Рентна плата

Приклади обчислення збору

При обчисленні податкових зобов’язань, які виникають з квітня поточного року, платники збору застосовують ставки збору, визначені ст. 320 Податкового кодексу в редакції Закону № 1166.

Відповідно до змін, внесених Законом № 1166, користувачі радіочастотним ресурсом, зокрема ті, які використовують:
стільниковий зв’язок (усіх типів);

 • радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення;
 • радіозв’язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів, у разі наявності сукупності виданих дозвільних документів на користування радіочастотним ресурсом, що належать окремому користувачу, для яких ширина смуги радіочастот не перевищує 30 МГц (15 х 2) у кожному регіоні окремо, застосовують понижуючий коефіцієнт 0,75.

Розглянемо на прикладі порядок заповнення податкової декларації збору у разі використання вищезазначених типів зв’язку.

Приклад

Товариством «Сатурн» для провадження діяльності у сфері бездротового електрозв’язку отримано ліцензії на використання:

 • радіорелейного зв’язку фіксованої радіослужби у Вінницькій області шириною смуги 140,0 МГц — від 01.10.2013 р. № 4529 терміном дії до 30.09.2014 р.;
 • транкінгового радіозв’язку у Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях шириною смуги радіочастот, що використовується у кожному регіоні, 0,2 МГц — від 30.06.2013 р. № 4563 терміном дії до 31.12.2014 р.;
 • радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації у м. Києві шириною смуги радіочастот 20,0 МГц — від 04.07.2011 р. № 6508 терміном дії до 03.07.2016 р.;
 • радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів у Київській області шириною смуги радіочастот 44,0 МГц — від 04.08.2011 р. № 6525 терміном дії до 25.10.2016 р.;
 • стільникового радіозв’язку у Київській, Донецькій областях шириною смуги радіочастот, що використовується у кожному регіоні, 14,98 МГц — від 18.11.2011 р. № 6297 терміном дії до 14.12.2020 р.;
 • стільникового радіозв’язку у Київ-ській, Донецькій, Львівській областях шириною смуги радіочастот, що використовується у кожному регіоні, 16,7 МГц — від 10.10.2011 р. № 6245 терміном дії до 09.12.2021 р.;
 • стільникового радіозв’язку у Київській, Донецькій, Львівській, Закарпатській областях шириною смуги радіочастот, що використовується у кожному регіоні, 12,5 МГц — від 22.10.2012 р. № 6278 терміном дії до 15.12.2021 р.

Податкове зобов’язання збору за звітний період визначається сумою окремо обчислених зобов’язань кожного виду зв’язку згідно з даними відповідних дозвільних документів.

Податкове зобов’язання:

 • для користувачів, які використовують радіочастотний ресурс, у частині:

стільникового зв’язку;

 • радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку цифрової інформації та радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів,

обчислюється окремо для кожного виду зв’язку за формулами за умови, що:

ширина виділеної смуги менше або дорівнює 30 МГц:

ПЗ = Шс х С х 0,75,

ширина виділеної смуги більше 30 МГц:

ПЗ = (Шс30) х С + 30 × С × 0,75,

де Шс — ширина смуги радіочастотного ресурсу, що обчислюється як сума ширини смуги радіочастотного ресурсу всіх наданих ліцензій кожного виду зв’язку у відповідному регіоні,

С — ставка збору;

 • для користувачів, які використовують інші, ніж зазначено вище, види радіочастотного ресурсу:

для кожного виду радіозв’язку обчислюється за формулою:

ПЗ = Шс х Кр х С,

де Шс — ширина смуги,

Кр — кількість регіонів,

С — ставка збору.

Таким чином, для умовного прикладу сума податкового зобов’язання збору обчислюється як сума податкових зобов’язань за:

використання радіорелейного зв’язку фіксованої радіослужби:

ПЗрзфр = 0,84 х 1 х 140,0 = 117,60 грн. (р. 1.1 к. 8);

транкінговий радіозв’язок:

ПЗтр.з = 2 534,18 х 3 х 0,2 = 1520,51 грн. (р. 1.2 к. 8);

радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації:

ПЗрбрс = 20,0 х 36,10 х 0,75 = 541,5 грн. (група рядків 1.3 к. 8);

радіозв’язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів:

ПЗрсшс = (44 — 30) х 20,64 + (30 х 20,64 х 0,75) = 753,36 грн. (група рядків 1.4 к. 8).

Сума податкового зобов’язання за стільниковий радіозв’язок у податковому розрахунку збору обчислюється для кожного регіону окремо та зазначається окремими рядками відповідно до виділеної ширини смуги для кожного такого регіону, зазначеної у відповідних дозвільних документах.

Київська область (група рядків 1.5.1 к. 8):

ПЗст.з = (44,18 – 30) х 20 366,34 + (30 х 20 366,34 х 0,75) = 747 037,35 грн.;

Донецька область (група рядків 1.5.2 к. 8):

ПЗст.з = (44,18 – 30) х 20 366,34 + (30 х 20 366,34 х 0,75) = 747 037,35 грн.;

Львівська область (група рядків 1.5.3 к. 8):

ПЗст.з = 29,2 х 20 366,34 х 0,75 = 446 022,85 грн.

Закарпатська область (група рядків 1.5.4 к. 8):

ПЗст.з = 12,5 х 20 366,34 х 0,75 = 190 934,44 грн.

Таким чином, податкове зобов’язання збору за звітний період становить 2 133 964,96 грн.:

ПЗусього = 117,60 + 1520,51 + 541,5 + 753,36 + 747 037,35 + 747 037,35 + 446 022,85 + 190 934,44 = 2 133 964,96 грн. (р. 2.1 к. 8).

 

Приклад заповнення декларації

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42