Юридична практика

Погашення податкового боргу державного підприємства

Суть справи. На думку платника податків, з моменту внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців запису про рішення власника чи уповноваженого ним органу про ліквідацію платника податків орган доходів і зборів не може погашати податковий борг такого платника за рахунок його майна, що перебуває у податковій заставі.

Судове рішення. Вищий адміністративний суд України (далі — ВАСУ), підтримуючи позицію органу доходів і зборів при розгляді справи № К/9991/66881/12 за позовом Державного відкритого акціонерного товариства «М» (далі — ДВАТ «М») про зобов’язання вчинити певні дії, зазначає таке.

Судами попередніх інстанцій при розгляді цієї справи встановлено, що згідно з довідкою органу доходів і зборів сума податкового боргу ДВАТ «М» та його структурних підрозділів ШБУ № 5, ШБУ № 6 та Автобази становила 16 млн. грн.

Через наявність податкового боргу у ДВАТ «М» останньому ще у попередніх роках надсилалися перша та друга податкові вимоги, отримання яких підтверджується відповідними поштовими повідомленнями.

У зв’язку із зазначеним у держави відповідно до ст. 8 Закону № 2181 (чинного на час виникнення спірних правовідносин) та ст. 89 Податкового кодексу виникло право податкової застави на майно ДВАТ «М», яке було описано відповідними актами.

Згідно з п. 1 наказу № 9 (чинного на момент виникнення спірних правовідносин) реєстрація податкових застав нерухомого майна здійснюється в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна в порядку, встановленому Законом № 1255, Порядком № 830, Інструкцією № 73.

Право податкової застави на майно ДВАТ «М» за зазначеними актами опису зареєстровано в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, що підтверджується відповідними витягами про реєстрацію з цього реєстру.

Наказом № 749 було припинено діяльність ДВАТ «М», утворено ліквідаційну комісію та розпочато процедуру ліквідації.

Листом від 20.02.2012 р. голова ліквідаційної комісії звернувся до органу доходів і зборів з проханням вирішити питання про зняття заборони на реалізацію майна підприємства у зв’язку з його ліквідацією за вищезазначеним наказом. Також 21.02.2012 р. ДВАТ «М» звернулося до органу доходів і зборів з проханням скасувати податкову заставу на майно свого структурного підрозділу та замінити його іншим рівноцінним майном.

За результатами розгляду листів ДВАТ «М» орган доходів і зборів відмовив у наданні згоди на відчуження або заміну описаного майна з посиланням на відсутність визначених у ст. 93 Податкового кодексу підстав для цього.

Не погоджуючись із зазначеним, ДВАТ «М» звернулося до суду. Рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій позов задоволено повністю, визнано протиправними дії органу доходів і зборів, зобов’язано звільнити майно з податкової застави.

Водночас ВАСУ, скасовуючи рішення судів першої та апеляційної інстанцій, зазначає, що згідно зі ст. 93 Податкового кодексу майно платника податків звільняється з податкової застави з дня:

  • отримання контролюючим органом підтвердження повного погашення суми податкового боргу в установленому законодавством порядку;
  • визнання податкового боргу безнадійним;
  • набрання законної сили відповідним рішенням суду про припинення податкової застави у межах процедур, визначених законодавством з питань банкрутства;
  • отримання платником податків рішення відповідного органу про скасування раніше прийнятих рішень щодо нарахування суми грошового зобов’язання або його частини (пені та штрафних санкцій) внаслідок проведення процедури адміністративного або судового оскарження.

Згідно з п. 93.2 цієї статті підставою для звільнення майна платника податків з податкової застави та її виключення з відповідних державних реєстрів є відповідний документ, що засвідчує закінчення будь-якої з подій, визначених підпунктами 93.1.1 — 93.1.5 п. 93.1 ст. 93 Податкового кодексу.

Отже, даний перелік підстав для звільнення майна з податкової застави не включає ліквідацію підприємства, не пов’язану з процедурою банкрутства. Судами не було враховано, що в чинному законодавстві відсутні підстави для скасування податкової застави.

Згідно зі ст. 229 Кодексу адміністративного судочинства суд касаційної інстанції має право скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій і ухвалити нове рішення, якщо обставини справи встановлено повно і правильно, але суди першої та апеляційної інстанцій порушили норми матеріального чи процесуального права, що призвело до ухвалення незаконного судового рішення.

Враховуючи, що судами попередніх інстанцій повно і правильно встановлено обставини справи, але надано їм неправильну юридичну оцінку, ВАСУ касаційну скаргу органу доходів і зборів задовольнив, а рішення судів першої та апеляційної інстанцій скасував повністю.

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42