність з імпортування природного газу для власного споживання у якості сировини (далі - Газ).

 

У червні 2014 року Товариство імпортувало 230,0 тис. куб. м Газу за митною вартістю 235,78 дол. США за 1 тис. куб. м. Офіційний обмінний курс НБУ на дату ввезення 11,778 грн./дол. США. Розрахунково, митна вартість 1 тис. куб. м Газу становить 2777,02 грн. (235,78 х 11,778).

 

Відповідно до пп. «б» п. 317.2 ст. 317 Кодексу базою оподаткування для платників, які споживають імпортований ними Газ як паливо або сировину, вважається митна вартість оформлення Газу.

 

При складанні Товариством податкової звітності за червень 2014 року та наступні звітні періоди до податкової декларації Збору складається окремий розрахунок (додаток) для кожної категорії споживачів (далі - Категорія), визначеної у групі рядків 2 додатка 1.

 

Зокрема, для Категорії, визначеної пп. «г» п. 316.1 ст. 316 Кодексу у додатку 1 до податкової декларації Збору пропонується одночасно проставити позначки у всіх рядках групи 2 - 2.1, 2.2 та 2.3 (див. мал. 1).

 

мал. 1
(група рядків 2 додатка 1 до Декларації)

2

категорія1 споживачів, яка визначена у:

 

2.1

підпункті «а» пункту 316.1 Кодексу

х

 

2.2

підпункті «б» пункту 316.1 Кодексу

х

 

2.3

підпункті «в» пункту 316.1 Кодексу

х

 

Податкове зобов’язання зі Збору для відповідної Категорії обчислюється за формулою:

Пз = (Vp х Т) х Ст,

де

Vp - обсяг імпортованого Газу (тис. куб. м);

Т - тариф (митна вартість оформлення Газу (грн./тис. куб. м));

Ст - ставка Збору (відсотки десятковим дробом).

Податкове зобов’язання зі Збору обчислюється для Категорії, визначеної пп. «г» п. 316.1 ст. 316 Кодексу:

Пз - (230,0 тис. куб. м х 2777,02 грн./тис. куб. м) х 0,02 = 12774,29 грн.

Таким чином, податкове зобов’язання зі Збору - 12774,29 грн. (див. мал. 2).

мал. 2
(додаток 1 до Декларації)

рядок

показник

величина

3

об’єкт оподаткування (вартість природного газу)

(р. 3.1 х р. 3.2)

х

638714,6

3.1

обсяг, відпущений2 відповідній категорії споживачів

230

3.2

тариф3 для відповідної категорії споживачів

2777,02

4

ставка4 збору

0,02

5

податкове зобов’язання5 за звітний період

(р. 3 х р. 4)

х

12774,29

 


Заступник директора Департаменту С. Ф. КВОЧКІНА

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42