ПДФО

Подання звітності та погашення податкових зобов’язань спадкоємцями

Розглянемо, чи потрібно подавати звітність спадкоємцям у разі смерті фізичної особи — підприємця та який порядок погашення податкових зобов’язань у такому випадку.


Згідно зі ст. 48 Закону про держреєстрацію у разі смерті фізичної особи — підприємця третя особа, зокрема спадкоємець або відповідний орган виконавчої влади, може подати державному реєстратору особисто (надіслати поштовим відправленням) нотаріально засвідчену копію свідоцтва про смерть фізичної особи або довідку органу реєстрації актів цивільного стану про смерть фізичної особи.

Державний реєстратор зобов’я-заний не пізніше наступного робочого дня з дати надходження документів для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем у разі її смерті або оголошення її померлою, або визнання фізичної особи — підприємця безвісно відсутньою заповнити реєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця у зв’язку з її смертю або оголошенням її померлою, або визнанням її безвісно відсутньою та внести до Єдиного державного реєстру запис про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем у зв’язку з її смертю або оголошенням її померлою, або визнанням її безвісно відсутньою (п. 7 ст. 48 Закону про держреєстрацію).

Відповідно до п. 65.10 ст. 65 Податкового кодексу внесення до Державного реєстру фізичних осібплатників податків запису про припинення підприємницької діяльності фізичної особипідприємця чи незалежної професійної діяльності фізичної особи здійснюється у разі:

  • смерті фізичної особи, що підтверджується свідоцтвом про смерть (витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, інформацією органу державної реєстрації актів цивільного стану) (пп. 65.10.2 цього пункту);
  • внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців запису про державну ре-єстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця з дати державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця (пп. 65.10.3 цього пункту).

Згідно з пп. 37.3.2 п. 37.3 ст. 37 Податкового кодексу підставою для припинення податкового обов’язку, крім його виконання, є, зокрема, смерть фізичної особи.

Пунктом 99.1 ст. 99 вищезазначеного Кодексу визначено, що виконання грошових зобов’язань та/або погашення податкового боргу фізичної особи (у тому числі фізичної особипідприємця, фізичної особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність) у разі її смерті або оголошення судом померлою здійснюються її спадкоємцями, які прийняли спадщину (крім держави), в межах вартості майна, що успадковується, та пропорційно частці у спадщині на дату її відкриття.

Претензії спадкоємцям пред’являються контролюючими органами у порядку, встановленому цивільним законодавством України для пред’явлення претензій кредиторами спадкодавця.

Після закінчення строку прийняття спадщини грошові зобов’язання та/або податковий борг спадкодавця стають грошовими зобов’язаннями та/або податковим боргом спадкоємців.

Протягом строку прийняття спадщини на грошові зобов’язання та/або податковий борг спадкодавців пеня не нараховується.

У разі переходу спадщини до держави грошові зобов’язання померлої фізичної особи припиняються.

Пунктом 162.3 ст. 162 Податкового кодексу встановлено, що у разі смерті платника податку або оголошення його судом померлим чи визнання безвісно відсутнім або втрати ним статусу резидента (за відсутності податкових зобов’язань як нерезидента згідно з цим Кодексом) податок за останній податковий період справляється з нарахованих на його користь доходів. Відповідно до цього останнім податковим періодом вважається період, який закінчується днем, на який відповідно припадає смерть такого платника податку, винесення такого судового рішення чи втрата ним статусу резидента. У разі відсутності нарахованих доходів податок сплаті не підлягає.

Грошові зобов’язання або податковий борг, що залишаються непогашеними після ліквідації платника податків, вважаються безнадійним боргом і підлягають списанню відповідно до Порядку № 1231 (п. 97.3 ст. 97 Податкового кодексу).

Особою, відповідальною за погашення грошових зобов’язань чи податкового боргу платника податків, є стосовно фізичної особи — підприємця — така фізична особа, а стосовно фізичної особи, яка померла або визнана судом безвісно відсутньою, або оголошена померлою чи визнана недієздатною, — особи, які вступають у права спадщини або уповноважені здійснювати розпорядження майном такої особи (п. 97.4 ст. 97 Податкового кодексу).

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42