Єдиний податок

Здійснення адвокатської діяльності в умовах спрощеної системи

Розглянемо, чи повинна фізична особа, яка отримала свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю ще у 2004 р. та взята на облік у контролюючих органах як підприємець — платник єдиного податку, знову ставати на облік як фізична особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність? Чи можливо здійснення адвокатської діяльності підприємцем за спрощеною системою оподаткування?


Визнання адвокатської діяльності

Відповідно до ст. 1 Закону про адвокатуру адвокат — це фізична особа, яка здійснює адвокатську діяльність на підставах та в порядку, передбачених цим Законом.

Адвокатською діяльністю визнається незалежна професійна діяльність адвоката зі здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту.

До інших видів правової допомоги належать види адвокатської діяльності з надання правової інформації, консультацій та роз’яснень з правових питань, правового супроводу діяльності клієнта, складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру, спрямованих на забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів клієнта, недопущення їх порушень, а також на сприяння їх відновленню в разі порушення (пп. 6 п. 1 ст. 1 Закону про адвокатуру).

Відповідно до пп. 14.1.226 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу незалежна професійна діяльність — це участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою — підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб.

Отже, фізична особа, яка здійснює незалежну адвокатську діяльність, не може бути підприємцем у межах такої адвокатської діяльності. При цьому чинним законодавством не заборонено фізичній особі, яка здійснює незалежну адвокатську діяльність, водночас бути підприємцем та здійснювати підприємницьку діяльність, не заборонену законом. Адвокатська діяльність не є підприємницькою і не може здійснюватись фізичною особоюпідприємцем.

Облік у контролюючому органі

Оподаткування доходів фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, здійснюється відповідно до положень ст. 178 Податкового кодексу, у п. 178.1 якої зазначено, що особи, які мають намір здійснювати таку діяльність, зобов’язані стати на облік в контролюючих органах за місцем свого постійного проживання як самозайняті особи та отримати довідку про взяття на облік згідно зі ст. 65 цього Кодексу.

Фізичні особи, умовою ведення незалежної професійної діяльності яких згідно із законом є державна реєстрація такої діяльності у відповідному уповноваженому органі та отримання свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на ведення незалежної професійної діяльності, протягом 10 календарних днів після такої реєстрації зобов’язані стати на облік у контролюючому органі за місцем свого постійного проживання (абзац другий п.  65.1 ст. 65 Податкового кодексу).

Відповідно до п. 1.3 Порядку № 1588 взяттю на облік або реєстрації в органах доходів і зборів підлягають усі платники податків.

Згідно з пп. 4 п. 6.7 цього Порядку якщо фізична особа зареєстрована як підприємець та при цьому провадить незалежну професійну діяльність, така фізична особа обліковується у контролюючих органах як фізична особа — підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності.

У такому разі фізична особа зобов’язана подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) або через уповноважену особу до контролюючого органу за місцем свого постійного проживання заяву за формою № 5-ОПП з позначкою «Зміни» та копію документа, що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності, визначеного у пп. 1 п. 6.7 Порядку № 1588. У довідці за формою № 4-ОПП перед прізвищем, ім’ям та по батькові такої особи зазначається «Фізична особа — підприємець» та вид професійної діяльності (наприклад, «Фізична особа — підприємець, адвокат»).

Зазначимо, що саме довідка про взяття на облік за формою № 4-ОПП із зазначенням перед прізвищем, ім’ям та по батькові слова «Адвокат» дає право: 

  • адвокату, що провадить незалежну професійну діяльність, при визначенні об’єкта оподаткування враховувати витрати, пов’язані з адвокатською діяльністю (абзац другий п. 178.3 ст. 178 Податкового кодексу);
  • податковим агентам, що виплачують доходи, не утримувати податок на доходи фізичних осіб під час виплати доходу адвокату (п. 178.5 ст. 178 цього Кодексу).

Отже, якщо реєстрацію адвоката як самозайнятої особи проведено до набрання чинності Податковим кодексом (до 02.12.2010 р.) і в довідці за формою № 4-ОПП перед прізвищем не зазначено слово «Адвокат», така довідка підлягає заміні.

Застосування спрощеної системи оподаткування

Відповідно до норм п. 291.3 ст. 291 Податкового кодексу спрощена система оподаткування, обліку та звітності застосовується виключно юридичними особами або фізичними особами — підприємцями. Отже, застосування спрощеної системи оподаткування фізичними особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність, Кодексом не передбачено.

Таким чином, адвокатську діяльність мають право здійснювати фізичні особи, належним чином взяті на облік у контролюючих органах як фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність.

Фізична особапідприємець не може здійснювати адвокатську діяльність, і до доходів, отриманих від провадження адвокатської діяльності, не може бути застосовано спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

 

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42