Митна справа

Порядок відновлення режиму вільної торгівлі до товарів у рамках Угоди про вільну торгівлю з країнами ЄАВТ

Відповідно до частини першої ст. 281 Митного кодексу допускається встановлення тарифних пільг (тарифних преференцій) щодо ставок Митного тарифу України у вигляді звільнення від оподаткування ввізним митом, зниження ставок ввізного мита або встановлення тарифних квот згідно із законодавством України та для ввезення товарів, що походять з держав, з якими укладено відповідні міжнародні договори.


Так, преференційні ставки ввізного мита застосовуються до товарів походженням з держав Європейської асоціації вільної торгівлі (далі — ЄАВТ), що ввозяться на митну територію України в рамках Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ, яка набрала чинності з 01.06.2012 р.

ЄАВТ є зоною вільної торгівлі, яка об’єднує митні території чотирьох європейських країн, що не вступили до Європейського Союзу, зокрема, Республіки Ісландія, Князівства Ліхтенштейн, Королівства Норвегії та Швейцарської Конфедерації. Зона вільної торгівлі забезпечує країнам-членам режим вільної торгівлі товарами та послугами, а також гарантує вільний рух капіталів та фізичних осіб.

Згідно зі ст. 2.3 Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ сторони повинні скасувати всі мита й еквівалентні миту податки і збори на імпорт товарів, які походять з держав ЄАВТ або України.

Правила визначення походження та методи адміністративного співробітництва встановлено Протоколом про правила визначення походження (далі — Протокол).

Відповідно до вимог ст. 17 Протоколу продукти, що походять з держави ЄАВТ під час імпорту до України, повинні отримати переваги від цієї Угоди після надання одного з таких підтверджень походження:

  • сертифіката з перевезення товару EUR.1;
  • декларації інвойс у випадках, встановлених п. 1 ст. 23 цього Протоколу.

Статтею 19 Протоколу передбачено випадки видачі сертифіката з перевезення товарів EUR.1 після експорту товару, якщо:

  • сертифікат не було видано під час експорту через помилки, мимовільний недогляд або особливі обставини; або
  • митним органам переконливо доведено, що сертифікат з перевезення товарів EUR.1 було видано, але не було прийнято під час імпорту через технічні причини.

Строк дії сертифіката з перевезення товарів EUR.1 та декларації інвойс становить чотири місяці з дати видачі у країні експорту, які повинні бути надані в межах зазначеного періоду митним органам країни імпорту (ст. 25 Протоколу).

Декларацію інвойс може бути оформлено експортером під час експорту або після експорту товарів, яких вона стосується, за умови, що вона пред’являється у країні імпорту не пізніше двох років після ввезення товарів, яких вона стосується.

Статтею 301 Митного кодексу визначено, що порядок повернення помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів здійснюється відповідно до Бюджетного та Податкового кодексів.

При цьому п. 5 ст. 301 Митного кодексу встановлено, що повернення сум відповідних митних платежів здійснюється також у разі відновлення режиму вільної торгівлі.

Відповідно до ст. 43 Податкового кодексу обов’язковою умовою для здійснення повернення сум грошового зобов’язання є подання платником податків заяви про таке повернення протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми.

Враховуючи зазначене, до товарів, які вже пройшли митне оформлення, може бути відновлено режим вільної торгівлі в рамках Угоди про вільну торгівлю між Україною та країнами ЄАВТ за умови подання митниці:

  • сертифіката з перевезення товарів EUR.1 протягом чотирьох місяців з дати видачі його у країні експорту, але не пізніше 1095 днів від дня виникнення надміру сплаченої суми;
  • декларації інвойс протягом чотирьох місяців з дати видачі її у країні експорту, але не пізніше двох років після ввезення товарів, яких вона стосується (від дня виникнення надміру сплаченої суми).

Достовірність (автентичність) таких документів має бути підтверджено митними органами країни експорту у порядку, встановленому ст. 34 Протоколу.

У разі коли митні органи мають обгрунтовані сумніви щодо автентичності документів, статусу походження товарів або виконання інших вимог цього Протоколу, може здійснюватися перевірка документів (сертифіката перевезення товарів EUR.1, декларації інвойс), що подавались як підтвердження преференційного походження товарів при ввезенні товарів на митну територію України.

Повернення платникам податків коштів, що обліковуються на відповідних рахунках митного органу як передоплата, митних та інших платежів, помилково та/або надмірно сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких покладено на митні органи, здійснюється відповідно до порядку, затвердженого наказом № 618.

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42