ПДФО

Кошти, отримані під звіт засновником підприємства

Розглянемо порядок оподаткування коштів, отриманих під звіт засновником підприємства, який не перебуває при цьому з цим підприємством у трудових відносинах.


Згідно з частиною першою ст. 1000 Цивільного кодексу за договором доручення одна сторона (повірений) зобов’язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. При цьому довіритель зобов’язаний видати повіреному довіреність на вчинення юридичних дій, передбачених договором доручення, забезпечити повіреного засобами, необхідними для виконання доручення, та відшкодувати повіреному витрати, пов’язані з виконанням доручення (частина перша ст. 1007 цього Кодексу).

Відповідно до пп. 2.11 п. 2 Положення № 637 видача готівкових коштів під звіт здійснюється відповідно до законодавства України. При цьому видача таких коштів під звіт на закупівлю сільськогосподарської продукції та заготівлю вторинної сировини, крім металобрухту, дозволяється на строк не більше ніж 10 робочих днів від дня видачі цих коштів під звіт, а на всі інші виробничі (господарські) потреби — на строк не більше ніж два робочі дні, включаючи день отримання коштів під звіт. Видача відповідній особі готівкових коштів під звіт проводиться за умови звітування нею в установленому порядку за раніше отримані під звіт суми та відповідно до законодавства України.

Крім того, фізичні особидовірені особи підприємств (юридичних осіб), які відповідно до законодавства України одержали готівку з поточного рахунку із застосуванням корпоративного електронного платіжного засобу або особистого електронного платіжного засобу, використовують її за призначенням без оприбуткування в касі. Зазначені довірені особи подають до бухгалтерії підприємства звіт про використання коштів разом із підтвердними документами в установлені строки і порядку, визначені для підзвітних осіб законодавством України, а також документи про одержання готівки з поточного рахунку (чек банкомата, копія видаткового ордера, довідки за встановленими формами, сліп, квитанція торговельного термінала тощо) разом з невитраченим залишком готівки (пп. 2.12 п. 2 Положення № 637).

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом ІV Податкового кодексу, пп. 164.2.11 п. 164.2 ст. 164 якого визначено, що до складу загального місячного (оподатковуваного) доходу платника податку включається, зокрема, сума коштів, отриманих платником під звіт і не повернутих у встановлені законодавством строки, розмір якої обчислюється відповідно до п. 170.9 ст. 170 цього Кодексу.

Вищезазначеним пунктом визначено порядок оподаткування суми надміру витрачених коштів, отриманих платником податку, зокрема, під звіт на виконання деяких цивільно-правових дій, оплачених з використанням корпоративних платіжних карток, дорожніх, банківських або іменних чеків, інших платіжних документів, не повернутої у встановлений строк. Так, на виконання вимог пп. 170.9.2 п. 170.9 ст. 170 Податкового кодексу до закінчення п’ятого банківського дня, що настає за днем після завершення виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок особи, яка видала кошти під звіт, довірена особа подає до бухгалтерії підприємства звіт про використання коштів разом з підтвердними документами відповідно до Порядку № 845 з урахуванням особливостей, визначених пп. 170.9.3 цього пункту.

Водночас п. 3 зазначеного Порядку визначено: якщо платник податку не повертає суму надміру витрачених коштів протягом звітного місяця, на який припадає граничний строк (до закінчення третього або п’ятого, а в окремих випадкахдесятого чи двадцятого банківського дня, що настає за днем, у якому платник завершує відрядження або виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок податкового агента платника податку, що надав кошти під звіт), то така сума підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб відповідно до п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу за рахунок будь-якого оподатковуваного доходу (після його оподаткування) за відповідний місяць, у разі недостатності суми доходу — за рахунок оподатковуваних доходів наступних звітних місяців до повної сплати суми такого податку. При цьому слід зазначити, що базою оподаткування для коштів, надміру витрачених платником податку під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки, є сума надміру витрачених коштів, помножена на коефіцієнт, який обчислюється за формулою, визначеною п. 164.5 ст. 164 Податкового кодексу.

Крім того, пп. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 цього Кодексу визначено, що податковим агентом платника податку під час оподаткування суми, виданої платнику під звіт та не повернутої ним протягом встановленого пп. 170.9.2 цього пункту строку, є особа, що видала таку суму під звіт для виконання окремих цивільно-правових дій від імені та за рахунок особи, що їх видала, — у сумі, що перевищує суму фактичних витрат платника податку на виконання таких дій.

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42