Оплата праці

Відображення у податовому обліку дотації з Фонду соціального захисту інвалідів на створення робочих місць для інвалідів

Підприємство отримує дотацію з Фонду соціального захисту інвалідів на створення робочих місць для інвалідів. На яку дату враховується у складі доходу сума отриманої дотації?


Відповідно до ст. 18 Закону № 875 інвалід, який не досяг пенсійного віку, не працює, але бажає працювати, має право бути зареєстрованим у державній службі зайнятості як безробітний.

Державна служба зайнятості може за рахунок Фонду соціального захисту інвалідів надавати дотацію роботодавцям на створення спеціальних робочих місць для інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості, а також проводити професійну підготовку, підвищення кваліфікації і перепідготовку цієї категорії інвалідів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Порядок надання дотації роботодавцю за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості, затверджено постановою № 1836.

Відповідно до пп. 138.8.2 п. 138.8 ст. 138 Податкового кодексу заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві товарів (виконанні робіт, наданні послуг), які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат, враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування у складі прямих витрат, що включаються до собівартості реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

Згідно з п. 138.4 ст. 138 Податкового кодексу витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

Отже, витрати на оплату праці враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування у складі витрат операційної діяльності у звітному періоді, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

Витрати на оплату праці персоналу, які включаються до складу інших витрат, визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони були здійснені (нараховані).

Відповідно до пп. 135.5.10 п. 135.5 ст. 135 Податкового кодексу суми дотацій, субсидій, капітальних інвестицій із фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування або бюджетів, отримані платником податку, враховуються при визначенні об’єкта оподаткування у складі інших доходів.

Пунктом 137.2 ст. 137 Податкового кодексу встановлено, що доходом у разі отримання коштів цільового фінансування з фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування або бюджетів визнається цільове фінансування для компенсації витрат (збитків), яких зазнало підприємство, та фінансування для надання підтримки підприємству без установлення умов витрачання таких коштів на виконання в майбутньому певних заходів — з моменту його фактичного отримання.

Таке цільове фінансування визнається доходом протягом тих періодів, у яких було здійснено витрати, пов’язані з виконанням умов цільового фінансування, крім випадків, зазначених у підпунктах 137.2.1 та 137.2.2 п. 137.2 ст. 137 Податкового кодексу.

Таким чином, якщо виплата заробітної плати інвалідам здійснюється за рахунок дотації на створення робочих місць для працевлаштування безробітних за направленням державної служби зайнятості, то сума дотацій, отримана після врахування у складі витрат сум заробітної плати таких працівників, має включатися до складу доходу на дату її фактичного отримання.

Якщо дотації для покриття витрат на виплату заробітної плати інвалідам отримано до здійснення таких витрат, то сума дотацій враховується у складі доходу платника податку у звітному періоді, в якому визнаються витрати на виплату заробітної плати.