Бухоблік

Облік об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням

Відповідно до п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).
Об’єктами оподаткування і об’єктами, пов’язаними з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, є майно та дії, у зв’язку з якими у платника податків виникають обов’язки щодо сплати податків і зборів. Такі об’єкти за кожним видом податку та збору визначаються згідно з відповідними розділами Податкового кодексу.
З 06.06.2014 р. набрав чинності наказ № 462, яким Порядок № 1588 приведено у відповідність із Законом № 657 та внесено зміни до порядку повідомлення контролюючих органів про об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням (далі — об’єкти оподаткування). Розглянемо детальніше зміни щодо обліку об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням.


Подання повідомлення за формою № 20-ОПП

Платник податків зобов’язаний повідомляти про всі об’єкти оподаткування контролюючий орган за своїм основним місцем обліку.

Виключено обов’язок подання такого повідомлення до контролюючих органів за місцезнаходженням об’єктів оподаткування.

Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою № 20-ОПП (далі — повідомлення за формою № 20-ОПП), платник податків має надати протягом 10 робочих днів після реєстрації, створення чи відкриття об’єкта оподаткування.

Повідомлення за формою № 20-ОППплатнику податків слід надавати до контролюючого органу за основним місцем обліку також і у разі внесення змін до відомостей про об’єкт оподаткування: зміни типу, найменування, місцезнаходження, стану об’єкта оподаткування тощо.

Такі обов’язкові відомості про об’єкт оподаткування, як його тип, найменування, місцезнаходження, стан, кількість реєстраторів розрахункових операцій та інформація про наявні патенти, ліцензії та дозволи зазначаються платником податків у розділі 5 «Відомості про об’єкти оподаткування платника податків» повідомлення за формою № 20-ОПП.

Крім цього, платник податків у повідомленні за формою № 20-ОПП має надати інформацію про вид права на об’єкт оподаткування: право власності, право володіння, право користування (сервітут, емфі-тевзис, суперфіцій), право господарського відання, право оперативного управління, право постійного користування, право довгострокового користування або оренди, право короткострокового користування, оренди або найму, іпотека та довірче управління майном.

Змінено порядок заповнення повідомлення за формою № 20-ОПП у разі зміни призначення об’єкта оподаткування або його перепрофілювання. У такому випадку платнику податків спершу необхідно зазначити в одному рядку інформацію про закриття об’єкта оподаткування, а вже у другому — заповнити оновлені дані про об’єкт оподаткування, який було створено чи відкрито замість закритого.

У разі переведення платника податків на обслуговування з одного контролюючого органу до іншого у зв’язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання), пов’язаною зі зміною адміністративно-територіальної одиниці, платником податків до контролюючого органу за новим місцезнаходженням не надаються повторно повідомлення за формою № 20-ОПП про об’єкти оподаткування, щодо яких вже було надано повідомлення.

Довідник типів об’єктів оподаткування

Для заповнення інформації щодо типу об’єкта оподаткування платнику податків слід користуватися рекомендованим довідником типів об’єктів оподаткування, який оприлюднено на веб-порталі ДФС України (www.minrd.gov.ua) за адресою: Головна > Довідники, Реєстри, Переліки > Довідники > Типи об’єктів оподаткування.

Такий довідник також розміщено на інформаційних стендах у контролюючих органах.

Подання повідомлення за формою № 20-ОПП про підрозділи

Відповідно до п. 1.1 ст. 1 Закону № 755 відокремлений підрозділ юридичної особи — це філія, інший підрозділ юридичної особи, що знаходиться поза її місцезнаходженням та виробляє продукцію, виконує роботи або операції, надає послуги від імені юридичної особи, або представництво, що здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи.

Згідно з п. 28.3 ст. 28 Закону № 755 виконавчий орган юридичної особи або уповноважена ним особа зобов’язані подати (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення) державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи заповнену реєстраційну картку про створення відокремленого підрозділу та рішення органу управління юридичної особи про створення відокремленого підрозділу або повідомлення встановленого зразка про закриття відокремленого підрозділу.

Пунктом 28.9 ст. 28 Закону № 755 визначено, що державний реєстратор за відсутності підстав для залишення документів, передбачених п. 28.3 цієї статті, без розгляду зобов’язаний протягом двох робочих днів з дати надходження цих документів долучити їх до реєстраційної справи такої юридичної особи, внести відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (далі — Єдиний державний реєстр), видати (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення) заявнику виписку з Єдиного державного реєстру та в той самий день передати відповідні відомості про відокремлені підрозділи юридичної особи органам статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України за місцезнаходженням юридичної особи та за місцезнаходженням відокремленого підрозділу.

Таким чином, у разі якщо підрозділ юридичної особи:

  • включено до Єдиного державного реєстру, то повідомлення за формою № 20-ОПП до контролюючого органу не подається;
  • не включено до Єдиного державного реєстру, то повідомлення за формою № 20-ОПП подається до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податківюридичної особи.

Облік платника податків за місцезнаходженням об’єкта оподаткування

Якщо об’єкт оподаткування розташовано на території адміністративно-територіальної одиниці, де платник податків не перебуває на обліку, та щодо цього об’єкта оподаткування виникає обов’язок зі сплати податків та зборів, то платник податків зобов’язаний стати на облік в контролюючому органі за місцезнаходженням такого об’єкта оподаткування.

Порядок взяття на облік за неосновним місцем обліку платника податків визначено розділом VII Порядку № 1588.

Протягом 10 робочих днів після створення відокремленого підрозділу, реєстрації рухомого, нерухомого майна або відкриття об’єкта чи підрозділу, через які провадиться діяльність або які підлягають оподаткуванню чи пов’язані з оподаткуванням, платник податків зобов’язаний подати до відповідного контролюючого органу реєстраційну заяву (за формою № 1-ОПП для юридичних осіб або за формою № 5-ОПП для фізичних осібпідприємців) із позначкою «облік за неосновним місцем обліку».

Порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) у контролюючих органах тягне за собою фінансову відповідальність у вигляді штрафних санкцій.

Так, відповідно до ст. 117 Податкового кодексу за неподання у 10-денний строк платником податків документів для взяття на облік у відповідному контролюючому органі за місцезнаходженням об’єкта оподаткування чи об’єкта, пов’язаного з оподаткуванням, накладається штраф на самозайнятих осіб у розмірі 170 грн., на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність, — 510 грн.

У разі неусунення зазначених порушень або за ті самі дії, вчинені протягом року особою, до якої вже було застосовано штрафи за таке порушення, розмір штрафу збільшується вдвічі.

Реєстрація РРО, книг ОРО та РК

У разі використання реєстратора розрахункових операцій (далі — РРО), книги обліку розрахункових операцій (далі — книга ОРО) та розрахункових книжок (далі — РК) не за основним місцем обліку платника податків однією з умов для проведення реєстрації РРО, книг ОРО та РК є перебування платника податків на обліку в контролюючому органі за адресою господарської одиниці, де використовуватимуться РРО, книга ОРО та РК. Для цього платнику податків слід подати повідомлення за формою № 20-ОПП з відомостями щодо господарської одиниці, де використовуватимуться РРО, книга ОРО та РК.

Слід зазначити, що для реєстрації РРО, книги ОРО та РК платник податків має звертатися до контролюючого органу за основним місцем обліку.

Порядок проведення реєстрації РРО, книг ОРО та РК визначено наказом № 417.

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42