ПДФО

Оподаткування процентів, нарахованих фізичній особі — підприємцю

Розглянемо, чи оподатковуються податком на доходи фізичних осіб доходи, отримані у вигляді процентів, нарахованих на залишок коштів поточного банківського рахунку, який зареєстровано на фізичну особу — підприємця.


Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою — підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, визначено ст. 177 Податкового кодексу.

Об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи — підприємця (п. 177.2 ст. 177 Податкового кодексу).

Порядок оподаткування доходів, отриманих фізичними особами — підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування, встановлюється главою 1 розділу ХІV вищезазначеного Кодексу.

Доходом для фізичної особи — підприємця — платника єдиного податку є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковий); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Податкового кодексу. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Отже, для фізичної особи — підприємця незалежно від системи оподаткування виплачені проценти не включаються до оподатковуваного доходу, отриманого від господарської діяльності.

Водночас оподаткування процентів і дисконтних доходів, нарахованих на користь фізичних осіб з будь-яких інших доходів, ніж ті, що зазначено у пп. 170.4.1 п. 170.4 ст. 170 Податкового кодексу, здійснюється у загальному порядку, встановленому цим Кодексом для доходів, що остаточно оподатковуються під час їх нарахування, за ставкою, визначеною в абзаці першому п. 167.1 ст. 167 цього Кодексу.

Ставка податку становить 15% бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 — 167.5 ст. 167 Податкового кодексу), у тому числі процентів, нарахованих на суму поточного або вкладного (депозитного) банківського рахунку (п. 167.1 цієї статті).

Податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів є особа, яка здійснює таке нарахування. Податкові агенти (банки, кредитні спілки), які нараховують доходи у вигляді процентів, сплачують (перераховують) до бюджету загальну суму податку, нараховану за ставками, визначеними абзацом першим п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу, із загальної суми процентів, нарахованих за податковий (звітний) місяць на суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків, ощадних (депозитних) сертифікатів, вкладів (депозитів) членів кредитної спілки у кредитній спілці (підпункти 170.4.1 та 170.4.3 п. 170.4 ст. 170 цього Кодексу).

Податковий агент у податковому розрахунку (форма № 1ДФ), подання якого передбачено пп. «б» п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу, відображає загальну суму нарахованих у звітному податковому періоді доходів і загальну суму утриманого з них податку. При цьому у податковому розрахунку не зазначається інформація про суми окремого банківського вкладного (депозитного) або поточного рахунку, ощадного (депозитного) сертифіката, вкладу (депозиту) члена кредитної спілки у кредитній спілці, суми нарахованих процентів, а також відомості про фізичну особу — платника податку, якій нараховано такі доходи.

Таким чином, проценти, нараховані (виплачені, надані) податковим агентом на розрахункові рахунки фізичної особи — підприємця, підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за ставкою 15%, визначеною в абзаці першому п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу. Податкові агенти (банки, кредитні спілки), які нараховують доходи у вигляді процентів, сплачують (перераховують) до бюджету загальну суму податку та відображають її у податковому розрахунку (форма № 1ДФ).

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42