Соціальне страхування

Зміни в порядку звернення за призначенням та перерахунком пенсії

З 29.08.2014 р. набрала чинності постанова № 13-1, якою викладено Порядок № 22-1 у новій редакції. Розглянемо основні зміни, які відбулися у порядку звернення за призначенням та перерахунком пенсії.


День звернення за призначенням пенсії

Пунктом 1.7 Порядку № 22-1 визначено, що днем звернення за призначенням пенсії вважається день прийняття органом, що призначає пенсію, відповідної заяви.

Якщо заява пересилається поштою (крім випадків призначення (поновлення) пенсій), днем звернення за пенсією вважається дата, що зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви.

У разі якщо до заяви про призначення пенсії додано не всі необхідні документи, орган, що призначає пенсію, письмово повідомляє заявника про те, які документи необхідно подати додатково, про що в заяві про призначення пенсії робиться відповідний запис. Якщо вони будуть подані не пізніше трьох місяців із дня повідомлення про необхідність подання додаткових документів, то днем звернення за призначенням пенсії вважається день прийняття заяви про призначення пенсії або дата, зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви.

За бажанням особи, якщо поданих документів достатньо для визначення права особи на призначення пенсії, пенсія призначається на підставі таких документів. При надходженні додаткових документів у визначений строк розмір пенсії переглядається з дати призначення. У разі надходження додаткових документів пізніше трьох місяців із дня повідомлення про необхідність їх подання пенсія перераховується зі строків, передбачених частиною четвертою ст. 45 Закону про пенсійне страхування (з першого числа місяця, в якому пенсіонер звернувся за перерахунком пенсії, якщо відповідну заяву з усіма необхідними документами подано ним до 15 числа включно, і з першого числа наступного місяця, якщо заяву з усіма необхідними документами подано ним після 15 числа).

Днем звернення за перерахунком пенсії, переведенням з одного виду пенсії на інший, поновленням виплати пенсії, виплатою недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю вважається день прийняття органом, що призначає пенсію, заяви з усіма необхідними документами.

Звернення за призначенням пенсії засудженим

З 07.05.2014 р. набрали чинності зміни, внесені до ст. 122 Кримінально-виконавчого кодексу в частині призначення пенсій засудженим особам під час відбування покарання у вигляді позбавлення волі.

До цього засуджені, які втратили працездатність під час відбування покарання (встановлення інвалідності чи досягнення пенсійного віку), якщо до засудження їм не було призначено пенсію, право на її призначення мали лише після звільнення їх від покарання. І, звісно, такі особи втрачали право на пенсію на певний термін або назавжди, якщо були засуджені на довічне ув’язнення.

Тож згідно з п. 1.4 Порядку № 22-1 заява про призначення пенсії засудженим до позбавлення волі подається через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, до органу, що призначає пенсію за місцезнаходженням виправного закладу.

За бажанням цих осіб відповідні документи для призначення пенсії можуть подаватися ними безпосередньо відповідно до ст. 122 Кримінально-виконавчого кодексу.

Звернення за призначенням пенсії громадянам України, які проживають на території АР Крим та м. Севастополя

Заява про призначення пенсії громадянам України, які проживають на території АР Крим та м. Севастополя і не отримують пенсії від уповноважених органів Російської Федерації, подається заявником особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, або законного представника, або надсилається поштою до органів, що призначають пенсію, визначених постановою № 13-4.

До заяви додається документ уповноваженого органу Російської Федерації про те, що особі не призначалась пенсія за місцем проживання на території АР Крим та м. Севастополя.

ДОВІДКОВО

Постановою № 13-4 визначено, що органами, які здійснюють пенсійне забезпечення та надання соціальних послуг особам, які проживають на території АР Крим та м. Севастополя, є:

головне управління Пенсійного фонду України в Херсонській області — щодо пенсійного забезпечення осіб, які отримують пенсію відповідно до Закону № 2262 (крім військовослужбовців строкової служби та членів їхніх сімей) або згідно з міжнародними договорами України з пенсійного забезпечення, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України;

управління Пенсійного фонду України в Генічеському, Каланчацькому, Новотроїцькому та Чаплинському районах Херсонської області — щодо осіб, які отримують пенсію відповідно до інших законодавчих актів.

 

Зміни у довідці про заробітну плату для обчислення пенсії (додаток 1 до Порядку № 22-1)

Для підтвердження заробітної плати відділом персоніфікованого обліку надаються індивідуальні відомості про застраховану особу за період з 01.07.2000 р.

