Єдиний податок

Перевищення платником єдиного податку критерію «середньооблікова кількість працівників»

Чи є підставою для анулювання реєстрації платника єдиного податку четвертої групи перевищення критерію «середньооблікова кількість працівників»?


Згідно з пп. 4 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу до четвертої групи платників єдиного податку належать юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5 млн. грн., середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб.

Платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, зокрема, у разі перевищення кількості фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено таке перевищення (пп. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 Податкового кодексу).

Відповідно до п. 299.11 ст. 299 зазначеного Кодексу у разі виявлення відповідним контролюючим органом під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку вимог, встановлених главою 1 розділу XIV Податкового кодексу, анулювання реєстрації платника єдиного податку проводиться за рішенням такого органу, прийнятим на підставі акта перевірки, з першого числа місяця, наступного за кварталом, в якому допущено порушення. У такому випадку суб’єкт господарювання має право обрати або перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття рішення контролюючим органом.

Отже, перевищення платником єдиного податку четвертої групи протягом звітного періоду критерію «середньооблікова кількість працівників» є підставою для анулювання реєстрації платника єдиного податку. Такий платник зобов’язаний перейти на сплату інших податків і зборів з першого числа місяця, наступного за кварталом, в якому допущено порушення.

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42