Соціальне страхування

Порядок призначення та виплати наукової пенсії

До редакції «Вісника» надійшов лист із таким запитанням: «У період з 15.05.95 р. по 28.02.2003 р. чоловік працював на посаді державного службовця в державній установі. З 30.03.2008 р. і до цього часу працює в науковій установі на посаді наукового співробітника. 25.06.2014 р. йому виповнився 61 рік. Який порядок призначення і виплати наукової пенсії та які документи необхідно для цього надати?».


Статтею 24 Закону про наукову діяльність визначено, що пенсія науковому (науково-педагогічному) працівнику призначається за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої ст. 28 Закону про пенсійне страхування (для чоловіків — 35 років), після досягнення чоловіками віку 62 роки за наявності стажу наукової роботи не менш як 20 років. До досягнення 62-річного віку право на пенсію за віком мають чоловіки — наукові (науково-педагогічні) працівники, зокрема, 1954 року народження після досягнення ними 61 року.

Законодавчо встановлено, що для осіб, які працюють на посадах, що згідно із законодавством належать до посад державного службовця, попередній стаж наукової роботи, набутий у державних установах, організаціях, закладах, зараховується до стажу державної служби незалежно від наявності перерв у роботі, а для осіб, які працювали (працюють) на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників, попередній стаж державної служби зараховується до стажу наукової роботи незалежно від наявності перерв у роботі.

Отже, період роботи чоловіка на посаді державного службовця буде зараховано до стажу наукової роботи.

Пенсії науковим (науково-педагогічним) працівникам призначаються в розмірі 80% від сум заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника, яка визначається відповідно до ст. 23 Закону про наукову діяльність та частини другої ст. 40 Закону про пенсійне страхування та на яку згідно із законодавством нараховується збір на обов’язкове державне пенсійне страхування (внески).

Для обчислення пенсії враховується заробітна плата наукового (науково-педагогічного) працівника за основним місцем роботи за весь період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника починаючи з 01.07.2000 р. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами у період до 01.01.2016 р. або у разі якщо період страхового стажу на посадах наукового
(науково-педагогічного) працівника починаючи з 01.07.2000 р. становить менш як 60 календарних місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата за основним місцем роботи за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу на посадах
наукового (науково-педагогічного) працівника підряд до 01.07.2000 р. незалежно від перерв.

Оскільки чоловік на посаді наукового працівника працює з 30.03.2008 р., то й, відповідно, заробітну плату для обчислення наукової пенсії буде враховано починаючи з квітня 2008 р.

Щодо порядку виплати наукової пенсії, то ст. 24 Закону про наукову діяльність передбачено, що пенсія, призначена відповідно до цієї статті, в період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії в порядку та на умовах, передбачених цим Законом, Законом про держслужбу, Законом про прокуратуру, Законом № 2790, виплачується в розмірі, обчисленому відповідно до Закону про пенсійне страхування, а після звільнення з таких посад — у розмірі, обчисленому згідно із Законом про наукову діяльність.

Тобто чоловіку після досягнення 61 року за його зверненням буде призначено пенсію відповідно до Закону про наукову діяльність, проте в період його роботи на науковій посаді її виплата здійснюватиметься у розмірі, обчисленому згідно із Законом про пенсійне страхування. Після звільнення з наукової посади та надання до управління Пенсійного фонду України витягу з наказу про звільнення або трудової книжки з відповідним записом з дня, наступного за днем звільнення, пенсія виплачуватиметься в розмірі, обчисленому відповідно до Закону про наукову діяльність.

Постановою № 10-3 визначено перелік та порядок подання документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону про наукову діяльність (далі — Перелік № 10-3).

Оскільки право на наукову пенсію пов’язано з наявністю наукового стажу, то основним є підтвердження такого стажу належним чином.

Крім документів про стаж, визначених Порядком № 22-1 (основним документом є трудова книжка), обов’язково надається довідка підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III — IV рівнів акредитації або їхніх правонаступників про підтвердження стажу наукової роботи.

Довідка, що підтверджує стаж наукової роботи, має містити таку інформацію:

  • найменування підприємства (установи, організації), де працює особа;
  • відомості про статус підприємства (установи, організації) (державне бюджетне, державне небюджетне, недержавне);
  • період роботи;
  • найменування посади, яку обіймає особа, наукового підрозділу;
  • посилання на відповідний пункт Переліку № 257;
  • основний напрям діяльності підприємства, установи, організації, підрозділу;
  • періоди атестації підприємства, установи, організації недержавної форми власності;
  • підстави для видачі довідки;
  • підписи керівника та начальника відділу кадрів, печатку.

До органів Пенсійного фонду України для призначення наукової пенсії крім зазначених вище документів особою також надаються диплом про вищу освіту; документи про місце проживання (реєстрації); довідка про заробітну плату наукового (науково-педагогічного) працівника.

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42