За бажанням пенсіонера у період до 01.01.2016 р. ним може подаватись довідка про заробітну плату (дохід) до 01.07.2000 р. (за умови підтвердження даних, зазначених у ній первинними документами (ст. 40 Закону про пенсійне страхування). Тому у довідці про заробітну плату відтепер зазначається назва первинних документів, на підставі яких її видано, їх місцезнаходження та адреса, за якою можливо провести перевірку відповідності змісту довідки первинним документам.

Підтвердження періодів відпусток по догляду за дитиною до трирічного віку

Для додаткового виключення із заробітку, з якого обчислюється розмір пенсії періоду догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку відповідно до абзацу третього частини першої ст. 40 Закону про пенсійне страхування (для оптимізації заробітку понад 10% страхового стажу особи)за період з 01.07.2000 р. до 01.01.2005 р., подається довідка з місця роботи про періоди такої відпустки.

Звернення за перерахунком пенсії працюючих пенсіонерів

У разі якщо на дату звернення особи за перерахунком пенсії відповідно до частини четвертої ст. 42 Закону про пенсійне страхування (з урахуванням страхового стажу, набутого після призначення (попереднього перерахунку) пенсії) в реєстрі застрахованих осіб відсутні дані про страховий стаж за двадцять четвертий місяць після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, за бажанням особи перерахунок пенсії проводиться за наявні місяці страхового стажу або після надходження відповідних даних за цей місяць (з урахуванням цього місяця) за умови, якщо дані надійшли не пізніше трьох місяців від дня звернення за перерахунком пенсії. У цьому разі днем звернення за перерахунком пенсії є день приймання органом, що призначає пенсію, відповідної заяви.

Звернення за призначенням пенсії працюючим

Заява про призначення пенсії працюючим особам, а також членам сім’ї у зв’язку з втратою годувальника подається заявником до органу, що призначає пенсію, через уповноважену посадову особу підприємства, установи, організації за місцезнаходженням такого підприємства, установи або організації (раніше це не було чітко визначено). За бажанням особи така заява може бути подана особисто за місцем проживання (реєстрації) або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, або законного представника.

Документи, які підтверджують факт перебування на утриманні непрацездатних членів сім’ї

Як документ, що засвідчує факт перебування на утриманні непрацездатних членів сім’ї, приймаються довідки житлово-експлуатаційних або інших організацій з місця проживання (реєстрації), або довідки органів місцевого самоврядування, або довідки про реєстрацію місця проживання (разом з годувальником за однією адресою), видані згідно з вимогами ст. 3 Закону № 1382.

У разі неможливості надати такі документи факт перебування на утриманні померлого годувальника встановлюється у судовому порядку.

Виділення частки пенсії у зв’язку з втратою годувальника

Пунктом 4.4. Порядку № 22-1 визначено, що на всіх членів сім’ї, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, призначається одна спільна пенсія. На вимогу члена сім’ї із загальної суми пенсії виділяється його частка, яка виплачується окремо.

У разі якщо член сім’ї, який звертається із заявою про призначення пенсії, повідомив про наявність інших утриманців, які мають право на призначення пенсії, їхнє місце проживання, до органу, що призначає пенсію за місцем проживання інших утриманців, невідкладно надсилається повідомлення про право утриманців звернутись із заявою про призначення пенсії.

Орган, що призначає пенсію за місцем проживання інших утриманців, надсилає заяву про призначення пенсії та документи, які засвідчують право інших утриманців на одержання пенсії у зв’язку з втратою годувальника, до органу, що призначає пенсію, від якого надійшло повідомлення про призначення пенсії, протягом трьох робочих днів після їх отримання.

У разі якщо протягом трьох місяців від дати звернення члена сім’ї документи, необхідні для призначення пенсії іншим утриманцям, не надійшли, орган, що призначає пенсію, приймає рішення про призначення пенсії.

Якщо заява про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника іншим утриманцям, які проживають окремо, надійшла після винесення рішення про призначення пенсії, то приймається рішення про перерахунок пенсії у зв’язку зі зміною кількості утриманців та у разі необхідності здійснюється виділення частки пенсії утриманцю, який проживає окремо. Документи, що надійшли пізніше, додаються до пенсійної справи, а рішення про виділення частки пенсії надсилається органу, що призначає пенсію, за місцем проживання (реєстрації) утриманця для оформлення окремої пенсійної справи.

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42